Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
wtorek, 27 lutego 2024 r.

Informacje dla mieszkańców

Dodano: 2015-09-02 Autor: A. Gedrange
        Przez skargi i wnioski należy rozumieć – niezależnie od formy ich wniesienia – wystąpienia indywidualne i zbiorowe obywateli oraz wystąpienia organizacji, instytucji i innych podmiotów, dotyczące wykonywania przez Straż Miejską zadań ustawowych.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne albo pracowników Straży Miejskiej, naruszenie praworządności lub interesów skarżących się, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 
 
      Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszania organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.
 
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie do protokołu oraz w innych formach np. telefonicznie lub za pośrednictwem internetu.
 
Skargi przyjmuje i rozpatruje Komendant lub imiennie upoważnieni przez niego Zastępcy Komendanta w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 w Zielonej Górze od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.
 

Skargi mogą być również wnoszone:

·          pisemnie,

·          za pomocą faxu (dalekopisu),

·          za pomocą poczty elektronicznej,

·          ustnie do protokołu.

 

Wnoszona skarga winna zawierać:

·          imię, nazwisko, adres osoby wnoszącej skargę (pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpoznania),

·          opis zdarzenia.

 

W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje Komendant, jego zastępcy oraz wyznaczeni pracownicy.

 

    Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jego rozpatrzenia) w przypadku skierowania do Straży Miejskiej w Zielonej Górze korespondencji, w tym elektronicznej mającej cechy skargi lub wniosku, jest spełnienie wymogów wynikających z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. nr 5, poz. 46). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:

- wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego,

- jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),

- przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 

     Korespondencja nie spełniająca powyższych wymogów może być traktowana jako anonimowa opinia i wykorzystywana jedynie w celach służbowych.

 

Zgodnie z art. 222 Kodeksu postępowania administracyjnego o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Tryb postępowania w sprawach skarg reguluje Dział VIII Skargi i Wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.2002.5.46).

 
« powrót