Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
środa, 6 lipca 2022 r.

Prawo a niepełnosprawni

Dodano: 2007-08-14 Autor:

 • Współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

 • Finansuje część wynagrodzenia odpowiadającą należnej składce od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne.

 • Finansuje część wynagrodzenia, odpowiadającą należnej składce pracownika na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe w zakładach pracy chronionej i w zakładach aktywności zawodowej.

 • Finansuje część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie wypadkowe.

 • Współfinansuje składki na ubezpieczenie społeczne na wniosek odpowiednio pracodawcy i osoby niepełnesprawnej podejmującej działalność gospodarczą.

 • Zawiera umowy z pracodawcą, którym jest starosta (dot. przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych).

 • Udziela dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych ujętych w prowadzonej ewidencji.

 • Dofinansowuje w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych przez zpch na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, (zadanie będzie obowiązywać do 01.01.2004 r.)

 • Refunduje zwiększone koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję lub niewidomych w wysokości do 75% najniższego wynagrodzenia.

 • Zleca zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pozarządowym.

 • Dofinansowuje zadania wynikające z programów rządowych na rzecz osób niepełnosprawnych.

 • Finansuje programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej.

 • Dofinansowuje działania wyrównujące różnice między regionami, w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego, na terenie których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju lub nie utworzono wtz albo zaz.

 • Dofinansowuje działania o charakterze ogólnokrajowym, w tym na realizację programów wspieranych ze środków pomocowych UE na rzecz osób niepełnosprawnych.

 • Finansuje w części lub w całości badania, ekspertyzy i analizy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 • Przekazuje środki finansowe samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań wg algorytmu.

 • Prezes Zarządu Funduszu jest obowiązany składać Pełnomocnikowi informacje o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Fundusz lub zobowiązanych do tych wpłat.

 • Sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem środków Funduszu przekazywanych na realizację zadań określonych ustawą.

 • Pokrywa koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy powiatowe i wojewódzkie w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań(zadanie będzie obowiązywać od 01.01.2004 r.)

 • Finansuje u pracodawcy za trudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6% w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych:
  • zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności część wynagrodzenia, odpowiadającą należnej składce od pracownika na ubezpieczenie emerytalne oraz część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej od pracodawcy składce na ubezpieczenie emerytalne,

  • zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie wypadkowe.

 • Refunduje gminom 50% utraconych dochodów na skutek zastosowania zwolnień ustawowych dla zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej.
« powrót