Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter

Fundusze UE 2014 - 2020

Dodano: 2017-01-11 Autor: Rafał Jaworski
Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.3 Transport drogowy – ZIT Zielona Góra.
   
Całkowita wartość projektu: 36 726 496,42 zł
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 34 322 884,91 zł

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 14 grudnia 2016 r.

Wnioskowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020 ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO wynosi 76,51 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Planowany termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu – 31 sierpnia 2018 r.

Projekt dotyczy budowy ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi, w tym:
Budowa ul. Aglomeracyjnej na odcinku od ul. Zjednoczenia do ul. Dworcowej, która obejmuje: budowę nawierzchni komunikacyjnych i zagospodarowanie terenu; wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych oraz instalacyjnych.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) polegająca na budowie skrzyżowania typu rondo wraz z niezbędną infrastrukturą, która obejmuje budowę nawierzchni komunikacyjnych i zagospodarowanie terenu oraz wykonanie robót z zakresu instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.
• Rozbudowa ul. Dworcowej na odcinku od ul. Stefana Batorego do ul. Ułańskiej wraz z rondem, która obejmuje budowę nawierzchni komunikacyjnych i zagospodarowanie terenu oraz wykonie robót instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.
Budowa Kanału Łącza przy ul. Zjednoczenia, co obejmuje budowę przepustów, budowę zamkniętego odcinaka kanału Łącza oraz budowę i montaż uzbrojenia z tym związanego.
 
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej Zielonej Góry, jako miasta wojewódzkiego.
 
Opracował: Wydział Funduszy Europejskich
 
 
« powrót