Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
czwartek, 13 czerwca 2024 r.

Aktualności

Dodano: 2023-05-31 Autor:
Zgłaszanie kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027. 
 

 

 

 

 

 

1.Liczba ławników

Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zgłosił konieczność wyboru na kadencję 2024-2027:

-   do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze: 73 ławników, w tym 2 do IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

-   do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze: 30 ławników, w tym 20 do IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

 

2.Ławnikiem może zostać osoba, która:

-   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

-   jest nieskazitelnego charakteru,

-   ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat,

-   jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Zielonej Górze co najmniej od roku,

-   jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

-   posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

-   do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych

 

3. Ławnikiem nie może być:

-   osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

-   osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

-   funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

-   adwokat, radca prawny, aplikant adwokacki i radcowski, duchowny,

-   żołnierz w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusz Służby Więziennej,

-   radny gminy, powiatu i województwa,

-   nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

4. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

-   prezesi właściwych sądów,

-   stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

-   co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale w Zielonej Górze.

 

5. Terminy:

-   zgłoszenie kandydatów na ławników przez uprawnione podmioty w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 r.

-   wyboru ławników do sądów powszechnych w Zielonej Górze dokona Rada Miasta Zielona Góra najpóźniej do końca października 2023 r.

 

6. Szczegółowe informacje, wzory formularzy

-   Biuro Obsługi Interesanta na parterze w budynku urzędu przy ul. Podgórnej 22, tel. +48 68 45 64 833

-    wzory formularzy dostępne w Biurze Obsługi Interesanta (parter, informacja ogólna) lub w postaci elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.zielonagora.pl: w dziale: „Co i jak załatwić w urzędzie-ławnicy sądowi

« powrót