Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Sesje Rady Miasta
Sesja
 
Newsletter

Fundusze UE 2014 - 2020

Dodano: 2017-10-31 Autor: Rafał Jaworski
Projektu „Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej”

nr POIS.04.02.00-00-0039/16

w ramach działania 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Całkowita wartość projektu: wynosi 152 183 734,25 PLN
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 134 636 797,40 PLN
 
Miastu Zielona Góra udzielone zostało dofinansowanie na realizację Projektu w wysokości 114 441 277,79 PLN, co stanowi 85 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych.
 
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 03 sierpnia 2017 r.
 
Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 30 października 2023 r.
 
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę obwodnicy stanowiącej połączenie dróg krajowych nr 27 i S3. Obwodnica ta będzie przebiegała od skrzyżowania drogi krajowej nr 27 z drogą wojewódzką nr 282 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 279 z drogą wojewódzką nr 282.
 
Początek obwodnicy południowej miasta Zielona Góra będzie zlokalizowany w ciągu drogi krajowej nr 27 (ul. Obwodowej), w północnej części miasta Świdnica, na skrzyżowaniu DK27 i DW282 (kierunek do miejscowości Wilkanowo). Obwodnica południowa będzie przebiegać po terenach leśnych, kierując się na południowy wschód. Od strony północnej będzie omijać Ochlę, na terenach pomiędzy stadniną koni a kąpieliskiem miejskim (Zalew Ochla). Następnie łukiem od strony południowej będzie omijać Jędrzychów. W km ok. 7+750 będzie przecinać ciek Pustelnik, a w km ok. 8+780 Dłubnię. Dalej obwodnica będzie kierować się na północ, do skrzyżowania dróg wojewódzkich (DW) nr 279 oraz 282 - rejon węzła Racula (S3), mijając po stronie lewej w odległości od 50 do 100 m, składowisko odpadów miejskich.
 
Długość obwodnicy : ok. 12,735 km
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej miasta Zielona Góra leżącego poza siecią drogową TEN-T i odciążenie go od nadmiernego ruchu drogowego. Planowana obwodnica południowa miasta Zielona Góra będzie stanowić istotne usprawnienie warunków komunikacyjnych miasta Zielona Góra, mające pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru. Obwodnica południowa pozwoli na przejęcie ruchu zarówno z miasta Zielona Góra, jak i z istniejącej obwodnicy północnej (Trasy Północnej), a także na skomunikowanie terenów zlokalizowanych w nowych granicach administracyjnych miasta Zielona Góra na terenie byłych miejscowości takich jak Racula, Drzonków, Ochla oraz innych terenów zlokalizowanych w południowej części miasta. Planowana obwodnica południowa umożliwi przejęcie przede wszystkim części ruchu tranzytowego jak i osobowego o znaczeniu lokalnym. Celem podjętych działań w ramach projektu jest również odciążenie istniejącej obwodnicy północnej miasta Zielona Góra, poprawa przepustowości ruchu drogowego, w szczególności tranzytowego na kierunku wschód-zachód, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności tranzytowego, a także zmniejszenie obciążenia ruchem w centrum miasta Zielona Góra.
 
Realizacja inwestycji będzie służyć zmniejszeniu stopnia zatłoczenia na obwodnicy północnej miasta Zielona Góra oraz na pozostałych drogach przebiegających przez miasto Zielona Góra, jak również pozwoli na odseparowanie ruchu lokalnego od ruchu tranzytowego (w szczególności po stronie południowej miasta Zielona Góra). Inwestycja pozwoli na odciążenie ciągu drogowego tj. drogi wojewódzkiej nr 279, a także na zmniejszenie natężenia ruchu na głównych drogach miasta Zielona Góra.
 
Budowa obwodnicy południowej miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej zwiększy przepustowość całego układu drogowego miasta Zielona Góra, przyczyniając się do zwiększenia prędkości podróży i skrócenia czasu przejazdu, a także do rozwiązania licznych problemów technicznych istniejącego układu drogowego miasta Zielona Góra (w szczególności w jego południowej części). Realizacja inwestycji będzie miała korzystny wpływ na poprawę płynności ruchu, nośności i jakości dróg sieci krajowej, poprawę płynności przejazdu w ruchu lokalnym i tranzytowym. Inwestycja pozwoli na wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych w regionie lubuskim, w tym połączeń międzyregionalnych i połączeń międzynarodowych. W wyniku budowy obwodnicy południowej miasta Zielona Góra nastąpi znacząca poprawa dostępności transportowej regionu lubuskiego.
 
 
Realizacja przedsięwzięcia będzie również służyć poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności ruchu tranzytowego poprzez odseparowanie ruchu lokalnego od ruchu tranzytowego oraz zmniejszeniu zagrożenia wypadkowego w obszarze zabudowy – zmniejszeniu liczby ofiar (rannych i zabitych) - obwodnica południowa miasta Zielona Góra będzie przebiegała przez tereny leśne. Inwestycja przyczyni się także do zmniejszenia negatywnego oddziaływania układu drogowego miasta Zielona Góra na otoczenie, w szczególności emisji hałasu – obwodnica będzie przebiegać poza terenami zabudowy mieszkalnej.
 
 
 
Opracował: Wydział Funduszy Europejskich
 
« powrót