Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Sesje Rady Miasta
Sesja
 
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
piątek, 14 sierpnia 2020 r.

Fundusze EU 2007-2013

Dodano: 2014-02-13 Autor:
Celem głównym projektu jest przygotowanie analiz i planów pozwalających na zintegrowane rozwiązywanie problemów obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry i przygotowanie do podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym.Okres realizacji: od 1 września 2013 r. do 31 marca 2015 r.
Kwota ogółem projektu: 1 515 500 PLN
w tym kwota dotacji: 1 363 950 PLN

Cele szczegółowe:
 1. Delimitacja granic obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry, zasięgu jego wpływu i potencjalnych kierunków rozwoju.
 2. Wzmocnienie współpracy między JST koniecznej dla realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym.
 3. Wzmocnienie pełnionych funkcji miejskich i metropolitalnych oraz rozbudowy powiązań funkcjonalnych między miastem a jego otoczeniem, w tym terenami wiejskimi.
 4. Analiza zasobów ludzkich i rynku pracy w celu koordynacji działań współpracujących gmin.
 5. Identyfikacja wspólnych problemów i celów rozwojowych dla obszaru funkcjonalnego.
 6. Sformułowanie w programie strategicznym kierunków rozwoju obejmujących cały obszar funkcjonalny oraz propozycji priorytetowych projektów.
 7. Przygotowanie gmin do aplikowania o środki unijne w wybranych celach tematycznych perspektywy finansowej 2014-2020.
 8. Wsparcie samorządu województwa w delimitacji obszarów funkcjonalnych i obszarów strategicznej interwencji i aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego.


W projekcie realizowane są następujące działania merytoryczne:
 1. Delimitacja obszaru funkcjonalnego
 2. Konferencja podsumowująca delimitację
 3. Przygotowanie ortofotomapy dla obszaru funkcjonalnego
 4. Przygotowanie ekofizjografii dla zielonogórskiego obszaru funkcjonalnego
 5. Przygotowanie analizy i map i hydrologicznych uwarunkowań zielonogórskiego obszaru funkcjonalnego
 6. Przygotowanie planu energetycznego dla zielonogórskiego obszaru funkcjonalnego
 7. Przygotowanie diagnozy stanu zasobów ludzkich na obszarze funkcjonalnym
 8. Program strategiczny
 9. Konferencja podsumowująca
 10. Promocja


W ramach projektu opracowane zostaną m.in. następujące dokumenty:
 1. Ekofizjografia dla obszaru funkcjonalnego
 2. Opracowanie hydrologiczne dla obszaru funkcjonalnego
 3. Założenia do planu energetycznego dla obszaru funkcjonalnego
 4. Ortofotomapa dla obszaru funkcjonalnego
 5. Diagnoza stanu zasobów ludzkich obszaru funkcjonalnego
 6. Program strategiczny obszaru funkcjonalnego


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych" ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
« powrót