Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
wtorek, 20 sierpnia 2019 r.

Aktualności

Dodano: 2016-03-18 Autor: Krzysztof Woźniak
Informacja archiwalna
Oddział Lubuski PFRON informuje, że Miasto Zielona Góra zostało zakwalifikowane w 2016 roku do uczestnictwa w programie p.n. „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III.
 
Obszary programu, które będą realizowane w 2016 r.:
1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 
Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2016 r.(wysokość dofinansowania):
1. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; jednak nie więcej niż 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą.
2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku; jednak nie więcej niż 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą.
3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
a. 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c. 250.000,00 zł dla autobusów; jednak nie więcej niż 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych i 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej.
4. obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych; jednak nie więcej niż 20% kosztów realizacji projektu.
5. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
6. obszar G – kwoty stanowiącej do 30% środków algorytmu zaplanowanych przez powiat na realizacje zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej,
 
Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie przez wnioskodawców:
1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
2. zobowiązań w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
3. wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
 
Zielonogórskie instytucje i organizacje mogą składać wnioski od 21 marca do 20 kwietnia 2016 r. w następujących obszarach:
• obszar B - Likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
• obszar C - Tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych
• obszar D - Likwidacja barier transportowych
• obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
• obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu (procedury realizacji i załączniki)
 
Zainteresowani proszeni są o składanie wniosków w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego - Biuro do spraw Osób Niepełnosprawnych ul. Długa 13 pokój nr 016 tel. 068/45 29 883.
 
W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu (procedury realizacji i załączniki) Wnioski dotyczące obszaru E można składać od dnia 21 marca do 30 listopada 2016 r.
 
Szczegółowe informacje na temat Programu i procedur, które należy zrealizować, aby uzyskać pomoc PFRON w powyższym zakresie oraz druki wniosków i załączników można odnaleźć na internetowej stronie PFRON www.pfron.org.pl. w zakładce "Programy i zadania PFRON - programy realizowane obecnie". Po otwarciu strony należy odnaleźć "Program wyrównywania różnic między regionami III".
 
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać w Lubuskim Oddziale PFRON w Zielonej Górze, ul. Dąbrowskiego 25A, tel. 068/422 78 04.
« powrót