Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
poniedziałek, 29 maja 2023 r.

Aktualności

Dodano: 2021-10-26 Autor:
Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”  Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
 

 

 

Miasto Zielona Góra  ogłasza nabór  wniosków w konkursie grantowym cyfrowa gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

 

Cel projektu -  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

 

Termin naboru:  29 października 2021 r. do 15.00

 

Wnioski należy składać:

a)    do skrzynki podawczej wystawionej w holu budynku Urzędu Miasta Zielona Góra,
przy ul. Podgórna 22;

b)    w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielona Góra, przy ul. Podgórnej 22;

c)    za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra;

  

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

 

a)      dziecko zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe
         przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

 

b)      dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej,
          tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który  pracował
          niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał
          w miejscowości, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe
          przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

 

c)      dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze
          użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego
          wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego
          laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych
          lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 

a)       sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym
            oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria
            i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,

 

b)        ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,

 

 

                                                            

c)       usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
            w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak
            możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 

Informacje dodatkowe:

 • informacje szczegółowe można uzyskać na stronie:  
                                   http://www/gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
  zgodnie z zapisami umowy komputery są udostępniane w ramach umowy użyczenia,
 • program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,
 • dokumenty należy składać kompletne łącznie z zgodą na przetwarzanie danych osobowych, 
 • sprzęt wydawany zakwalifikowanym w programie rodzinom nie jest wypożyczany,
  ale oddany na własność
  . Oznacza to, że nie podlega on zwrotowi nawet po zakończeniu projektu.

Niezbędne druki do pobrania:

 

1. Regulamin konkursu

2. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.

3. Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy
    beneficjentów końcowych, pobierających naukę w roku szkolnym 2021/2022, którzy ukończyli
    18 rok życia)

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

5. Klauzula informacyjna RODO.

6. Oświadczenie o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usług dostępu do Internetu.

 

 

 

 

 

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

(-)

dr Dariusz Lesicki

II Zastępca Prezydenta

« powrót
Załączniki