Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
czwartek, 25 lipca 2024 r.

Dofinansowanie

Każdego roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przekazuje samorządom wojewódzkim i powiatowym na podstawie art. 48 ust.1 , pkt 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r., Nr 14 poz 92 z późn. zm.) środki (w wysokości ustalonej algorytmem) przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. W Zielonej Górze dysponentem środków jest Urząd Miasta realizatorem zadań: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) oraz Powiatowy Urząd Pracy (PUP).

Zaproponowany przez MOPS podział środków na poszczególne zadania, zaopiniowany przez Miejską Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych zatwierdzany jest uchwałą Rady Miasta pod koniec pierwszego kwartału danego roku.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:
 • szkolenia;
 • usługi i instrumenty rynku pracy;
 • dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy;
Zadania realizowane są przez
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Stefana Batorego 126A,
65-735 Zielona Góra
tel. 068 456 56 50
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: / pupzielonagora/ skrytka
 
Informacje dostępne na stronie:
https://zielonagora.praca.gov.pl/-/14313-dla-niepelnosprawnych
 


Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:
 • dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zawodowej (WTZ);
 • dofinansowanie do uczestnictwa osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
 • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnością;
 • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom z niepełnosprawnością na podstawie odrębnych przepisów.
 
 
 
Zadania realizowane są przez
Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Długa 13, pokój (nr  31, 32)
65-401 Zielona Góra
tel. 068 411 51 16, 411 51 17 (parter)
 

Uwagi ogólne

 Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie złożonego wniosku.
 • Realizacja zadania wymaga podpisania z MOPS umowy o dofinansowanie.
 • Koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie podlegają zwrotowi.
 • Szczegółowe informacje dla wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie znajdują się na wstępie każdego pliku określonego wniosku.
 

Dokumenty do pobrania

Aktualne druki o dofinansowanie ze środków PFRON :likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się , do zakupu środków ortopedycznych i środków pomocniczych, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanie imprez ze sportu , kultury i rekreacji, tłumacza języka migowego, dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w linku Dział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej w zakładce "Druki do pobrania" http://www.mops.zgora.pl/PL/715/Druki_do_pobrania/

 

Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

 

Rejestr ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne: