Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
wtorek, 16 sierpnia 2022 r.

Fundusze UE 2014 - 2020

Dodano: 2018-09-12 Autor:

Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu

 

Tytuł projektu: „Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Cottbus.

 

Całkowita wartość projektu: 5.571.945,24 eur.

 

Wartość projektu dla części realizowanej przez Miasto Zielona Góra: 2.761.698,24 eur.

Wartość kosztów kwalifikowalnych dla części realizowanej przez Miasto Zielona Góra wynosi: 2.722.795,61 eur.


Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 12 lutego 2018 r.


Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy
INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 wynosi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.


Planowany termin zakończenia realizacji projektu określony w umowie o dofinansowanie – 14 listopada 2020 r.
Aneksem z dnia 11 marca 2019 r. wydłużono termin realizacji zadania do dnia 14.05.2021 r.

 

Celem projektu jest zrewitalizowanie i zachowanie cennych zasobów kulturowo-historycznych Parku Branitz i Parku w Zatoniu. Jednocześnie wsparte zostanie ich zrównoważone wykorzystanie przez mieszkańców obszaru wsparcia. Projekt realizuje cel szczegółowy „Wzrost atrakcyjności transgranicznego wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego”.

 

Działania infrastrukturalne w ramach projektu planowane do realizacji przez Miasto Zielona Góra:

Odtworzenie dawnego układu kompozycyjnego parku poprzez, odsłonięcie oryginalnych grup krajobrazowych w obrębie Łąki Joanny i stawu parkowego i innych oraz ich zabezpieczenie

Uczytelnienie osi widokowych wewnętrznych i zewnętrznych

Odtworzenie dawnego układu komunikacyjnego parku

Odtworzenie altany różanej i zabytkowego pawilonu

Rewitalizacja budynku oranżerii i budowa trejażu

Budowa budynku dla punktu informacji turystycznej (INFO-POINT)

Wykonanie specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie parkowym

Odtworzenie układu wodnego w tym dwóch stawów parkowych i odbudowa mostków

Wyposażenie parku w obiekty małej architektury: ławki, kosze na śmieci, latarnie, tablice informacyjne, tablice kierunkowe

Zabezpieczenie murów zewnętrznych oraz wewnętrznych Pałacu

Zabezpieczenie murów Oranżerii

 

Projekt zostanie uzupełniony polsko-niemiecką kampanią promocyjną. Planuje się m.in. produkcję spotu reklamowego zachęcającego do zwiedzania obu obiektów parkowych, opracowanie logotypu Parku w Zatoniu oraz przeprowadzenie polsko-niemieckich konferencji i seminariów.

« powrót