Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
piątek, 21 czerwca 2024 r.

Nowości

Dodano: 2022-05-04 Autor:
Informacja archiwalna

 

Wolne miejsca w oddziałach
       
L.p. Szkoła Oddział Wolne miejsca
7 Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku  
7 Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku I b - oddział przygotowania wojskowego - 2022 2
8 Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Myślenia Twórczego" Klasa humanistyczna 2
   
  Katolickie Liceum Ogólnokształcące św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze Klasa ogólna 20
# Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze  
# Technikum nr 2 technik informatyk 10
technik pojazdów samochodowych 3
# Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze  
# Technikum Nr 5 technik stylista 4
Technik fotografii i multimediów 2
Technik przemysłu mody 9
# Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 Magazynier-logistyk 5
Kucharz 9
# Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o.  
# Technikum technik budownictwa 3
technik ochrony środowiska 9
technik handlowiec 12
# Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o. Zielona Góra  
# Branżowa Szkoła I Stopnia PBO    
mechanik pojazdów samochodowych 7
murarz-tynkarz 2
operator obrabiarek skrawających 3
sprzedawca 5
wielozawodowy 5
# Technikum w Czerwieńsku 1 d T - technik pojazdów kolejowych 4
1 e T - technik transportu kolejowego 2
# Europejskie Liceum Ogólnokształcące dr Rahn projektowo- językowy 6
# Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze Klasa wielozawodowa 1b 26
Klasa wielozawodowa 1c 30
# Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego technik usług fryzjerskich ze specjalizacją kosmetyczną 8

 

Komunikat - Uwaga Kandydaci !!!

 

1 sierpnia 2022 r. punktualnie o godz. 12.00  nastąpi ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego poprzez  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów w szkołach ponadpodstawowych.        

 

JAK SIĘ DOWIEDZIEĆ O WYNIKACH NABORU?

Wyniki naboru będą dostępne równolegle, w tym samym momencie, dwiema drogami:

 • za pośrednictwem serwisu WWW pod adresem

      https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolaponadpodstawowa/logowanie

     

 • na listach wywieszanych w szkołach


SERWIS WWW

Po zalogowaniu na konta użytkownika (podaniu loginu i hasła) sprawdzisz, do którego oddziału zostałeś przyjęty.LISTY W SZKOŁACH

W szkole pierwszego wyboru sprawdzisz, czy zostałeś przyjęty do jednego z oddziałów wskazanych na liście preferencji. W tym tradycyjnym sposobie informacji na tablicy ogłoszeń znajdziesz następujące listy:


Lista kandydatów przyjętych
Ta lista zawiera wyniki przydziału do danej szkoły. Dla każdego oddziału stworzona jest lista kandydatów przyjętych (kandydaci zakwalifikowani, którzy potwierdzili wolę nauki).


Lista kandydatów nieprzyjętych

To lista kandydatów, którym niestety nie udało się zakwalifikować do oddziału w tej ani  żadnej innej, wybranej przez siebie szkole lub nie potwierdzili woli nauki. 

Wolne miejsce w oddziałach


Jeżeli w danej szkole zostały jeszcze wolne miejsca informację o nich znajdziesz na tej liście. Lista ta jest szczególnie ważna dla kandydatów, którym nie powiodło się w rekrutacji zasadniczej. Lista wolnych miejsc zostanie również opublikowana na miejskiej stronie internetowej 1 sierpnia 2022 r. W sekretariatach szkół dysponujących wolnymi miejscami uzyskasz informacje jak dalej postępować.

 

NABÓR 2022 - SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

            W tym roku po raz kolejny nabór do szkół ponadpodstawowych w Zielonej Górze zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem systemu wspomagającego rekrutację opracowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. System zbiera dane o kandydatach do zielonogórskich szkół ponadpodstawowych w centralnej bazie danych, a następnie w bardzo krótkim czasie wyznacza jednoznaczny przydział uczniów do poszczególnych oddziałów w szkołach. Przydział uzależniony jest od liczby punktów, które kandydat zdobył w procesie rekrutacji oraz określonej przez niego listy preferowanych oddziałów.    

Od 4 maja 2022 kandydaci będą mogli zapoznać się z ofertą zielonogórskich szkół ponadpodstawowych uczestniczących w systemie NABÓR 2022.

 

UWAGA!!! W bieżącej edycji NABÓR 2022 kandydat będzie miał możliwość wyboru CZTERECH SZKÓŁ, zamiast trzech i wszystkich oddziałów w ramach wybranych szkół. 

 

Lista szkół/zespołów szkół ponadpodstawowych uczestniczących
w systemie NABÓR 2022 r.

 

lp.

nazwa szkoły/zespołu

adres

telefon

 1.  

I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Kilińskiego 7

(+48) 68 452 31 31

 1.  

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

ul. Francuska 25a

(+48) 68 454 23 01

 1.  

III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Strzelecka 9

(+48) 68 327 05 28

 1.  

IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Szosa Kisielińska 18

(+48) 68 327 13 26

 1.  

V Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63

(+48) 68 470 70 10

 1.  

VII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze

ul. Wyspiańskiego 21

(+48) 68 451 20 50

 1.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 50

(+48) 68 451 39 51

 1.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze

ul. Stanisława Staszica 2

(+48) 68 452 51 00

 1.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik" w Zielonej Górze

ul. Długa 5

(+48) 68 454 45 50

 1.  

Zespół Szkół Technicznych w Zielonej Górze

ul. Wrocławska 65a

(+48) 68 320 84 09

 1.  

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 66

(+48) 68 451 38 88

 1.  

Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o. o.
w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 77

(+48) 68 323 88 04

 1.  

Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku

ul. Zielonogórska 43b

(+48) 68 327 87 07

 1.  

Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Szkoła Myślenia Twórczego” w Zielonej Górze

ul. Sowińskiego 27

(+48) 68 324 28 66

 1.  

Technikum w Czerwieńsku

ul. Zielonogórska 43b

(+48) 68 327 87 07

 1.  

Europejskie Liceum Ogólnokształcące dr Rahn
w Zielonej Górze

ul. Sienkiewicza 36

(+48) 68 353 19 59

 1.  

Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

ul. Stary Rynek 17

(+48) 68 415 21 30

 1.  

Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze

ul. Generała Józefa Sowińskiego

603 849 437 

 

           

VI Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze przy ul. Św. Cyryla i Metodego 9 nie uczestniczy w systemie NABÓR 2022. Warunkiem przyjęcia jest aktualna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze wskazaniem do nauki w klasie terapeutycznej. Przyjęcia odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (kontakt bezpośredni z dyrektorem
lub pedagogiem szkolnym tel. (+48)
68 45 44 088).

 

 

INFORMATOR ELEKTRONICZNY:

 

 

Ważne daty

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

W Internecie pojawi się szczegółowy informator
o szkołach

4 maja 2022 r.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 16 maja 2022 r.

do 21 czerwca 2022 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 16 maja 2022 r.

do 31 maja 2022 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 24 czerwca 2022 r.

do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21 lipca 2022 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

od 21 lipca 2022 r.
do 29 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

1 sierpnia 2022 r.
do godz. 14.00« powrót
Załączniki