Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
poniedziałek, 29 maja 2023 r.

Zdrowie i opieka społeczna

Dodano: 2007-08-02 Autor:
Rada Miasta Zielona Góra reprezentująca społeczność Zielonej Góry jest zdecydowana podejmować takie działania na lata 2004 - 2015, aby stworzyć nowoczesne formy rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierać zintegrowane działania instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i osób funkcjonujących w sferze lokalnej polityki społecznej kierując się przesłaniem.MIESZKAŃCY MIESZKAŃCOM

Wstęp


Polityka społeczna w Polsce w ostatnich latach uległa przekształceniu pod wpływem przeobrażeń społecznych i gospodarczych. Uznano, że ważniejsze jest tworzenie systemu motywującego do pracy, niż systemu rozbudowanego bezpieczeństwa socjalnego. Każde społeczeństwo powinno budować sieć zabezpieczenia socjalnego, jednak obecnie koszt tego systemu jest duży.
Model opiekuńczy osłabia też indywidualną aktywność każdego człowieka, odpowiedzialność za swój los i uzależnia od pomocy. Wobec tego uznano priorytet pracy nad zabezpieczeniem socjalnym.

W obecnych warunkach społeczeństwo musi wspierać jednostki i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które własnym staraniem nie są w stanie ich przezwyciężyć. Zatem współodpowiedzialność spoczywa również na samorządzie lokalnym. Realizacji tych założeń służyć będzie opracowana Strategia integracji i polityki społecznej.

Rozwój gospodarczy miasta musi być ściśle powiązany z poprawą jakości życia mieszkańców. Przyjazne warunki życia oznaczają dobry dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej, instytucji kultury, sportu i rekreacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i publicznego.

Dzięki sprecyzowaniu w Strategii najważniejszych problemów społecznych naszego miasta, wybrane cele i ich hierarchia powinny przyczynić się do poprawy sytuacji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Systematyzacja problemów doprowadzi do integracji społecznej a jednocześnie ukierunkuje działania władz miasta.

Przyjęcie tego dokumentu do realizacji umożliwi nie tylko budowanie zintegrowanego systemu pomocy społecznej w Zielonej Górze, ale również stworzy większe szanse na pozyskiwanie dodatkowych źródeł zasilania finansowego, jakimi są środki z budżetu państwa i fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
« powrót