Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
piątek, 21 czerwca 2024 r.

Pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terrozryzmu

Dodano: 2021-02-22 Autor:
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, nakłada na tzw. „Instytucje Obowiązane”, tj. stowarzyszenia i fundacje obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
 

myśl ustawy do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.:

1.     fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;

2.     stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

3.     podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier
w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, przez które rozumie się np.: charytatywne loterie fantowe.

Prezydent Miasta Zielona Góra sprawuje kontrolę w zakresie zgodności działania stowarzyszeń
i fundacji z przepisami
ustawy. Do kontroli stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 12 cyt. ustawy.

 

 

Na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2-3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 21-22 ustawy, art. 25a ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach, wykonując zadania z zakresu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami – Prezydent Miasta Zielona Góra wzywa nadzorowane stowarzyszenia i fundacje do udzielania wyjaśnień nt.:

§  czy przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane?

§  czy prowadzą działalność w zakresie gier losowych (przez które rozumie się np.: charytatywne loterie fantowe)?

 

Pisemne wyjaśnienia należy udzielać najpóźniej do 30 listopada danego roku kalendarzowego - wg poniższego wzoru odpowiedzi:

- DO POBRANIA wzór odp.

Brak informacji zwrotnej zostanie potraktowany jako ten, że organizacja pozarządowa nie dokonuje czynności, o których mowa w ustawie.

 

UWAGA !

Instytucje obowiązane, które nie dopełnią założonych przez ustawę obowiązków podlegają karom administracyjnym.

Wykaz obowiązków, których niedopełnienie spowoduje nałożenie ww. kar został opisany w art. 147, art. 148 i art. 149 ustawy.

 

 

 

 

PRZYDATNE INFORMACJE

 

* Więcej informacji z zakresu funkcjonowania ustawy oraz działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej znaleźć można na stronie internetowej:

www.gov.pl/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowej

 

 

 

** Poradnik oraz webinarium dotyczące stosowania ustawy są również dostępne pod adresem:

https://poradnik.ngo.pl/webinaria/ustawa-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-obowiazki-organizacji-materialy-po-webinarium-film

[źródło: Portal ngo.pl]

 

 

*** Kiedy i jak organizacje pozarządowe stosują ustawę, obowiązki instytucji obowiązanej:

https://publicystyka.ngo.pl/kiedy-i-jak-ngo-stosuja-ustawe-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy
[źródło: Portal ngo.pl]

 

« powrót
Załączniki