Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Sesje Rady Miasta
Sesja
 
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
poniedziałek, 21 września 2020 r.

Aktualności

Dodano: 2020-03-24 Autor:
Zarządzenie nr 273.2020 PREZYDENTA miasta Zielona Góra z dnia 24 marca 2020 r.w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie miasta Zielona Góra. 
 
 

 

 

 

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. W celu ochrony życia i zdrowia obywateli, w związku ze stanem zagrożenia wywołanym zakażeniami wirusem SARS- CoV-2,  od dnia 24 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się zakaz korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie miasta Zielona Góra.

 

§ 2. Naruszenie zakazu określonego w § 1 podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra i na tablicy ogłoszeń przed budynkiem urzędu przy ul. Podgórnej 22.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom departamentów: Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz komendantowi Straży Miejskiej i Sekretarzowi Miasta.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020 r.

 

 

PREZYDENT MIASTA

(-)

mgr inż Janusz Kubicki

 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.  U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

« powrót