Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
piątek, 21 czerwca 2024 r.

Modernizacja kształcenia zawodowego

Dodano: 2022-07-28 Autor:
 

 

REALIZACJA

projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT

nr umowy o dofinansowanie nr RPLB.08.04.01-08-0022/16 z dnia 22.12.2016 r. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 8, Działanie 8.4, Poddziałanie 8.4.1

na dzień: 30 czerwca  2022 r.

Ogólna wartość projektu (zł)

Kwota wydatków                          do dnia 30.06.2022

Stopień realizacji (%)

39 115 136,29

35 002 241,98

89,49 %

 

Realizacja budżetu przez Lidera i Partnerów Projektu

Lp.

Lider/Partnerzy

Planowane wydatki (zł)

Kwota wydatków      do dnia 30.06.2022

Stopień realizacji (%)

1.        

Miasto Zielona Góra

17 068 655,07

16 150 360,15

91,39 %

2.        

Zakład Doskonalenia Zawodowego

4 217 700,00

3 184 824,47

70,26 %

3.        

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości

111 103,02

111 103,02

100 %

4.        

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o. o.

249 323,00

232 863,14

93,40 %

5.        

Stowarzyszenie Przyjaciół WODZ

20 934,00

20 934,00

100 %

6.        

Park Naukowo-Technologiczny UZ Sp. z o. o.

3 927 266,00

2 990 789,71

68,32 %

7.        

Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa

10 148 400,00

10 047 749,55

99,01%

8.        

Aeroklub Ziemi Lubuskiej

3 371 755,20

2 263 617,94

58,81 %

 

Wskaźniki produktu

Liczba uczniów biorących udział w projekcie

Wartość docelowa wskaźnika

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

172,68 %

K

M

O

K

M

O

1612

2388

4000

2877

4030

6907

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu

Wartość docelowa wskaźnika

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

107,38 %

K

M

O

K

M

O

73

49

122

73

58

131

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie

Wartość docelowa wskaźnika

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

100,00 %

-

-

0

-

-

0

-

-

3

-

-

3

Liczba uczniów biorących udział w działaniach ukierunkowanych na rozwijanie postaw innowacyjnych i kreatywnych

Wartość docelowa wskaźnika

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

113,00 %

K

M

O

K

M

O

70

130

200

92

134

226

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

Wartość docelowa wskaźnika

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

187,93 %

K

M

O

K

M

O

300

794

1094

912

1144

2056

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego

Wartość docelowa wskaźnika

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

128,57%

-

-

0

-

-

0

-

-

7

-

-

9

                     
 

Realizacja projektu w poszczególnych zadaniach

 

Zadanie

Wskaźnik realizacji

Poziom wykonania

Opis

1.Doskonalenie nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym przedmiotem

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie: 80

 

Łącznie zaplanowano 89 form wsparcia w postaci szkoleń, kursów, warsztatów, studiów podyplomowych

 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie: 110*, tj.

 137,5 %

 

 

* wykazano liczbę  nauczycieli, którzy wzięli  udział w jednej, dwóch lub kilku formach wsparcia

Do dnia 30.06.2022r. 214 nauczycieli z 8 szkół (CKZiU „Budowlanka”, CKZiU „Ekonomik”, ZSiPKZ, ZST, TSP WODZ, ZSSpec, ZSZ PBO, CKZiU Elektronik) wzięło udział w 72 formach  doskonalenia  w zakresie nauczanych przedmiotów (niektórzy z nich uczestniczyli w kilku formach wsparcia), w tym: 

- 1 nauczyciel z ZSiPKZ zakończył studia podyplomowe z zakresu „Konstrukcja ubioru” na Politechnice Łódzkiej;

- 1 nauczyciel z ZSiPKZ ukończył studia podyplomowe na kierunku Technologia Piwowarstwa;

- 1 nauczyciel z CKZiU Ekonomik zakończył studia podyplomowe na kierunku Technik logistyk/technik spedytor;

- 1 nauczyciel z CKZiU Elektronik zakończył studia podyplomowe na kierunku Mechanika i elektronika – nauczanie przedmiotów mechanicznych i elektronicznych (mechanika) w szkołach ponadpodstawowych;

- 1 nauczyciel z CKZiU Ekonomik zakończył studia podyplomowe na kierunku Turystyka, hotelarstwo, gastronomia;

- 2 nauczycieli z ZSiPKZ zakończyło studia podyplomowe na kierunku technik realizacji nagrań i technik realizacji nagłośnień.

Pozostali nauczyciele uczestniczyli w następujących formach wsparcia  (kursy/szkolenia):

1.       Fotografia artystyczna i reklamowa (3 naucz. CKZiU „Budowlanka”)

2.       Praca na platformie edukacyjnej Modle (6 naucz. CKZiU „Ekonomik”)

3.       Publik Relations (1 naucz. CKZiU „Budowlanka”)

4.       Operator wózków widłowych (4 naucz. ZST)

5.       Strzyżenie damskie i męskie (2 naucz.  TSP WODZ)

6.       Innowacje w koloryzacji (2 naucz. TSP WODZ)

7.       Przedłużanie i zagęszczanie włosów różnymi metodami (2 naucz. TSP WODZ)

8.       Obsługa programu Płatnik (6 naucz. CKZiU „Ekonomik”)

9.       Psychologia reklamy (1 naucz. (CKZiU „Budowlanka”)

10.    Projektowanie Kampanii Reklamowych (1 naucz. CKZiU „Budowlanka”)

11.    Warsztaty  gastronomiczne SLOW FOOD (2 naucz. z ZSSpec.)

12.    Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny (4 naucz. CKZiU Budowlanka)

13.    Podstawy obróbki wideo w programie Adobe Premiere Pro CC           (4 naucz. ZSiPKZ)

14.    Rozliczanie kosztów w transporcie drogowym (2 naucz. CKZiU Ekonomik)

15.    Obsługa programu Auto Cad (8 naucz. CKZiU Budowlanka)

16.    Nowoczesny magazynier – zarządzanie logistyczne (4 naucz. CKZiU Ekonomik)

17.    Tworzenie sklepu internetowego e-sklep (4 naucz. CKZiU Ekonomik)

18.    Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD/CAM (1 naucz. CKZiU Budowlanka)

19.    Światło w realizacjach fotografii reklamowej (2 naucz. ZSiPKZ)

20.    Doskonalenie technik fotograficznych i reklamy cyfrowej (3 naucz. ZSiPKZ)

21.    Edycja obrazu fotograficznego w cyfrowej ciemni (1 naucz. ZSiPKZ).

22.    Transport, składowanie i oznaczenie ładunków niebezpiecznych       (4 naucz. z CKZiU Ekonomik).

23.    Kosztorysowanie w budownictwie (12 os. z CKZiU Budowlanka)

24.    Coach wizerunku w zawodzie fryzjer (2 naucz. z ZSiPKZ)

25.    Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej (1 naucz. z PBO).

26.    Warsztaty gastronomiczne – kuchnie świata (2 naucz. z ZSS)

27.    Warsztaty gastronomiczne Fast Food Burgery (2 naucz. z ZSS)

28.    Kurs profesjonalny nauczyciel – dekoracje i cukiernictwo (2 naucz. z ZSS)

29.    Warsztaty gastronomiczne – Fast Food (2 naucz. z ZSS)

30.    Warsztaty mięsno -masarnicze (2 naucz. z ZSS)

31.    Strzyżenie męskie z barberingiem (2 naucz. z ZSiPKZ)

32.    Druk 3D w technologii FDM – szkolenie zaawansowane (5 naucz. z CKZiU Elektronik)

33.    Portret siła prostoty (2 naucz. z ZSiPKZ)

34.    Stopniowanie odzieży damskiej (3 naucz. z ZSiPKZ)

35.    Czas pracy kierowców i planowania przewozu drogowego (3 naucz. z CKZiU Ekonomik)

36.    Techniki posługiwania się nożem w kuchni (6 osób z ZSiPKZ)

37.    Obsługa systemów nawadniających (2 naucz. z CKZiU Budowlanka)

38.    Obserwacje mikroskopowe materiału roślinnego (2 naucz. z CKZiU Budowlanka)

39.    Namnażanie materiału roślinnego (2 naucz. z CKZiU Budowlanka)

40.    Język obcy zawodowy (język angielski) – 1 naucz. CKZiU Ekonomik

41.    Budowa i wyposażenie obiektów szklarniowych i tuneli foliowych (2 naucz. z CKZiU Budowlanka)

42.    Szkolenie Python (6 naucz. z CKZiU Elektronik)

43.    Techniki upięć, koloryzacji i strzyżenia (1 naucz. z TSP WODZ)

44.    Zarządzanie obiektami otwartymi i zamkniętymi w gospodarstwach szkółkarskich/ogrodniczych (2 naucz. z ZSiPKZ)

45.    Szkolenie MYSQL (5 naucz. z CKZiU Elektronik).

46.    Technologia Izodom 2000 jako innowacyjne rozwiązanie dla budownictwa pasywnego i energooszczędnego w Polsce i zagranicą (2 naucz. z ZSZ PBO)

47.    Kurs spawania elektrycznego MIG/MAG (3 naucz. z ZST)

48.    Kurs spawania metodą MAG (6 naucz. z CKZiU Elektronik)

49.    Fakturowanie w świetle aktualnych przepisów oraz interpretacji organów podatkowych (4 naucz. z CKZiU Ekonomik)

50.    Spawanie metodą MIG/MAG (2 naucz. z ZSZ PBO)

51.    Studio, plener, fotografia uliczna - dokument, reportaż (2 naucz. z ZSiPKZ)

52.    Szkolenie SolidWorks (3 naucz. z ZST)

53.    Szkolenie SolidCAM-toczenie (3 naucz. z ZST)

54.    Szkolenie SolidCAM-frezowanie (3 naucz. z ZST).

55.    Język zawodowy (j. niemiecki) – 4 naucz. z ZSiPKZ

56.    Język zawodowy (język angielski) – 2 naucz. z ZSiPKZ

57.    Język zawodowy (j. angielski) – 2 naucz. z ZSZ PBO

58.    Język zawodowy (j. niemiecki) – 1 naucz. z ZSZ PBO

59.    Analiza fizykochemiczna wody – 2 naucz. z CKZiU Budowlanka

60.    Analiza mikrobiologiczna wody – 2 naucz. z CKZiU Budowlanka

61.    Eksploatacja urządzeń elektrycznych E do 1 kV – 19 naucz. z CKZiU Elektronik

62.    Doskonały recepcjonista – 2 naucz. z CKZiU Ekonomik

63.    Szkolenie F-gazy – 4 naucz. CKZiU Elektronik

64.    Operator wózków widłowych – 3 naucz. z CKZiU Ekonomik

65.    Budowa i obsługa elementów hydrauliki siłowej – 2 naucz. z CKZiU Elektronik

 

Zadanie zrealizowane przez Partnera - Park Naukowo -Technologiczny UZ Sp. z o. o.

2. Praktyki i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego u pracodawców i przedsiębiorców

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu biorących udział w stażach i praktykach: 94

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu biorących udział w stażach i praktykach: 80

tj. 85,11 %

80 nauczycieli kształcenia zawodowego z 8 szkół (CKZiU „Ekonomik” - 13 os, ZST- 10 os, ZSiPKZ – 13 os, SP WODZ- 3 os, CKZiU „Budowlanka” – 17 os, CKZiU „Elektronik” – 19 os, ZSS – 3 os, ZSZ PBO – 2 os) odbyło staż/praktykę u pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Zadanie zrealizowane przez Partnera - Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.

3. Kształcenie zawodowe uczniów

Liczba uczniów biorących udział w kształceniu zawodowym: 2800

 

Łącznie zaplanowano 81 form wsparcia w postaci szkoleń, kursów, warsztatów

Liczba uczniów biorących udział w  kształceniu zawodowym: 3441*

122,89 %

 

* wykazano liczbę  uczniów, którzy wzięli  udział w jednej, dwóch lub kilku formach wsparcia

 

 

Do dnia 36.06.2022 w kursach/szkoleniach/warsztatach wzięło udział 6482 osoby (4332 osób we wsparciu zorganizowanym przez Beneficjenta, 2114 osób w kursach, które zorganizował Partner –Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz 36 osób, które przeszkolił Partner – Aeroklub Ziemi Lubuskiej).

 

a) Kursy realizowane przez ZDZ:

Do 30.06.2022r. Partner ZDZ zorganizował 12 kursów dla 2114 uczniów  z 7 szkół technicznych i zawodowych: CKZiU „Budowlanka” (517 os.), CKZiU „Elektronik” (711 os.), CKZiU „Ekonomik” (245 os.), ZST (508 os.), ZSZ PBO (107 os.), Szkoła Branżowa I Stopnia ZDZ (24 os.), LAR  (2 os.) organizując kursy z zakresu:

1.       Eksploatacja urządzeń elektrycznych „E” do 1 kV- (490 os.) z CKZiU „Elektronik” (374 os.), LAR (2 os.), CKZiU „Budowlanka” (79 os.), ZST (35 os)

2.       Spawanie MAG – (97 os.) z ZST (66 os.), Szkoła Branżowa I Stopnia ZDZ (3 os.), CKZiU „Elektronik” (28 os)

3.       Spawanie elektryczne – (81 os.) z CKZiU „Elektronik” (66 os.), ZST (15 os).

4.       Operator wózków jezdniowych – (555 os.) z CKZiU „Ekonomik” (173 os.), CKZiU „Elektronik” (117 os.), ZST (156 os.), Szkoła Branżowa I Stopnia ZDZ (21 os.), CKZiU Budowlanka (59 os.), ZSZ PBO (29 os.)

5.       Obsługa programu Auto Cad – (342 os.) z CKZiU „Budowlanka” (193 os.), ZSZ PBO (16 os.), CKZiU „Elektronik” (97 os.), ZST (36 os.)

6.       Obsługa programu Norma Pro – (171 os.) z CKZiU „Budowlanka” (139 os.), ZSZ PBO (32 os.),

7.       Spawanie gazowe – (62 os.) z CKZiU „Elektronik” (29 os.), ZST (33 os.)

8.       Brukarz – (39 os.) z CKZiU „Budowlanka” (30 os.), ZSZ PBO (9 os)

9.       Uprawnienia gazownicze „E” i „D” – (17 os.) z ZST (17 os.)

10.    Glazurnik – posadzkarz – (12 os.) z ZSZ PBO (12 os.)

11.    Czas pracy kierowcy – (231 os.) z CKZiU Ekonomik (72 os.), ZST (150 os.), ZSZ PBO (9 os.)

12.    Spawanie TIG – (17 os.) z CKZiU Budowlanka

 

b) Kursy organizowane przez Beneficjenta:

Do dnia 30.06.2022r. zorganizowano 67 kursów/szkoleń/warsztatów. Wzięło w nich udział 4332 uczniów z 9 szkół kształcenia zawodowego  (CKZiU „Budowlanka”, CKZiU „Ekonomik”, CKZiU „Elektronik, ZSiPKZ, Szkoła Branżowa I Stopnia w ZSSpecj., ZST, ZSZ PBO, LAR, TSP WODZ):

1.       Kurs grafiki komputerowej; (80 os.) z CKZiU „Elektronik”

2.       Innowacyjne strzyżenie damskie; (55 os.) z TSP WODZ

3.       Analiza i wytwarzanie żywności; (10 os.) ze  Szkoły Branżowej I Stopnia w ZSSpecj.

4.       Produkcja filmowa i telewizyjna; (21 os.) z CKZiU „Budowlanka”

5.       Rezydent biura podróży; (18 os.) z CKZiU „Ekonomik”

6.       Kreatywne strzyżenie męskie; (52 os.) z TSP WODZ

7.       Innowacje w koloryzacji; (60 os.) z  TSP WODZ

8.       Nowoczesne techniki sprzedaży; (70 os.) z CKZiU „Ekonomik”

9.       Projektowanie stron internetowych; (21 os.) z CKZiU „Budowlanka”

10.    Fotografia artystyczna i reklamowa; (60 os.) z CKZiU „Budowlanka”

11.    Animacje; (21 os.) z CKZiU „Budowlanka”

12.    CAN/LIN-BUS, Flex Ray, MOST- magistrale danych w samochodach; (50 os.) z ZSZ PBO

13.    Realizacje multimedialne; (21 os.) z CKZiU „Budowlanka”

14.    Autoprezentacja i wystąpienia publiczne – I edycja; (74 os.)  z CKZIU „Budowlanka” (49 os.), CKZiU „Ekonomik” (25 os.)

15.    Kurs fotograficzny; (60 os.) z CKZiU „Budowlanka”

16.    C – GEO; (60 os.) z CKZiU „Budowlanka”

17.    Projektowanie i zakładanie systemów nawadniających; (30 os.) z CKZiU „Budowlanka”

18.    Savoir vivre w branży turystycznej; (50 os.) z CKZiU „Ekonomik”

19.    Warsztaty gastronomiczne FAST FOOD; (20 os.) ze Szkoły Branżowej I Stopnia w ZSSpecj.

20.    Magia aromatów w przemyśle spożywczym; (20 os.) z ZSiPKZ

21.    Animator czasu wolnego; (98 os.) z CKZiU „Ekonomik”

22.    Kasjer walutowy; (50 os.) z CKZiU „Ekonomik”

23.    Wizaż i stylizacja; (36 os.) z CKZiU „Budowlanka” (32 os.), CKZiU „Ekonomik” (4 os.)

24.    Kreowanie marki; (30 os.) z CKZiU „Budowlanka”

25.    Questing – metoda podnoszenia atrakcyjności regionu; (40 os.) z CKZiU „Ekonomik”

26.    Projektowanie i zakładanie zbiorników wodnych; (30 os.) z CKZiU „Budowlanka”

27.    Programy komputerowe Adobe Flash, Ilustrator, Indesign; (21 os.) z CKZiU “Budowlanka”

28.    Podstawy grafiki komputerowej z wykorzystaniem programu Adobe Photoshop CC; (50 os.) z CKZiU „Budowlanka” (30 os.), ZSiPKZ (20 os.)

29.    Grafika 3D – specjalista projektowania grafiki 3D; (30 os.) z CKZiU „Budowlanka”

30.    PC Biznes – Stream Soft; (25 os.) z LAR

31.    Kurs Rysunek odręczny – (60 os.) z CKZiU „Budowlanka”

32.    Prawo jazdy B+E; (156 os.) z CKZiU „Elektronik” (92 os.), ZSZ PBO (25 os.), CKZiU „Budowlanka” (39 os.)

33.    Prawo jazdy kategorii B; (1188 os.) z CKZiU „Elektronik” (424 os.), CKZiU „Ekonomik” (384 os.), ZST (143 os.), ZSZ PBO (107 os.), LAR (8 os.), CKZiU „Budowlanka” (122 os.)

34.    Prawo jazdy kategorii T (125 os.) z CKZiU „Budowlanka”

35.    Język obcy zawodowy – język angielski; (30 os.) z LAR

36.    Przedłużanie i zagęszczanie włosów (36 os.) z  ZSiPKZ

37.    Warsztaty gastronomiczne FAST FOOD BURGERY (20 os.) z Szkoła Branżowa I Stopnia w ZSSpecj.

38.    Copywriter (30 os.) z CKZiU :Budowlanka”

39.    Barista (99 os.) z ZSiPKZ (60 os.), CKZiU Ekonomik (39 os.)

40.    Kuchnia regionalna (72 os.) z ZSiPKZ

41.    Obsługa kasy fiskalnej (45 os.) z CKZiU „Ekonomik”

42.    Barman – Sommelier (72 os.) z ZSiPKZ

43.    Uprawnienia wysokościowe (38 os.) z CKZiU Elektronik”

44.    Postprodukcja filmowa i animacje (30 os.) z ZSiPKZ

45.    Obsługa i programowanie obrabiarek CNC (80 os.) z CKZiU „Elektronik”

46.    Warsztaty gastronomiczne Slow food (30 os,) ZSiPKZ (20 os.), ZSSpec. (10 os.)

47.    Kurs kelnerski (90 os.) z CKZiU „Ekonomik”

48.    Projektowanie fryzur (28 os.) z TSP WODZ

49.    Język angielski zawodowy (60 os.) z CKZiU „Ekonomik”

50.    Język niemiecki zawodowy (15 os.) z LAR

51.    Wizaż (50 os) z ZSiPKZ

52.    Mała gastronomia (60 os.) z CKZiU Ekonomik

53.    Koparko – ładowarki I edycja (96 os.) z CKZiU Budowlanka (74 os.), ZSZ PBO (22 os)

54.    Malarz tapeciarz (30 os.) z CKZiU Budowlanka

55.    Kurs organizacji imprez (60 os.) z CKZiU Ekonomik

56.    Kurs barmański (80 os.) z CKZiU Ekonomik

57.    Zasady prawidłowego żywienia wraz z analizą składu ciała (20 os.) z ZSiPKZ

58.    Zarządzanie eventami (60 os.) z CKZiU Ekonomik

59.    Prawo jazdy kat. A1 (23 os.) z ZSZ PBO

60.    Podstawy obróbki wideo w programie Adobe Premiere Pro CC (20 os.) z ZSiPKZ

61.    Zbrojarz (30 os.) z CKZiU Budowlanka

62.    Warsztaty gastronomiczne mięsno – masarnicze (10 os) z ZSSpec.

63.    Autoprezentacja i wyst. publiczne - II edycja (78 os.), CKZiU Ekonomik (38 os.), CKZiU Budowlanka (40 os.)

64.    Aplikacje – programowanie w JavaScript (45 os.) z CKZiU Elektronik

65.    Koparko – ładowarki II edycja (56 os.) z CKZiU Budowlanka (41 os.), PBO (15 os.)

66.    Zarządzanie obiektami otwartymi i zamkniętymi w gospodarstwach szkółkarskich/ ogrodniczych (20 os.) z CKZiU Budowlanka

67.    Programowanie w Python (27 os.) z CKZiU Elektronik

 

Zadanie zrealizowane przez firmy szkoleniowe wyłonione przez Beneficjenta zgodnie z ustawą PZP

 

c) Kursy organizowane przez Aeroklub Ziemi Lubuskiej:

Do dnia 30.06.2022r. Partner zorganizował szkolenie lotnicze do licencji samolotowej PPL(A) dla 36 osób z następujących szkół:  CKZiU „Budowlanka” (11 osób), CKZiU „Ekonomik” (6 osób), CKZiU „Elektronik” (12 osób), ZST (7 osób).

4. Praktyki i staże dla uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 1094

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 2056

tj. 187,93 %

 

 

Ogółem z tej formy wsparcia skorzystało  2056 uczniów szkół technicznych i zawodowych:

 

a) Praktyki i staże realizowane przez Partnera – Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową:

1994 uczniów kształcenia zawodowego odbyło 150 godzin praktyki/ stażu  u pracodawców lub przedsiębiorców na terenie miasta i okolic (322 w 2017r., 401 w 2018r., 404 w 2019r., 356 w 2020r., 511 w 2021r.). Byli to uczniowie z następujących szkół:

- CKZiU „Budowlanka” (72 os w 2017r., 69 os w 2018r., 87 os w 2019r., 85 os w 2020r., 106 w 2021r.), łącznie 419 osób;

- CKZiU „Ekonomik” (75 os w 2017r., 97 os w 2018r., 98 os w 2019r., 82 os w 2020r., 104 os w 2021r.), łącznie 456 osób;

- CKZiU „Elektronik” (82 os w 2017r., 129 os w 2018r., 97 os w 2019r., 62 os w 2020r., 142 os w 2021r.), łącznie 512 osób;

- ZST (12 os w 2017, 25 os w 2018 r., 28 os w 2019r., 38 os w 2020r., 55 os w 2021r.), łącznie 158 osób;

- ZSiPKZ (28 osób w 2017r., 21 osób w 2018r., 24 os w 2019r., 40 os w 2020r., 31 os w 2021r.), łącznie 144 osoby;

- Szkoła Branżowa I Stopnia w ZSSpecj. (4 os w 2018r., 8 os w 2019r., 3 os w 2020r., 3 os w 2021r.), łącznie 18 osób;

- ZSZ PBO (28 os w 2017r., 26 os w 2018r., 38 os w 2019r., 31 os w 2020r., 42 os w 2021r.), łącznie 165 osób;

- LAR (17 osób w 2017r., 20 osób w 2018r., 14 os w 2019r., 7 os w 2020r., 6 os w 2021r.), łącznie 64 osoby;

- TSP WODZ  (8 osób w 2017r., 10 os w 2018r., 10 os w 2019r., 8 os w 2020r., 22 os w 2021r.), łącznie 58 osób.

 

b) Praktyki i staże organizowane przez Partnera projektu  ZDZ:

Zorganizowano praktyki dla 62 uczniów ze Szkoły Branżowej I Stopnia ZDZ (14 osób w 2017r., 11 osób w 2018r., 7 osób w 2019r., 17 osób w 2020r.i 13 os w 2021r.).

5. Doradztwo  edukacyjno – zawodowe

Liczba uczniów biorących udział w Indywidualnym Planie Działania (IPD): 4000

Liczba uczniów biorących udział w Indywidualnym Planie Działania (IPD) : 6907

tj. 172,68 %

Utworzono Powiatowe Centrum Doradztwa Zawodowego (PCDZ) w CKZiU „Ekonomik” i 5 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SZPiK) w CKZiU „Budowlanka”, CKZiU „Elektronik”, CKZiU „Ekonomik”, ZST, ZSiPKZ. Zatrudnieni w ramach projektu doradcy zawodowi i doradca-konsultant powiatowy opracowali zewnętrzne plany wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 10 placówek oświatowych biorących udział w projekcie. Na bieżąco prowadzone były zajęcia z poradnictwa edukacyjno – zawodowego w szkołach kształcenia zawodowego m.in. objęto 13560 osób poradnictwem grupowym oraz 1631 uczniów - poradnictwem indywidualnym. Przeprowadzono  diagnozę indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji zawodowych ucznia (IPD) dla 6907 uczniów, w tym dla 3592 na mobilnej platformie distance learing. Wdrożono „Program rozwoju postaw innowacyjnych i kreatywnych” dla 226 uczniów.

Zorganizowano sześć edycji konkursu zawodoznawczego: „Dzisiaj planuję, jutro pracuję – fach w ręku sukces mi gwarantuje” (2017 r.), „Gra terenowa – Poznajemy zawody” (2018 r.), „Gra terenowa. Zawody przyszłości” (2019 r.), „Moja firma – Mój sukces” (2020 r.),  „Moja szkoła - Mój zawód” (2021 r.), Gra Terenowa. „Wiedzę zdobywam – Przyszłość wygrywam” (2022r.), a najciekawsze prace i prezentacje zostały nagrodzone.

Zorganizowano sześć edycji, a przeprowadzono pięć edycji  Targów edukacyjno - zawodowych w Zielonej Górze. W I edycji Targów (26.04.2018r)., wzięło udział 560 odwiedzających, a w II edycji  (12-13.02.2019r) ponad 1600 osób z ponad 39 placówek edukacyjnych.  Zaplanowana na 05 marca 2020r. III edycja Targów  edukacyjno- zawodowych nie odbyła się w związku z wystąpieniem pierwszego przypadku zagrożenia koronawirusem w naszym regionie. IV edycję targów edukacyjno-zawodowych zorganizowano 19 i 21 marca 2022r. w ramach Dni Otwartych w CKZiU „Budowlanka”. Uczestniczyły w nich 342 osoby z ostatnich klas zielonogórskich szkół podstawowych i z okolic. V i VI edycja targów edukacyjno- zawodowych odbyła się w ramach Dni Otwartych w CKZiU „Elektronik” (13.04.2022r.) oraz w CKZiU „Ekonomik” (21.04.2022r.). Wzięło w nich udział ponad 1300 osób.

 Zorganizowano cztery edycje konferencji nt. doradztwa zawodowego pn. „Między szkołą a rynkiem pracy – rola doradztwa zawodowego w kształtowaniu pracownika Jutra”:  w 2018r. z udziałem  5  prelegentów i 82 uczestników,  w 2019r. z udziałem 6 prelegentów i 102 uczestników, 26.11.2021r. pn. „Kształcenie zawodowe a oczekiwania rynku pracy” z  udziałem 4 prelegentów i 44 uczestników, 03.12.2021r. pn. ”Między szkołą a rynkiem pracy – Kariera- kompetencje- kreatywność” z udziałem 3 prelegentów i 42 uczestników.  „Opracowano pięć edycji publikacji  „Przewodnik po szkolnictwie technicznym i zawodowym 2018/2019”, „Przewodnik po szkolnictwie technicznym i zawodowym 2019/2020”,” Przewodnik po szkolnictwie technicznym i zawodowym 2020/2021”, „Przewodnik po szkolnictwie zawodowym 2021/2022”, „Przewodnik po szkolnictwie zawodowym 2022/2023”. Podjęto działania  w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w 2017r., 2018 r., 2019 r., 2020 r. i w 2021 r. Zorganizowano 27 wycieczek do zakładów pracy i instytucji rynku pracy. Dodatkowo doradcy zawodowi uczestniczyli w spotkaniach, szkoleniach w ramach regionalnej sieci doradczej.

PCDZ i SZPIiK wyposażono w sprzęt komputerowy i multimedialny, pomoce dydaktyczne (testy, programy specjalistyczne, poradniki, książki) oraz materiały biurowe i eksploatacyjne.

6. Modernizacja kształcenia zawodowego

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 7

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 7

tj. 100 %

Do 30 czerwca 2022 r wyposażono następujące pracownie szkolne w pomoce dydaktyczne, sprzęt, materiały szkoleniowe:

Pracownia fryzjerska w Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół WODZ

Pracownia gastronomiczna w Lubuskiej Akademii Rzemiosła (LAR)

Pracownia fryzjerska w LAR

Pracownia budowlana w Zespole Szkół Zawodowych PBO

Pracownia mechaniki samochodowej w ZSZ PBO

Pracownia kierowcy mechanika w ZSZ PBO

Pracownia językowa w ZSZ PBO

Pracownia krawiecka w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego

Pracownia fryzjerska w ZSiPKZ

Pracownia gastronomiczna w ZSiPKZ

Pracownia procesów graficznych w ZSiPKZ

Pracownia fototechniki w ZSiPKZ

Pracownia ekonomiczno-biznesowa w ZSiPKZ,

Pracownia winiarska w ZSiPKZ

Pracownia realizacji dźwięku i nagłośnień w ZSiPKZ

Pracownia logistyki w Zespole Szkół Technicznych

Pracownia elektryczna w ZST

Pracownia mechaniczna w ZST

Pracownia sprzedawcy w ZDZ

Pracownia gastronomiczna w Zespole Szkół Specjalnych

Zadanie zrealizowane przez Partnerów (Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Przyjaciół WODZ,  Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.) oraz  Beneficjenta zgodnie z ustawą PZP lub zasadą konkurencyjności.

7. Utworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie: 3

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie: 3

tj. 100,00%

Na mocy Uchwały Rady Miasta Nr XXXIII.377 3 szkoły kształcenia zawodowego (ZSB, ZSE, ZSEiS) z dniem 1 września 2018 r. zostały przekształcone w  Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

• ZSB przekształcono w CKZiU Nr 1 „Budowlanka”

• ZSEiS przekształcono w CKZiU Nr 2 „Elektronik”

• ZSE przekształcono w CKZiU  Nr 3 „Ekonomik”

Do 31 grudnia 2020 r wyposażono następujące pracownie/laboratoria szkolne w pomoce dydaktyczne, sprzęt, materiały szkoleniowe:

Laboratorium geodezji w CKZiU „Budowlanka”,

Laboratorium drogownictwa w CKZiU „Budowlanka”,

Pracownia organizacji reklamy w CKZiU „Budowlanka”,

Laboratorium budownictwa wodnego w CKZiU „Budowlanka”,

Pracownia budownictwa w CKZiU „Budowlanka”,

Pracownia architektury krajobrazu w CKZiU „Budowlanka”,

Laboratorium renowacji elementów architektury w CKZiU „Budowlanka”

Pracownia samochodową w CKZiU „Elektronik”,

Pracownia mechatroniczna w CKZiU „Elektronik”,

Pracownia elektroniczna w CKZiU „Elektronik”,

Pracownia urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w CKZiU „Elektronik”,

Pracownia programistyczna w CKZiU „Elektronik”

Pracownia logistyczno – spedycyjna w CKZiU „Ekonomik”,

Pracownia ekonomiczno-rachunkowa w CKZiU „Ekonomik”,

Pracownia techniki biurowej w CKZiU „Ekonomik”,

Pracownia handlowa w CKZiU „Ekonomik”,

Pracownia hotelarska w CKZiU „Ekonomik”,

Pracownia gastronomiczna w CKZiU „Ekonomik”,

Pracownia służby pięter w CKZiU „Ekonomik”,

Pracownia obsługi turystycznej w CKZiU „Ekonomik”

Pracownia języka obcego zawodowego w CKZiU „Ekonomik”

Zadanie zrealizowane przez Beneficjenta zgodnie z ustawą PZP

8. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów na uczelni

Ilość zaplanowanych godzin zajęć specjalistycznych dla uczniów klas I-III: 6818

 

Wsparcie zostało zaplanowane łącznie w ilości    6818 godzin dla 2450 uczniów klas I, II i III z 7  szkół, kształcących się w 21 kierunkach.

Ilość zrealizowanych  godzin zajęć specjalistycznych dla uczniów klas I-III: 5495

tj. 80,59 %

Kl. I-III

Do dnia 30.06.2022r. zrealizowano w 785 grupach 5495 godzin zajęć specjalistycznych na Uniwersytecie Zielonogórskim, dla 5339 osób.

W zajęciach wzięli udział uczniowie z następujących szkół:

- CKZiU „Budowlanka” 1059 osób,

- CKZiU „Ekonomik” 1269 osób,

- CKZiU „Elektronik” 1992 osoby,

- ZST 565 osób,

- ZSiPKZ 254 osób,

- TSP WODZ 33 osoby,

- PBO 72 osoby.

 

 

Liczba uczniów kl. IV biorących udział w zajęciach specjalistycznych: 2600

 

Wsparcie zaplanowano dla 2600 uczniów techników klas IV z 7 szkół. Zajęcia będą się odbywać na terenie PNT UZ.

Liczba uczniów kl. IV biorących udział w zajęciach specjalistycznych: 1431

tj. 55 %

Kl. IV

Do dnia 30.06.2022r. 1431 uczniów wzięło udział w zajęciach specjalistycznych (214 osób w 2017r., 391 osób w 2018r., 241 osób w 2019r., 260 osób w 2020r., 121 osób w 2021r., 204 osoby w 2022r.) na terenie Parku Naukowo – Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. W zajęciach wzięli udział uczniowie z następujących szkół:

- ZSiPKZ 114 osób;

- CKZiU „Elektronik” 430 osoby;

- ZSZ PBO 24 osoby;

- CKZiU „Budowlanka” 422 osoby;

- CKZiU „Ekonomik” 304 osoby;

- ZST 137 osób.

Realizatorem zajęć specjalistycznych dla uczniów jest Park Naukowo – Technologiczny UZ Sp. z o. o.

9. Szkolenie do licencji pilota PPL(A)

Liczba uczniów biorących udział w działaniach ukierunkowanych na rozwijanie postaw innowacyjnych i kreatywnych:

30

Liczba uczniów biorących udział w działaniach ukierunkowanych na rozwijanie postaw innowacyjnych i kreatywnych:

0

tj. 0%

Do dnia 30.06.2022r. żaden uczeń nie zakończył szkolenia teoretycznego i praktycznego.

 

« powrót