Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
czwartek, 13 czerwca 2024 r.

Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra

 

OGŁOSZENIE O OGRANICZENIU PRACY URZĘDU MIASTA ZIELONA GÓRA

 

Na podstawie § 1 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491)

 

1.   Od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania Urząd Miasta Zielona Góra co do zasady jest nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy.

 

2.   Nieczynne są biura obsługi interesantów we wszystkich budynkach urzędu oraz kancelaria ogólna urzędu.

 

3.   Kontakt z urzędnikami jest możliwy elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna urzędu oraz będzie odbierana poczta tradycyjna.

 

4.   Zachęcamy do załatwiania spraw przez ePUAP.

Osoby, które go nie mają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie.

Pozwala to wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

Elektroniczna skrzynka podawcza urzędu na platformie ePUAP adres: /umzg/SkrytkaESP

 

5.   Ogólny adres poczty elektronicznej Urzędu miasta UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl

 

6.   Urząd Stanu Cywilnego ogranicza realizację zadań oraz skraca godziny pracy do 13.00.

Jeżeli zdarzenie nastąpiło w Zielonej Górze można załatwić następujące sprawy:

1) sporządzenie aktu zgonu (USC, tel. 68 45 64 946 lub 68 45 64 943 );

2) sporządzenie aktu urodzenia (USC, tel. 68 45 64 942 lub 68 45 64 945 ).

3) wnioski o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego można składać przez Pocztę Polską.

Link do druku wniosku: https://bip.zielonagora.pl/procedury/3/232/UZYSKANIE_ODPISU_AKTU_STANU_CYWILNEGO/ bądź za pośrednictwem platformy ePUAP.

Opłatę skarbową za odpisy (skrócony - 22 zł, zupełny 33 zł) należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miasta Zielona Góra nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258 a potwierdzenie dokonania opłaty załączyć do wniosku.

W pozostałych ważnych sprawach kontakt telefoniczny 68 45 64 944 lub 68 45 64 949; mailowy na adres: usc@um.zielona-gora.plPo ocenie sprawy otrzymacie Państwo informację o dacie i godzinie wizyty w urzędzie.

 

7.   Wydział Spraw Obywatelskich skraca godziny pracy do 13.00.

Telefony kontaktowe 68 475 18 23, 68 475 18 22; email sprawyobywatelskie@um.zielona-gora.pl.

Link do kart usług: https://bip.zielonagora.pl/procedury/3/wydzial/5/.

W szczególnych przypadkach - po uzgodnieniu telefonicznym (tel. 68 47 518 34) możliwy jest odbiór dowodu osobistego.

Na stronie https://obywatel.gov.pl/ dostępne są usługi realizowane drogą elektroniczną w szczególności związane z dowodami osobistymi, meldunkami, rejestrem wyborców.

Żądanie wydania zaświadczenia z rejestru mieszkańców można wysłać drogą elektroniczną korzystając z formatki Wyślij pismo ogólne znajdujące się na stronie https://obywatel.gov.pl/.

 

8.   Działalność gospodarcza – w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, jest możliwe przyjęcie wniosku dot. prowadzenia działalności gospodarczej po wcześniejszym umówieniu (tel. 68 45 64 330, tel. 68 45 64 313).

 

9.   Wydział Komunikacji ogranicza realizację zadań. Interesanci będą obsługiwani jedynie w pilnych przypadkach, tj. w przypadku pojazdów, które nie mają wydanych dokumentów bądź tablic rejestracyjnych dopuszczających pojazd do ruchu.

Istnieje możliwość odbioru wcześniej zamówionego dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy lub tablic rejestracyjnych.

W tym celu należy przesłać email z określeniem sprawy, jaką chce się załatwić wraz z skanami dokumentów na adres wydzkom@um.zielona-gora.pl. Po sprawdzeniu dokumentów otrzymacie Państwo zwrotny email o dacie i godzinie wizyty w urzędzie.

 

Jeśli został zakupiony pojazd zarejestrowany w kraju, to należy zgłosić jego nabycie w ciągu 30 dni. Samo zgłoszenie nabycia jest wystarczające, aby nie zapłacić kary.

Można to zrobić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne. Zarejestrować pojazd można później, jak sytuacja epidemiologiczna się unormuje.

 

Jeśli pojazd został sprzedany, należy zgłosić jego zbycie w ciągu 30 dni - https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

W przypadku braku podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, zgłoszenia zbycia lub nabycie pojazdu, można przesłać tradycyjną pocztą.

 

Jednocześnie z uwagi na obecną sytuację epidemiczną nie będą podlegały karze pieniężnej (do odwołania):

- niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej,

- zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju (z zastrzeżeniem, że osoba zobowiązana nie miała możliwości dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej).

 

Zwolnienie z kar pieniężnych dotyczy pojazdów, których ustawowy termin 30 dni na dokonanie ww. czynności upłynie w okresie obowiązywania ograniczeń w pracy Wydziału Komunikacji spowodowanych epidemią.

 

10. Biuro Gospodarki Odpadami – biuro obsługi interesantów na ul. Zjednoczenia 110 jest nieczynne.

Telefony kontaktowy 68 451 71 36, 68 451 55 01, 68 451 55 98; e-mail: gospodarkaodpadami@um.zielona-gora.pl

 

11. Świadczenia rodzinne - biuro obsługi interesantów przy ul. Długiej 13 jest nieczynne.

Telefony kontaktowy 68 45 29 876, 68 45 29 864, 68 45 29 860, email SwiadczeniaRodzinne@um.zielona-gora.pl

Link do informacji i kart usług wydziału https://bip.zielonagora.pl/procedury/3/wydzial/

Wnioski można składać przez ePUAP, EMPATIA (https://empatia.mpips.gov.pl/), niektóre systemy bankowe (m. in. Santander, MBank, Bank Pocztowy, Bank Millenium, PKO BP, PKO SA, ING Bank Śląski, Alior Bank) lub za pośrednictwem poczty polskiej.

 

12. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne:

Kontakt telefoniczny z urzędnikami 68 452 98 82; 452 98 80; 68 451 06 08,

e-mail: dodatkimieszkaniowe@um.zielona-gora.pl

 

13. Sprawy mieszkaniowe i komunalne:

Kontakt telefoniczny z urzędnikami 68 47 94 534 lub 666 848 906; email: gospodarkakomunalna@um.zielona-gora.pl.

W holu budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 jest wystawiona skrzynka, gdzie można złożyć dokumenty w sprawach mieszkaniowych i komunalnych.

 

14. Nieodpłatna pomoc prawna: od 30 marca 2020 r. punkty wznawiają działalność z wyłączeniem bezpośredniej obsługi mieszkańców; porady będą udzielane tylko telefonicznie po uprzednim zapisaniu na nr tel. 68 45 64 834.

 

15. Płatności z tytułu zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań cywilno-prawnych można dokonywać przelewem bankowym lub wpłacać bez prowizji w czynnych placówkach banku PKO BP na terenie miasta. Link do rachunków bankowych Urzędu Miasta. https://bip.zielonagora.pl/135/Numery_rachunkow_bankowych/

 

16. W przypadku braku możliwości złożenia pisma w formie elektronicznejpisma można składać w wersji papierowej;

1)   wrzucając do wystawionej skrzynki w holu budynku urzędu przy ul. Podgórnej 22 (Uwaga! nie dotyczy to pism w sprawach załatwianych osobiście, np. wniosku o dowód osobisty);

2)   w wyjątkowych uzgodnionych wcześniej z właściwą komórką organizacyjną wypadkach możliwe jest osobiste złożenie dokumentów na parterze w budynku urzędu przy ul. Podgórnej 22 w specjalnie wyznaczonym miejscu; może tam przebywać tylko 1 interesant.

Na pismach wrzucanych do skrzynki lub składanych osobiście proszę podać nr tel. kontaktowego i/lub adres email.

 

17. Ogólna informacja telefoniczna: 68 45 64 405. Telefony i emaile do komórek organizacyjnych dostępne na https://bip.zielonagora.pl  - zakładka Urząd Miasta i w załączniku do ogłoszenia.

 

 

 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra


Od 27.03 urząd będzie nieczynny dla interesantów. Kontakt możliwy jest wyłącznie drogą elektroniczną.

 

1. Od dnia 27 marca 2020 r. do odwołania Urząd Marszałkowski jest nieczynny dla interesantów.

2. Nieczynna jest Kancelaria Ogólna Urzędu oraz punkty podawcze we wszystkich lokalizacjach Urzędu.

3. Kontakt z Urzędem jest możliwy wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, EPUAP-u, telefonicznie oraz odbierana jest poczta tradycyjna.

4. Wszelkie dane kontaktowe (numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych komórek organizacyjnych) znajdują się na stronie www.lubuskie.pl  w dziale Urząd -> Kontakt lub w prawym górnym rogu serwisu. 

5. Ogólny adres poczty elektronicznej Urzędu to: kancelaria.ogolna@lubuskie.pl, natomiast numer na Centralę telefoniczną to: +48 68 45 65 200.

6. W przypadku braku możliwości złożenia pisma w formie elektronicznej: pisma można składać w wersji papierowej;

a) wrzucając do wystawionych skrzynek we wszystkich lokalizacjach Urzędu, prosimy wówczas o podanie na kopercie adresu mailowego lub/i numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu;

b) w wyjątkowych, uzgodnionych wcześniej z właściwą komórką organizacyjną, wypadkach możliwe jest osobiste złożenie dokumentów na parterze w budynkach Urzędu w specjalnie wyznaczonych miejscach; może tam przebywać tylko 1 interesant.

 

 

 

 

 

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8,
66-400 Gorzów Wielkopolski
 

 

Od dnia 16  marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta obsługa klientów w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. oraz w Delegaturze LUW w Zielonej Górze:

1)         do odwołania Lubuski Urząd Wojewódzki nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych); wizyty umówione on-line i wezwania do osobistego stawienia się
w Urzędzie zostają anulowane;

2)      urzędnicy nie przerywają pracy, sprawy załatwiane są drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową; poniżej umieszczamy listę telefonów wydziałów, do których należy dzwonić w konkretnych sprawach;

3)      przy wejściu do budynku Urzędu i w Delegaturze LUW w Zielonej Górze znajdują się skrzynki podawcze, do których można będzie składać dokumenty.

Telefony do sekretariatów biur i wydziałów:

·         Biuro Wojewody 95 785 11 15

·         Biuro Organizacji i Kadr 95 78 51 600

·         Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 95 785 12 00

·         Wydział Polityki Społecznej 95 785 14 00

·         Wydział Zdrowia 95 785 11 50

·         Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 95 785 1300

·         Wydział Budżetu i Finansów 95 785 16 50

·         Wydział Gospodarki Nieruchomościami 95 7851 700

·         Wydział Infrastruktury 95 785 17 50

·         Wydział Nadzoru i Kontroli 95 785 18 00

·         Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 95 785 15 00

·         Wydział Programów Europejskich i Rządowych 95 785 19 00

·         Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 95 78 51 950

 

Zachęcamy również do korzystania z dostępnych infolinii:

·         Informacja ogólna koronawirus (NFZ - całodobowo), tel. 800 190 590.

·         Informacja dla obywatela, tel. 22 250 01 27 (w godzinach pracy urzędu).

·         Informacja dotycząca paszportów Gorzów Wielkopolski, tel. 95 785 18 57/ 95 785 15 22/

95 785 15 13 (poniedziałek od godz. 9.00 do 17.00, wtorek - piątek od godz. 8.00 do 15.00).

·         Informacja dotycząca paszportów Zielona Góra, tel. 68 452 71 38/ 68 452 71 42 (poniedziałek od godz. 9.00 do 17.00, wtorek – piątek od godz. 8.00 do 15.00).

·         Informacja dotycząca cudzoziemców, tel. 95 785 18 53 ( poniedziałek od godz. 10:00 do 16:00; wtorek - piątek od godz. 9:00 do 15:00).

·         Automatyczna infolinia dotycząca cudzoziemców, tel. 95 785 18 52 (całodobowa).

·         Informacja dotycząca zezwoleń na pracę, tel. 95 785 18 56 (poniedziałek – piątek od godz. 8:00 do 15:00)

·         Informacja dotycząca koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, tel. 95 785 18 55 (poniedziałek – piątek, od godz. 9:00 do 11.00).

·         Informacja dotycząca rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tel. 95 785 18 54 (godz. od 9:00 do 11.00)

·         Informacja dotycząca mienia zabużańskiego – (w godzinach pracy urzędu) tel. 95 785 17 00.

Korespondencja mailowa, telefoniczna lub listowna będzie w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą kontaktu z pracownikami urzędu.

Dziękujemy za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej www.lubuskie.uw.gov.pl