Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
środa, 19 września 2018 r.

Nowości

Dodano: 2018-05-02 Autor:

WOLNE MIEJSCA W ODDZIAŁACH


Jeżeli nie zostałeś przyjęty do żadnego oddziału ze swojej listy preferencji przejrzyj listę wolnych miejsc i złóż wniosek w naborze uzupełniającym.

 

WOLNE MIEJSCA

 

https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolaponadgimnazjalna/nabor/?service=page/eduHighInfo:UnitFreePlaces

 

 

 

6 lipca 2018 roku o godz. 12:00 nastąpi ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

JAK SIĘ DOWIEDZIEĆ O WYNIKACH NABORU?

Wyniki będą dostępne równolegle, w tym samym momencie, dwiema drogami:

SERWIS WWW

https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolaponadgimnazjalna/nabor/


Po zalogowaniu (podaniu numeru PESEL oraz kodu PIN) sprawdzisz, do którego oddziału zostałeś przyjęty. 

Jeżeli nie zostałeś przyjęty się do żadnego z oddziałów, pod opcją „Wolne miejsca”
w oddziałach znajdziesz pełną informację o wolnych miejscach w szkołach.

 

LISTY W SZKOŁACH

 

W szkole pierwszego wyboru sprawdzisz, czy zostałeś przyjęty. Jeżeli nie zostałeś przyjęty do wybranego oddziału, uzyskasz informację o wolnych miejscach. W tym tradycyjnym sposobie informacji na tablicy ogłoszeń znajdziesz następujące listy:

 

Lista kandydatów przyjętych
Ta lista zawiera wyniki przydziału do danej szkoły. Dla każdego oddziału stworzona jest lista kandydatów przyjętych (kandydaci zakwalifikowani, którzy potwierdzili wolę nauki).

Lista kandydatów nieprzyjętych
Jest to lista kandydatów, którym niestety nie udało zakwalifikować do oddziału w tej ani w żadnej innej, wybranej przez siebie szkole lub nie potwierdzili woli nauki.
Ci kandydaci mogą szukać swojego miejsca w naborze uzupełniającym.

Wolne miejsca w oddziałach
Jeżeli w danej szkole zostały jeszcze wolne miejsca informację o nich znajdziesz na tej liście. Do nich można składać wnioski w ramach rekrutacji uzupełniającej. Ta lista jest szczególnie ważna dla kandydatów, którym nie powiodło się w rekrutacji zasadniczej.

 

 

POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI


Do 5 lipca do godz. 15.00  należy potwierdzić wolę nauki w szkole ponadgimnazjalnej
/ ponadpodstawowej, do której zostałeś zakwalifikowany poprzez przedłożenie:

1)      oryginału świadectwa ukończenia gimnazjumo ile nie zostało złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,

2)      oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego - o ile nie zostało złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,

3)      zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

 

Nie potwierdzenie woli nauki w wyznaczonym terminie, będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tej szkole.

 

 

Komunikat - Uwaga absolwenci gimnazjów!!!

 

29 czerwca  2018 r.  punktualnie o godz. 12.00  nastąpi ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego poprzez  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

 

JAK SIĘ DOWIEDZIEĆ O WYNIKACH NABORU?

Wyniki kwalifikacji będą dostępne równolegle, w tym samym momencie, dwiema drogami:

 • za pośrednictwem serwisu WWW pod adresem

      https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

 

 • na listach wywieszanych w szkołach


SERWIS WWW

W internetowym serwisie pojawi się opcja  „Wyniki”. Po zalogowaniu (podaniu numeru PESEL oraz kodu PIN) sprawdzisz, do którego oddziału zostałeś zakwalifikowany.

Jeżeli nie zostałeś zakwalifikowany do żadnego z oddziałów, pod opcją „Wolne miejsca” znajdziesz pełną informację o wolnych miejscach w szkołach.LISTY W SZKOŁACH

W szkole pierwszego wyboru sprawdzisz, czy zostałeś zakwalifikowany do jednego z oddziałów wskazanych na liście preferencji. Jeżeli nie zostałeś zakwalifikowany do wybranego oddziału, uzyskasz informację o wolnych miejscach. W tym tradycyjnym sposobie informacji na tablicy ogłoszeń znajdziesz następujące listy:

Lista kandydatów zakwalifikowanych
Ta lista zawiera wyniki przydziału do danej szkoły. Dla każdego oddziału stworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych.

Lista kandydatów zakwalifikowanych (przesuniętych) do oddziałów w szkołach na kolejnych miejscach na liście preferencji
To lista kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do szkoły pierwszego wyboru, ale zostali przydzieleni do oddziału w innej szkole.


Lista kandydatów niezakwalifikowanych
Jest to lista kandydatów, którym niestety nie udało zakwalifikować do oddziału w tej ani w żadnej innej, wybranej przez siebie szkole. Ci kandydaci mogą szukać swojego miejsca w naborze uzupełniającym.

Lista kandydatów nieuwzględnionych
Lista kandydatów, którzy nie uzyskali promocji w ostatniej klasie gimnazjum lub zrezygnowali ze zdawania do szkoły objętej systemem. Do tej grupy należą osoby, które złożyły wniosek w szkole objętej systemem, ale nie dostarczyły w terminie świadectwa i zaświadczenia.

Wolne miejsca w oddziałach
Jeżeli w danej szkole zostały jeszcze wolne miejsca, informację o nich znajdziesz na tej liście. Do nich można składać podania w ramach rekrutacji uzupełniającej. Ta lista jest szczególnie ważna dla kandydatów, którym nie powiodło się w rekrutacji zasadniczej.

 

 

NABÓR 2018 - SZKOŁY  PONADGIMNAZJALNE

 

W tym roku po raz kolejny nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Zielonej Górze zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem systemu wspomagającego rekrutację opracowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. System zbiera dane o kandydatach do zielonogórskich szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w centralnej bazie danych, a następnie w bardzo krótkim czasie wyznacza jednoznaczny przydział uczniów do poszczególnych oddziałów w szkołach. Przydział uzależniony jest od liczby punktów, które kandydat zdobył w procesie rekrutacji oraz określonej przez niego listy preferowanych oddziałów.


Od 8 maja br. kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych będą mogli korzystać z elektronicznego informatora zawierającego szczegółowe informacje o zielonogórskich szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych uczestniczących w systemie NABÓR 2018.

 

Lista szkół/zespołów szkół ponadgimnazjalnych /ponadpodstawowych uczestniczących w systemie NABÓR 2018 r.

 

lp.

nazwa szkoły/zespołu

adres

telefon

 1.  

I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Kilińskiego 7

(+48 68) 452 31 31

 1.  

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

ul. Francuska 25a

(+48 68) 454 23 01

 1.  

III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Strzelecka 9

(+48 68) 327 05 28

 1.  

IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze

ul. Szosa Kisielińska 18

(+48 68) 327 13 26

 1.  

V Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63

(+48 68) 470 70 10

 1.  

VII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
w Zielonej Górze

ul. Wyspiańskiego 21

(+48 68) 451 20 50

 1.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik" w Zielonej Górze

ul. Długa 5

(+48 68) 454 45 50

 1.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 50

(+48 68) 451 39 51

 1.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze

ul. Stanisława Staszica 2

(+48 68) 452 51 00

 1.  

Zespół Szkół Technicznych w Zielonej Górze

ul. Wrocławska 65a

(+48 68) 453 87 07

 1.  

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego

w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 66

(+48 68) 451 38 88

 1.  

Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o. o.
w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 77

(+48 68) 323 88 04

 1.  

Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku

ul. Małoszkolna 2

(+48 68) 327 81 27

14.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Szkoła Myślenia Twórczego” w Zielonej Górze

ul. Sowińskiego 27

 

(+48 68) 324 28 66

 

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej zapoznaj się

PORADNIKIEM GIMNAZJALISTY

 

 

 

WZORY DOKUMENTÓW

* Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej

* Karta pomocnicza

* Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów uzupełniających

 

UWAGA! Wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru zanosisz wypełnioną „kartę pomocniczą”.

 

Ważne daty

 

7 maja 2018 r.

W Internecie pojawi się szczegółowy informator o szkołach

14-30 maja 2018 r.

Szkoły przyjmują wnioski

22 – 26 czerwca 2018 r. do godz. 1500

Szkoły przyjmują świadectwa i zaświadczenia (forma dokumentów zgodnie z art. 20t ust.3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.7))

29 czerwca 2018 r.
o godz. 1200

Szkoły ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 5 lipca 2018 r.

do godz. 1500

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole

6 lipca 2018 r.

o godz. 1200

Szkoły ogłaszają listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o wolnych miejscach

 

« powrót