Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
poniedziałek, 26 lutego 2024 r.

Nauka i oświata

Harmonogram rekrutacji do żłobków publicznych

na terenie Miasta Zielona Góra

na  rok szkolny 2024-2025

 

 

 

1. 12.02.2024 r. – 25.02.2024 r.            Składanie deklaracji kontynuacji pobytu w żłobku.

 

 

2. 01.03.2024 r. – 31.03.2024 r.             Składanie wniosków o przyjęcie do żłobka.

 

 

3. 02.04.2024 r. - 08.04.2024 r.             Prace komisji rekrutacyjnych.

 

 

4. 12.04.2024 r.    godz. 12.00               Wyniki I etapu rekrutacji do żłobków

                                                              - lista zakwalifikowanych,

                                                              - lista niezakwalifikowanych.

 

 

5. do 29.04.2024 r.                               Potwierdzenie woli przyjęcia.

                                                             Podpisywanie umów z rodzicami.

 
 
 
REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH ŻŁOBKÓW NA ROK SZKOLNY 2024/2025 - KONTYNUACJA POBYTU 

 

 

Szanowni Rodzice !

           

Informujemy, że rekrutacja do żłobków publicznych na rok szkolny 2024/2025 prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego. W specjalnym serwisie internetowym Nabór 2024 na stronie nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek dostępny jest informator o żłobkach miejskich.

 

 

Załączniki
Dodano: 2024-01-31
 
 

UWAGA  RODZICE!!!

 

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostanie uruchomiona 8 kwietnia 2024 roku.

 

Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram naboru, zawierający terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych.

Terminy te zostały określone w zarządzeniu nr 92.2024 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2024 r..(zarządzenie w załącznikach),

 

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra (uchwała w załącznikach).

 

Przed uruchomieniem naboru, opublikowany zostanie informator dla rodziców zawierający ofertę edukacyjną publicznych szkół podstawowych biorących udział w rekrutacji. W momencie uruchomienia naboru, znajdą tu Państwo również wzór wniosku oraz oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, za pomocą którego będziecie Państwo mogli poznać ofertę poszczególnych szkół podstawowych.

 

W momencie uruchomienia rekrutacji, system pozwoli także Państwu wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.

Dodano: 2024-01-31
 
 
 

UWAGA  RODZICE!!!

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostanie uruchomiona 8 kwietnia 2024 r.

 

Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram naboru, zawierający  terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Terminy te zostały określone w zarządzeniu nr 91.2024 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2024 r.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVI. 538.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. zmienionej uchwałą nr V.122.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. Rady Miasta Zielona Góra (tekst jednolity uchwały w załącznikach).

 

Przed uruchomieniem naboru opublikowany zostanie informator dla rodziców oraz oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych biorących udział w rekrutacji. Natomiast w momencie uruchomienia naboru znajdą Państwo tu również wzór wniosku oraz oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, za pomocą którego będziecie mogli Państwo poznać ofertę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W momencie uruchomienia rekrutacji system pozwoli Państwu także wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.

Załączniki
Dodano: 2023-05-04
W tym roku po raz kolejny nabór do branżowych szkół II stopnia w Zielonej Górze zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem systemu wspomagającego rekrutację opracowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. System zbiera dane o kandydatach do zielonogórskich branżowych szkół II stopnia w centralnej bazie danych, a następnie w bardzo krótkim czasie wyznacza jednoznaczny przydział uczniów do poszczególnych oddziałów w szkołach. Przydział uzależniony jest od liczby punktów, które kandydat zdobył w procesie rekrutacji oraz określonej przez niego listy preferowanych oddziałów. 
czytaj dalej »
Dodano: 2023-05-04
Wolne miejsca w oddziałach - Nabór do Szkół Ponadpodstawowych 2023     L.p. Szkoła Oddział Wolne miejsca 7 Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku   7 Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku I a - policyjna 2 I b - oddział przygotowania wojskowego - 2023 2 9 Liceum Ogólnokształcące Salomon Klasa 1 7 10 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka w Zielonej Górze     Technikum nr 1 technik budowy dróg 5 technik budownictwa wodnego 5 11 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze     Technikum nr 2 technik mechatronik 4 technik elektronik 3 technik pojazdów samochodowych 2 technik urządzeń i sys. energetyki odnawialnej 4 13 Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika   13 Technikum Nr 4 1 TL - technik logistyk 3 1 TM - technik mechanik 3 1 TE - technik elektryk 1 1 TA - technik automatyk 1 14 Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze   14 Technikum Nr 5 technik stylista 24 Technik usług fryzjerskich 5 Technik żywienia i usług gastronomicznych 17 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 2 Technik fotografii i multimediów 9 Technik przemysłu mody 6 Technik realizacji nagrań 4 Technik realizacji nagłośnień 3 14 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 Fryzjer 8 Kucharz 10 Wielozawodowy 19 15 Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o.   15 Technikum technik budownictwa 20 technik handlowiec 5 17 Technikum w Czerwieńsku 1 d T - technik pojazdów kolejowych 4 18 Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze Klasa wielozawodowa 1c 17                       Komunikat - Uwaga Kandydaci !!!   21 lipca 2023 r. o godz. 14.00  nastąpi ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego poprzez  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów w szkołach ponadpodstawowych.          JAK SIĘ DOWIEDZIEĆ O WYNIKACH NABORU? Wyniki naboru będą dostępne równolegle, w tym samym momencie, dwiema drogami: za pośrednictwem serwisu WWW pod adresem       https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolaponadpodstawowa/logowanie       na listach wywieszanych w szkołach       SERWIS WWW Po zalogowaniu na konta użytkownika (podaniu loginu i hasła) sprawdzisz, do którego oddziału zostałeś przyjęty.     LISTY W SZKOŁACH W szkole pierwszego wyboru sprawdzisz, czy zostałeś przyjęty do jednego z oddziałów wskazanych na liście preferencji. W tym tradycyjnym sposobie informacji na tablicy ogłoszeń znajdziesz następujące listy: Lista kandydatów przyjętych Ta lista zawiera wyniki przydziału do danej szkoły. Dla każdego oddziału stworzona jest lista kandydatów przyjętych (kandydaci zakwalifikowani, którzy potwierdzili wolę nauki). Lista kandydatów nieprzyjętych To lista kandydatów, którym niestety nie udało się zakwalifikować do oddziału w tej ani  żadnej innej, wybranej przez siebie szkole lub nie potwierdzili woli nauki. Lista wolnych miejsce w oddziałach Jeżeli w danej szkole zostały jeszcze wolne miejsca informację o nich znajdziesz na tej liście. Lista ta jest szczególnie ważna dla kandydatów, którym nie powiodło się w rekrutacji zasadniczej. Lista wolnych miejsc zostanie również opublikowana na miejskiej stronie internetowej 21 lipca 2023 r. W sekretariatach szkół dysponujących wolnymi miejscami uzyskasz informacje jak dalej postępować.   W tym roku po raz kolejny nabór do szkół ponadpodstawowych w Zielonej Górze zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem systemu wspomagającego rekrutację opracowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. System zbiera dane o kandydatach do zielonogórskich szkół ponadpodstawowych w centralnej bazie danych, a następnie w bardzo krótkim czasie wyznacza jednoznaczny przydział uczniów do poszczególnych oddziałów w szkołach. Przydział uzależniony jest od liczby punktów, które kandydat zdobył w procesie rekrutacji oraz określonej przez niego listy preferowanych oddziałów.  
czytaj dalej »
Dodano: 2023-01-30
     UWAGA RODZICE !   W dniu 28 kwietnia 2023 r. został zakończony proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.   Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkola i oddziały przedszkole w szkołach podstawowych nie dysponują wolnymi miejscami na rok szkolny 2023/2024. W związku z powyższym nie będzie prowadzone postępowanie uzupełniające.      KOMUNIKAT - UWAGA  RODZICE!!!   24 kwietnia o godzinie 12:00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.   Wyniki kwalifikacji można sprawdzić w systemie Nabór lub na listach wywieszonych w przedszkolach/ szkołach z oddziałami przedszkolnymi.   Przypominamy, że dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte! Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenia woli przyjęcia do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie od 24 kwietnia 2023 r. od godz. 12:00 do 26 kwietnia 2023 r.   Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.   Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka można dokonać na dwa sposoby: - elektronicznie logując się do systemu Nabór www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole  i postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w załącznikach; - osobiście składając potwierdzenie woli przyjęcia w przedszkolu/szkole. Wzór znajdą Państwo w załącznikach.   Rodzicom dzieci w wieku 3 – 6 lat, które zamieszkują w Zielonej Górze i nie zakwalifikowały się do żadnego ze wskazanych we wniosku przedszkoli Prezydent Miasta Zielona Góra pisemnie wskaże inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które będzie mogło przyjąć ich dziecko.  
czytaj dalej »