Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
wtorek, 27 lutego 2024 r.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM

Dodano: 2023-08-02 Autor:

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA o przystąpieniu do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego”. 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.) Miasto Zielona Góra - Urząd Miasta Zielona Góra przystępuje do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

 

Prognoza projektu dokumentu podana zostanie do publicznej informacji, z możliwością składania przez społeczeństwo uwag i wniosków w okresie od dnia 03.08.2023 roku do dnia 27.08.2023 roku.

 

Uwagi i wnioski do Prognozy można składać w następujących formach:

 

·        drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail:  Funduszeeu@um.zielona-gora.pl;

·        drogą korespondencyjną, pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Zielona Góra, Wydział Funduszy Europejskich (ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra, pokój 1, Pani Natalia Bylina).

·        ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra, Wydział Funduszy Europejskich (ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra, pokój 1, Pani Natalia Bylina).

 

Prognoza dostępna będzie w okresie od dnia 03.08.2023 roku do dnia 27.08.2023 roku w następujących lokalizacjach:

 

·        w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra pod adresem:

http://www.zielona-gora.pl/PL/1776/Plan_Zrownowazonej_Mobilnosci_Miejskiej__PZMM/

·        w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra, Wydział Funduszy Europejskich (ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra, pokój 1, Pani Natalia Bylina).

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Urząd Miasta Zielona Góra.

 

Uwagi i wnioski powinny zawierać dane zgłaszającego. Uwagi zgłaszane po 27.08.2023 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Szczegółowych informacji w sprawie udziela Pani Natalia Bylina, tel. 068 47 83 290.

« powrót