Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
czwartek, 25 lipca 2024 r.

Nauka i oświata

Dodano: 2024-05-07 Autor:

Wolne miejsca w oddziałach szkół ponadpodstawowych

 

  Wolne miejsca
Szkoła / oddział
II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi  
 1A - HUMANISTYCZNA 1
1C - AKADEMICKA 1
VII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze  
IA - gimnastyka, lekka atletyka. pływanie, strzelectwo chłopcy i dziewczęta 8
IB - piłka nożna 6
IC - koszykówka chłopcy, piłka ręczna, piłka siatkowa chłopcy i dziewczęta 9
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku  
I a - policyjna 5
I b - oddział przygotowania wojskowego - 2024 4
Liceum Ogólnokształcące Salomon  
1a 14
Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze  
technik informatyk 3
technik programista 1
technik elektronik 2
technik pojazdów samochodowych 2
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze  
Mechanik pojazdów samochodowych 7
Technikum Nr 3 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik" w Zielonej Górze  
Technik hotelarstwa 1
Technik logistyk 1
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o.  
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 10
mechanik pojazdów samochodowych 10
operator obrabiarek skrawających 3
wielozawodowy 5
Technikum w Czerwieńsku  
1 c T - technik transportu kolejowego 6
1 d T - technik pojazdów kolejowych 3
Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze  
Klasa wielozawodowa 1a 25
Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego  
Technik usług fyzjerskich 30

 

 

Komunikat - Uwaga Kandydaci !!!

 

17 lipca 2024 r. o godz. 12.00  nastąpi ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego poprzez  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów w szkołach ponadpodstawowych.       

 

JAK SIĘ DOWIEDZIEĆ O WYNIKACH NABORU?

Wyniki naboru będą dostępne równolegle, w tym samym momencie, dwiema drogami:

 • za pośrednictwem serwisu WWW pod adresem

      https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolaponadpodstawowa/logowanie

     

 • na listach wywieszanych w szkołach
 

 

 

SERWIS WWW

Po zalogowaniu na konta użytkownika (podaniu loginu i hasła) sprawdzisz, do którego oddziału zostałeś przyjęty.

 


LISTY W SZKOŁACH

W szkole pierwszego wyboru sprawdzisz, czy zostałeś przyjęty do jednego z oddziałów wskazanych na liście preferencji. W tym tradycyjnym sposobie informacji na tablicy ogłoszeń znajdziesz następujące listy:


Lista kandydatów przyjętych

 

Ta lista zawiera wyniki przydziału do danej szkoły. Dla każdego oddziału stworzona jest lista kandydatów przyjętych (kandydaci zakwalifikowani, którzy potwierdzili wolę nauki).


Lista kandydatów nieprzyjętych

 

To lista kandydatów, którym niestety nie udało się zakwalifikować do oddziału w tej ani  żadnej innej, wybranej przez siebie szkole lub nie potwierdzili woli nauki. 

Lista wolnych miejsce w oddziałach


Jeżeli w danej szkole zostały jeszcze wolne miejsca informację o nich znajdziesz na tej liście. Lista ta jest szczególnie ważna dla kandydatów, którym nie powiodło się w rekrutacji zasadniczej. Lista wolnych miejsc zostanie opublikowana na miejskiej stronie internetowej  18 lipca 2024 r. W sekretariatach szkół dysponujących wolnymi miejscami uzyskasz informacje jak dalej postępować.

 

 

   

Lista szkół/zespołów szkół ponadpodstawowych uczestniczących
w systemie NABÓR 2024 r.

 

Lp.

Nazwa szkoły/zespołu

Adres

Telefon

 1.  

I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Kilińskiego 7

(+48) 68 452 31 31

 1.  

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

ul. Francuska 25a

(+48) 68 454 23 01

 1.  

III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Strzelecka 9

(+48) 68 327 05 28

 1.  

IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Szosa Kisielińska 18

(+48) 68 327 13 26

 1.  

V Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63

(+48) 68 470 70 10

 1.  

VII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze

ul. Wyspiańskiego 21

(+48) 68 451 20 50

 1.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 50

(+48) 68 451 39 51

 1.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze

ul. Stanisława Staszica 2

(+48) 68 452 51 00

 1.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik" w Zielonej Górze

ul. Długa 5

(+48) 68 454 45 50

 1.  

Zespół Szkół Technicznych w Zielonej Górze

ul. Wrocławska 65a

(+48) 68 320 84 09

 1.  

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 66

(+48) 68 451 38 88

 1.  

Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o. o.
w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 77

(+48) 68 323 88 04

 1.  

Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Szkoła Myślenia Twórczego” w Zielonej Górze

ul. Sowińskiego 27

(+48) 68 324 28 66

 1.  

Liceum Ogólnokształcące SALOMON w Zielonej Górze

ul. Rydza Śmigłego 1

(+48) 68 320 77 77

 1.  

Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze

ul. Sowińskiego 38a

(+48) 603 849 437

 1.  

Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

ul. Stary Rynek 17

(+48) 68 415 21 30

 1.  

Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku

ul. Zielonogórska 43b

(+48) 68 327 87 07

 1.  

Technikum w Czerwieńsku

ul. Zielonogórska 43b

(+48) 68 327 87 07

           

VI Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze przy ul. Św. Cyryla i Metodego 9 nie uczestniczy w systemie NABÓR 2024. Warunkiem przyjęcia jest aktualna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze wskazaniem do nauki w klasie terapeutycznej. Przyjęcia odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (kontakt bezpośredni z dyrektorem lub pedagogiem szkolnym tel. (+48) 68 45 44 088.

 

 

 

Ważne daty

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

W Internecie pojawi się szczegółowy informator
o szkołach

7 maja 2024 r.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku, o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna), z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 maja 2024 r.

do 21 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku, wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 15 maja 2024 r.

do 29 maja 2024 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje

 

od 21 czerwca 2024 r.

do 5 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

11 lipca 2024 r.

godz. 12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

od 12 lipca 2024 r.
do 16 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17 lipca 2024 r.
godz. 12.00

« powrót
Załączniki