Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
poniedziałek, 29 maja 2023 r.

Prawo a niepełnosprawni

Dodano: 2007-08-14 Autor:
 • Ustala obszar działania powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 • Powołuje i odwołuje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 • Pełni bezpośredni nadzór nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 • Prowadzi rejestr ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

 • Rozpatruje wnioski o wpis lub wykreślenie z prowadzonego rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

 • Przeprowadza kontrolę ośrodków oraz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestrów.

 • Przyznaje status zakładu pracy chronionej i zakładu aktywności zawodowej oraz podejmuje decyzję stwierdzającą utratę przy znanego statusu.

 • Może, w drodze decyzji, zwolnić na czas określony prowadzącego zakład pracy chronionej od utrzymania ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 • Może, w drodze decyzji, zwolnić z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy poprzedzających złożenia wniosku o przyznanie statusu zakładu pracy chronionej lub z obowiązku utrzymywania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych określonych w art. 28 ust. l pkt l, w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie statusu zpch pracodawcę, który:

  • przyjął wraz ze wszystkimi pracownikami zpch w upadłości lub w likwidacji albo zagrożony likwidacją lub upadłością, z wyłączeniem przejęcia dokonanego na podstawie Kodeksu spółek handlowych lub ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze

  • przejął w drodze darowizny od osoby należącej w stosunku do niego do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, zpch prowadzony przez jedną lub więcej osób fizycznych.

 • Wojewoda może wydać w/w decyzję w przypadku gdy pracodawca utrzyma zatrudnienie pracowników zpch w okresie roku od dnia wydania decyzji oraz spełnia pozostałe warunki o których mowa w art. 28, w dniu wystąpienia z wnioskiem o przyznanie statusu zpch lub udokumentowania przejęcia zakładu.

 • Wydaje decyzję w sprawie ponownego przyznania statusu zakładu pracy chronionej.

 • Przeprowadza kontrolę w zakładach pracy chronionej.

 • Przedstawia Pełnomocnikowi informację o wynikach kontroli, stanie zatrudnienia i decyzjach wydanych odnośnie zakładów pracy chronionej.
« powrót