Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Sesje Rady Miasta
Sesja
 
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
środa, 19 lutego 2020 r.

Transport busami osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra

Informujemy, iż w dniu 01.03.2018 roku została podpisana umowa
dotycząca usługi przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra.
Umowa obowiązuje do 31.12.2020 roku
 
 
Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej:
Dodano: 2016-03-18 Autor: Krzysztof Woźniak
Informacja archiwalna
Oddział Lubuski PFRON informuje, że Miasto Zielona Góra zostało zakwalifikowane w 2016 roku do uczestnictwa w programie p.n. „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III.
 
Obszary programu, które będą realizowane w 2016 r.:
1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 
Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2016 r.(wysokość dofinansowania):
1. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; jednak nie więcej niż 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą.
2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku; jednak nie więcej niż 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą.
3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
a. 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c. 250.000,00 zł dla autobusów; jednak nie więcej niż 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych i 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej.
4. obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych; jednak nie więcej niż 20% kosztów realizacji projektu.
5. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
6. obszar G – kwoty stanowiącej do 30% środków algorytmu zaplanowanych przez powiat na realizacje zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej,
 
Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie przez wnioskodawców:
1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
2. zobowiązań w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
3. wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
 
Zielonogórskie instytucje i organizacje mogą składać wnioski od 21 marca do 20 kwietnia 2016 r. w następujących obszarach:
• obszar B - Likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
• obszar C - Tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych
• obszar D - Likwidacja barier transportowych
• obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
• obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu (procedury realizacji i załączniki)
 
Zainteresowani proszeni są o składanie wniosków w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego - Biuro do spraw Osób Niepełnosprawnych ul. Długa 13 pokój nr 016 tel. 068/45 29 883.
 
W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu (procedury realizacji i załączniki) Wnioski dotyczące obszaru E można składać od dnia 21 marca do 30 listopada 2016 r.
 
Szczegółowe informacje na temat Programu i procedur, które należy zrealizować, aby uzyskać pomoc PFRON w powyższym zakresie oraz druki wniosków i załączników można odnaleźć na internetowej stronie PFRON www.pfron.org.pl. w zakładce "Programy i zadania PFRON - programy realizowane obecnie". Po otwarciu strony należy odnaleźć "Program wyrównywania różnic między regionami III".
 
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać w Lubuskim Oddziale PFRON w Zielonej Górze, ul. Dąbrowskiego 25A, tel. 068/422 78 04.
Dodano: 2016-03-03 Autor: Krzysztof Woźniak
Informacja archiwalna
W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.
 
Program będzie realizowany w następujących obszarach:
 
Moduł I:
• Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
• Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
• Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego). .
 
Moduł II
– pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym /dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
 
Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.
 
Terminy realizacji programu „Aktywny samorząd” w 2016 r.
 
MODUŁ I
I transza środków z PFRON - 1.04 – 30.06.2016 r.– składanie wniosków
II transza środków z PFRON - 1.07 – 30.08.2016 r. – składanie wniosków
 
MODUŁ II
I transza środków z PFRON - 3.03 – 30.03.2016 r. – składanie wniosków
II transza środków z PFRON - 1.08-10.10.2016 r. – składanie wniosków
 
Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
 
 
18.03.2016 Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)
30.03.2016 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016
31.05.2016 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2016 r. 10.10.2016 Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach Modułu II programu
31.01.2017 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016 r.)
30.06.2017 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone
 
Dodatkowe informacje nt. programu można uzyskać w siedzibie MOPS - Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej ul.Długa 13 65-401 Zielona Góra lub pod nr tel. 68 411 51 15 ; 68 411 51 17
 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunków działań i warunków brzegowych programu „Aktywny Samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl oraz http://www.mops.zgora.pl/PL/892/Aktywny_Samorzad/
Dodano: 2015-10-19 Autor: Krzysztof Woźniak
Informacja archiwalna
W roku 2015 Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli pozyskało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Programu Kultura Dostępna, dofinansowanie na realizację projektu pt. "Cykl jednodniowych, integracyjnych warsztatów muzealnych pt. „Obcuję ze sztuką. Integruję się społecznie".
czytaj dalej »
Dodano: 2015-07-28 Autor: Krzysztof Woźniak
Informacja archiwalna
Informuję o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych IV kadencji (2015- 2019) do 24 sierpnia 2015 r.
czytaj dalej »
Dodano: 2015-05-04
Informacja archiwalna
Życzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego.
czytaj dalej »
Dodano: 2014-09-25
Informacja archiwalna
20 września 2014 r. w Międzychodzie odbył się V Integracyjny Turniej w wyciskaniu sztangi leżąc Gorzowska Sztanga.
czytaj dalej »
Dodano: 2014-09-25
Informacja archiwalna
Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne Start w Zielonej Górze organizuje Ogólnopolskie Zawody niepełnosprawnych w bocci w dniu 27 września 2014 r. (sobota) w godz. 9:30-18:00 w sali sportowej Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie koło Zielonej Góry.
czytaj dalej »
Dodano: 2014-09-17
Informacja archiwalna
Demencja - czy możemy zmniejszyć ryzyko jej rozwoju ?
czytaj dalej »
Dodano: 2014-09-17
Informacja archiwalna
15 września 2014 roku w sali sportowej Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Drzonkowie odbyły się VI Integracyjne Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Bocci, zorganizowane przez Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne Start Zielona Góra. Uczestniczyło w nich ogółem 70. zawodników z organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim.
czytaj dalej »