Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
czwartek, 24 kwietnia 2014 r.

Orzecznictwo


Obecnie w Polsce obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa:
 1. Orzecznictwo o niezdolności do pracy do celów rentowych - regulowane ustawą z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) realizowane przez:

  • Lekarzy Orzeczników i Komisje Lekarskie ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych);

  • Lekarzy Rzeczoznawców i Komisje Lekarskie KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego)- dotyczy rolników i ich rodzin;

  • Komisje Lekarskie MON (Ministerstwa Obrony Narodowej) i MSWiA (Ministerstwa Służb Wewnętrznych i Administracji- dotyczy pracowników tzw. służb mundurowych (żołnierze, policjanci, celnicy) oraz ich rodzi
 2.  
 3. Orzecznictwo o niepełnosprawności do celów pozarentowych - regulowane ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz.92 z późn. zm.) realizowane przez:

  • Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Dwuinstancyjność orzecznictwa obowiązuje od 1997 roku.

Osoby posiadające ważne, wydane przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz.92 z późn. zm.) orzeczenia ustalone przez:
 • Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (o jednej z trzech grup inwalidzkich);
 •  
 • Lekarzy Orzeczników ZUS (o niezdolności do pracy);
 •  
 • Lekarzy Rzeczoznawców KRUS (o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym)
mogą, lecz nie muszą, wystąpić do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Dane te w dużym stopniu ułatwią korzystanie z różnego rodzaju ulg i uprawnień. Orzeczenia Lekarzy ww Orzeczników nie zawierają tych informacji.
 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Zakład Ubezpieczenia Społecznego

(ZUS)
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

(KRUS)
Komisja Lekarska ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia

(dawny system orzekania)
znaczny stopień niepełnosprawności
całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej
stała lub długotrwała niezdolność do pracy z prawem do zasiłku
I grupa inwalidzka
umiarkowany stopień niepełnosprawności
całkowita niezdolność do pracy
nie występuje
II grupa inwalidzka
lekki stopień niepełnosprawności
częściowa niezdolność do pracy
długotrwała niezdolność do pracy bez prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
III grupa inwalidzka
 

Uwaga

 • Orzeczenie III grupy inwalidztwa wydane przez organy orzecznicze Ministerstwa Obrony Narodowej i organy orzecznicze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest traktowane jako orzeczenie o braku niepełnosprawności, ponieważ dotyczy osób zdolnych do pracy poza służbą. Zakwalifikowanie do lekkiego stopnia niepełnosprawności może mieć miejsce tylko wtedy, gdy orzeczenie o III grupie inwalidztwa z tytułu niezdolności do służby mundurowej zawiera równocześnie orzeczenie III grupy inwalidztwa na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
 •  
 • Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, które zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998r. i nie utraciło mocy po tym dniu, jeżeli uprawnia do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego- traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia- na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.


Podstawa prawna:

Postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności/ wskazaniu do ulg oraz organizację Zespołów ds. Orzekania regulują następujące przepisy:

-Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz 92 z późn. zm).

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 23 grudnia 1998r., w sprawie wykazu powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności i ich właściwości miejscowej (Dz. U. Nr 162, poz. 1148).

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 1 lutego 2002 r., w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162).

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 lipca 2003r., w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).

Do odczytania udostępnionych druków niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader
« powrót