Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
środa, 17 kwietnia 2024 r.

Aktualności

Dodano: 2023-09-14 Autor:

Publikujemy wyniki badań zanieczyszczenia gruntu z 13.09 br., które zostały przeprowadzone w sierpniu 2023 r. przez akredytowane laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Próbki do badań zostały pobrane w dniu 17.08.2023 r. przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

 
 

Badania gruntu zostały przeprowadzone w celu sprawdzenia wpływu pożaru składowiska odpadów na stopień zanieczyszczenia gruntu.

 

Badania gruntu zostały przeprowadzone na działkach:

 

1) Przylep - Potokowa 8

2) Przylep - Podgórna 4

3) Przylep - Strażacka 19

4) Przylep - Solidarności 95b

5) Przylep – Światowa

6) Łężyca - Murarska 16

7) Łężyca - Dolna 31

8) Łężyca - Polna 26a

9) Krępa - Odrzańska 40

10) Zawada - Szkolna 11

 

Przeprowadzone analizy wykazały następujące przekroczenia:

- wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w całym zbadanym zakresie w próbce nr 5;

- wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w całym zbadanym zakresie z wyjątkiem naftalenu w próbce nr 9;

- wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych tj. benzo(a)antracenu oraz benzo(b)fluorantenu w próbce nr 7;

- wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych tj. benzo(a)antracenu, benzo(a)pirenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, chryzenu oraz indeno(1,2,3-cd)pirenu w próbce nr 10;

- fenolu we wszystkich badanych próbkach gruntów z wyjątkiem próbki nr 8;

- m-krezolu w próbkach gruntu nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 oraz 10;

- o-krezolu w próbce nr 3;

- p-krezolu w próbkach gruntu o numerach od 1 – 7, 9 oraz 10.

 

Pozostałe zawartości substancji w wymienionych powyżej próbkach gruntu nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji zanieczyszczających wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395).

 

Badania gruntu dla których pobrano próbkę nr 8 spełniają wymagania ww. rozporządzenia, w związku z powyższym uznaje się omawiany teren w tym punkcie badawczym nie jest zanieczyszczony.

 

Badania wykazały przekroczenia zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA w czterech próbkach pobranych z omawianych terenów. Największe zanieczyszczenie zaobserwowano w punkcie poboru nr 5, gdzie maksymalne stężenie tych związków odnotowano na poziomie 5,06 mg/kg w przypadku indeno(1,2,3-cd)pirenu (norma 0,2 mg/kg). W podobnej odległości od miejsca zdarzenia co wyżej wymieniony punkt poboru nr 5, została pobrana próbka gruntu nr 4, gdzie maksymalne stężenie WWA wynosi 0,06 mg/kg dla benzo(b)fluorantenu, a dla niektórych związków jest ono nawet poniżej zakresu wykrywalności.

 

Obecność WWA w powierzchniowej warstwie gruntu jest rzeczą powszechną na terenach miejskich oraz okołomiejskich, i może być efektem niskiej emisji, transportu oraz działalności maszyn rolniczych (wycieki z maszyn, opad pyłu zawierającego cząstki WWA).

 

Z informacji przekazanych przez Zamawiającego uzyskanych od właścicieli gruntów, położonych w sąsiedztwie działki, z której pobrano uśrednioną próbkę nr 5, działka ta była wykorzystywana w przeszłości jako parking i miejsce pracy ciężkiego sprzętu typu koparki/ samochody ciężarowe.

 

Takie użytkowanie terenu mogło mieć wpływ na podwyższoną zawartość zanieczyszczeń w badanym punkcie nr 5, spowodowane m.in. wyciekami paliwa/olejów z maszyn, opad pyłów w wyniku spalania paliwa w silnikach pojazdów.

 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań nie ma możliwości stwierdzenia zależności zanieczyszczenia gruntów w stosunku do miejsca pożaru. W przypadku zanieczyszczenia fenolem oraz krezolami poziom ich stężenia jest zbliżony we wszystkich badanych punktach. Natomiast w przypadku WWA punkty, które są znacznie oddalone od omawianego miejsca pożaru (np. pkt nr 9 i 10) odznaczają się podwyższoną zawartością tych zanieczyszczeń i nie spełniają tym samym wymagań określonych w rozporządzeniu (Dz. U. 2016, poz. 1395), w stosunku do punktów zlokalizowanych znacznie bliżej miejsca zdarzenia (pkt nr 1-4), w których stężenie zanieczyszczeń jest znacznie niższe i/lub wynosi poniżej zakresu oznaczalności.

 

Należy zaznaczyć, że dla analizowanego terenu nie ma danych porównawczych potwierdzających jakość gruntu. Do zanieczyszczenia we wskazanym powyżej zakresie mogło dojść także przed wystąpieniem pożaru.

 

Podsumowując, w naszej opinii brak jednoznacznych podstaw aby uznać, że obecność zanieczyszczeń w badanych gruntach jest wynikiem pożaru składowiska odpadów.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
« powrót
Załączniki