Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.

Aktualności

Dodano: 2023-09-14 Autor:

Publikujemy wyniki badań zanieczyszczenia gruntu z 11.09 br., które zostały przeprowadzone w sierpniu 2023 r. przez akredytowane laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Próbki do badań zostały dostarczone do laboratorium w dniu 18.08.2023 r.

 
 

Badania gruntu zostały przeprowadzone w celu sprawdzenia wpływu pożaru składowiska odpadów na stopień zanieczyszczenia gruntu.

 

Zostały pobrane trzy próbki gruntu z terenów rolnych (grunty orne) oraz jedna z terenów zabudowanych.

 

Próbka nr 1 - tereny mieszkaniowe, ul. Przylep - Zielona 4, dz. nr. ew. 133/11

Próbka nr 2 - grunty orne, Ogrody działkowe Puchalskiego dz. nr. ew 2/6

Próbka nr 3 - grunty orne, Ogrody działkowe ul. Źródlana ZG dz. nr ew. 111

Próbka nr 4 - grunty orne, Ogrody działkowe Puchalskiego dz. 765/3

 

Przeprowadzone analizy wykazały przekroczenia w następujących próbkach:

- w próbce nr 1 w zakresie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren) oraz fenolu, m-krezolu, p-krezolu i cyjanków wolnych;

- w próbce nr 2 w zakresie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren) oraz fenolu, m-krezolu, p-krezolu i cyjanków wolnych;

- w próbce nr 3 w zakresie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, chryzenu, indeno(1,2,3-cd)piren) oraz fenolu, m-krezolu i p-krezolu;

- w próbce nr 4 w zakresie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (benzo(b)fluoranten,) oraz fenolu i p-krezolu.

 

Pozostałe zawartości substancji w wymienionych powyżej próbkach gruntu nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji zanieczyszczających wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395).

 

Badania wykazały nieznaczne przekroczenia zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA. Maksymalne stężenie tych związków zaobserwowano na poziomie 0,36 mg/kg w przypadku indeno(1,2,3-cd)pirenu (norma 0,2 mg/kg). Obecność WWA w powierzchniowej warstwie gruntu jest rzeczą powszechną na terenach okołomiejskich, i może być efektem niskiej emisji, transportu oraz działalności maszyn rolniczych (wycieki z maszyn, opad pyłu zawierającego cząstki WWA).

 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań nie ma możliwości stwierdzenia zależności zanieczyszczenia gruntów w stosunku do miejsca pożaru. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, iż gleba pobrana w punkcie nr 4 (ogrody działkowe Puchalskiego dz. 765/3), zlokalizowana najbliżej miejsca zdarzenia jest w mniejszym stopniu zanieczyszczona w porównaniu do gleby pobranej z działki w punkcie nr 3 (ogrody działkowe ul. Źródlana ZG dz. nr ew. 111), która jest znacznie oddalona od miejsca pożaru.

 

Należy zaznaczyć, że dla analizowanego terenu nie ma danych porównawczych potwierdzających jakość gruntu. Do zanieczyszczenia we wskazanym powyżej zakresie mogło dojść także przed wystąpieniem pożaru.

 

Podsumowując, w naszej opinii brak jednoznacznych podstaw aby uznać, że obecność zanieczyszczeń w badanych gruntach jest wynikiem pożaru składowiska odpadów.

 
 
 
 
 
 
« powrót
Załączniki