Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter

Aktualności

Dodano: 2023-11-08 Autor:
Kolejny raz sami możemy zadecydować na jakie inwestycje przeznaczyć pieniądze z budżetu obywatelskiego. Do podziału jest 7,5 mln zł.

 

 

 

 

 

Projekty zgłaszane w ramach zielonogórskiego budżetu obywatelskiego mogą zostać sfinansowane w kwocie nie niższej niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i nie mogą przekroczyć kwoty 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) i 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) dla projektu realizowanego na terenie Dzielnicy Nowe Miasto

 

Propozycję zadań zgłaszanych do realizacji w ramach zielonogórskiego budżetu obywatelskiego będzie można składać w terminie od 13 listopada do 26 listopada 2023r. za pomocą dedykowanej platformy internetowej:https://zielonagora.konsultacjejst.pl/

 

Projekt zgłaszany do zielonogórskiego budżetu obywatelskiego musi spełniać łącznie kryteria formalne:
1) dotyczyć realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych gminy lub powiatu, z wyłączeniem zadań dotyczących jednostek systemu oświaty;
2) szacunkowa kwota realizacji ustalana podczas weryfikacji projektu nie może być niższa niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) oraz nie może przekroczyć kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) dla projektu ogólnomiejskiego i 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) dla projektu realizowanego na terenie Dzielnicy Nowe Miasto;
3) być zaplanowany na terytorium Miasta Zielona Góra, na nieruchomościach będących własnością Miasta;
4) być zgodny z prawem powszechnie obowiązującym i miejscowym;
5) być zgodny z obowiązującymi planami, strategiami lub programami Miasta Zielona Góra;
6) być ogólnodostępny, tj. zlokalizowany na terenie miejskim i dostępny dla każdego mieszkańca bez żadnych ograniczeń;
7) być celowy, gospodarny i wykonalny technicznie;
8) zapewniać dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062);
9) nie naruszać praw osób trzecich, w szczególności prawa własności lub praw autorskich;
10) nie naruszać zasad uczciwej konkurencji;
11) być zgodny z zasadami współżycia społecznego oraz szanować dobre obyczaje;
12) nie może wytwarzać kosztów użytkowania niewspółmiernie wysokich do jego wartości;
13) być obiektywnie możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego;
14) tytuł (nazwa) projektu musi nawiązywać do treści podanej w jego opisie;
15) być kompleksowy - nie może być etapowany i realizowany w części, w sposób który nie gwarantuje całkowitego zakończenia

 
 
 
« powrót
Załączniki