Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter

Nauka i oświata

Dodano: 2016-04-26 Autor: Krzysztof Nowak
Informacja archiwalna
15 lipca 2016 roku o godz. 12:00 nastąpi ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 
 
POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI
 
Do 12 lipca do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę nauki w szkole ponadgimnazjalnej, do której zostałeś zakwalifikowany poprzez przedłożenie:
 1. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum – o ile nie zostało złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,
 2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego - o ile nie zostało złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,
 3. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.


Nie potwierdzenie woli nauki w wyznaczonym terminie, będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tej szkole.
 
 
JAK SIĘ DOWIEDZIEĆ O WYNIKACH NABORU?
 
Wyniki kwalifikacji będą dostępne równolegle, w tym samym momencie, dwiema drogami:
 
SERWIS WWW
https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

Po zalogowaniu (podaniu numeru PESEL oraz kodu PIN) sprawdzisz, do którego oddziału zostałeś przyjęty.

Jeżeli nie zostałeś przyjęty się do żadnego z oddziałów, pod opcją „Wolne miejsca” w oddziałach znajdziesz pełną informację o wolnych miejscach w szkołach.
 
 
LISTY W SZKOŁACH
 
W szkole pierwszego wyboru sprawdzisz, czy zostałeś przyjęty. Jeżeli nie zostałeś przyjęty do wybranego oddziału, uzyskasz informację o wolnych miejscach. W tym tradycyjnym sposobie informacji na tablicy ogłoszeń znajdziesz następujące listy:
  Lista kandydatów przyjętych
  Ta lista zawiera wyniki przydziału do danej szkoły. Dla każdego oddziału stworzona jest lista kandydatów przyjętych (kandydaci zakwalifikowani, którzy potwierdzili wolę nauki).

  Lista kandydatów nieprzyjętych
  Jest to lista kandydatów, którym niestety nie udało zakwalifikować do oddziału w tej ani w żadnej innej, wybranej przez siebie szkole lub nie potwierdzili woli nauki. Ci kandydaci mogą szukać swojego miejsca w naborze uzupełniającym.

  Wolne miejsca w oddziałach
  Jeżeli w danej szkole zostały jeszcze wolne miejsca informację o nich znajdziesz na tej liście. Do nich można składać wnioski w ramach rekrutacji uzupełniającej. Ta lista jest szczególnie ważna dla kandydatów, którym nie powiodło się w rekrutacji zasadniczej.
 
 
Informacje ogólne
Od 25 kwietnia br. kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych będą mogli korzystać z elektronicznego informatora zawierającego szczegółowe informacje o zielonogórskich szkołach ponadgimnazjalnych uczestniczących w systemie NABÓR 2016.
 
W tym roku po raz kolejny nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Zielonej Górze zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem systemu wspomagającego rekrutację opracowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. System zbiera dane o kandydatach do zielonogórskich szkół ponadgimnazjalnych w centralnej bazie danych, a następnie w bardzo krótkim czasie wyznacza jednoznaczny przydział uczniów do poszczególnych oddziałów w szkołach. Przydział uzależniony jest od liczby punktów, które kandydat zdobył w procesie rekrutacji oraz określonej przez niego listy preferowanych oddziałów.
 
 
 
Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej zapoznaj się z PORADNIKIEM GIMNAZJALISTY:
 
a następnie
 
UWAGA! Wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru zanosisz wypełnioną "kartę pomocniczą".
 
 
Ważne daty
 
25 kwietnia 2016 r. W Internecie pojawi się szczegółowy informator o szkołach
9 maja – 10 czerwca 2016 r. Szkoły przyjmują wnioski
24 – 28 czerwca 2016 r.
do godz. 15:00
Szkoły przyjmują świadectwa i zaświadczenia (forma dokumentów zgodnie z art. 20t ust.3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.7))
5 lipca 2016 r.
o godz. 12:00
Szkoły ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 12 lipca 2016 r.
do godz. 15:00
Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole
15 lipca 2016 r.
o godz. 12:00
Szkoły ogłaszają listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o wolnych miejscach
 
« powrót
Załączniki