Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
czwartek, 25 lipca 2024 r.

Nauka i oświata

Dodano: 2013-10-10 Autor:
Informacja archiwalna
Projekt pt. „ W drodze do sukcesu” jest realizowany przez Miasto Zielona Góra, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
Okres realizacji projektu: od 01 sierpnia 2013 r. do  31 lipca 2015
Całkowita wartość projektu: 1 114 870 zł., w tym:
-       dofinansowanie z Unii Europejskiej: 947 639,50 zł
-       współfinansowanie z budżetu państwa: 167 230,50 zł
 
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia 500 nauczycieli 18 szkół/przedszkoli w Zielonej Górze w obszarach wymagających wsparcia.
 
Cele szczegółowe projektu „W drodze do sukcesu” to:
1)     Podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół/przedszkoli w Zielonej Górze w zakresie diagnozy potrzeb i efektywnej realizacji potrzeb szkół/przedszkoli poprzez realizację dwóch ofert doskonalenia w ramach Rocznych Planów Wspomagania opartych na diagnozie placówek;
2)     Podniesienie jakości współpracy przez dyrektorów i nauczycieli szkół/przedszkoli w Zielonej Górze poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia;
3)     Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia w 18 szkołach/przedszkolach z terenu Miasta Zielona Góra poprzez realizację Powiatowych Programów Wspomagania.
 
Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 16 szkół i 2 przedszkola z terenu Miasta Zielona Góra oraz 500 nauczycieli ze szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie, w tym 400 kobiet i 100 mężczyzn. Są to następujące placówki:
1.      Miejskie Przedszkole nr 37, ul. Węgierska 9, 65-941 Zielona Góra,
2.      Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka”, ul. Zachodnia 61, 65-552 Zielona Góra,
3.      Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Spawaczy 3d, 65-119 Zielona Góra.
4.      Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Moniuszki 19, 65-409 Zielona Góra,
5.      Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zielonogórska 5, 65-256 Zielona Góra,
6.      Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Jaskółcza 66, 65-518 Zielona Góra.
7.      Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Wyspiańskiego 23, 65-186 Zielona Góra,
8.      Szkoła Podstawowa nr 21, os. Pomorskie 13, 65-548 Zielona Góra,
9.      Gimnazjum nr 8, os. Pomorskie 13, 65-548 Zielona Góra,
10.   Gimnazjum nr 2, ul. Św. Cyryla i Metodego 9, 65-533 Zielona Góra.
11.   Gimnazjum nr 1, ul. Stefana Wyszyńskiego 101, 65-536 Zielona Góra,
12.   Gimnazjum nr 3, ul. Świętej Kingi 1, 65-215 Zielona Góra,
13.   Gimnazjum nr 7, ul. Zachodnia 63, 65-552 Zielona Góra.
14.   I Liceum Ogólnokształcące, ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra,
15.   VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Wyspiańskiego 21, 65-186 Zielona Góra,
16.   Technikum nr 3 przy Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Długa 5, 65-401 Zielona Góra.
17.   Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych, ul. Staszica 2, 65-175 Zielona Góra,
18.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 przy Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych, ul. Staszica 2, 65-175 Zielona Góra.
 
Realizowane  formy doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014:
1)     7 ofert doskonalenia, których założenia zostały wypracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”:
Oferta nr 1 „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?”
Oferta nr 3 „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”
Oferta nr 8 „Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?” 
Oferta nr 10 „ Praca z uczniem młodszym”    
Oferta nr 11 „Praca z uczniem zdolnym”
Oferta nr 16 „Rodzice są partnerami szkoły”
Oferta nr 21 „Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych”
2)     2 sieci współpracy i samokształcenia, których założenia wypracowane zostały przez Ośrodek Rozwoju Edukacji) w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”:
Sieć nr 16 „Promocja i budowanie wizerunku szkoły”
Sieć nr 17 „Nauczyciele pracują zespołowo”
« powrót