Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
wtorek, 18 stycznia 2022 r.

Fundusze UE 2014 - 2020

Dodano: 2019-10-02 Autor:

 

 

Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 3.Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3. Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra.

 

Całkowita wartość projektu: 1 563 419,28 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 1 563 419,28 zł

 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 30 sierpnia 2019 r.

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020 ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO wynosi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

 

Termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu – 16 września 2019 r.

 

Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń z sektora motoryzacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Zielonej Góry.

Cele bezpośrednie projektu to:

1. Zmniejszenie udziału samochodów osobowych w ruchu drogowym;

2. Zwiększenie udziału komunikacji rowerowej w ruchu drogowym;

3. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego z udziałem rowerzystów;

4. Stworzenie podstaw do rozwoju lobby rowerowego w mieście;

5. Aktywizacja rowerowa i wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.

6. Integracja i spójność społeczna mieszkańców MOF Zielona Góra.

Celem rzeczowym projektu jest powstanie infrastruktury rowerowej na obszarze MOF Zielonej Góry o łącznej długości 0,757 km. Powstaną ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej oraz ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej, wyposażone
w samoobsługową stację naprawy rowerów oraz elementy bezpieczeństwa ruchu.

Efektem projektu będzie:

- zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń pochodzących z nadmiernego ruchu drogowego,

- poprawa spójności i dostępności komunikacyjnej miasta,

- zwiększenie bezpieczeństwa drogowego,

- podniesienie jakości i dostępności infrastruktury rowerowej.

 

Prace budowlano-montażowe obejmują wykonanie nowej infrastruktury rowerowej na obszarze MOF Zielonej Góry na trasie Zawada-Zielonogórska. Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe są zaplanowane w taki sposób, aby tworzyły sieć połączeń umożliwiających ciągłą komunikację na terenie MOF Zielonej Góry. Mają one stanowić uzupełnienie istniejącej infrastruktury rowerowej i jednocześnie stanowić łącznik pomiędzy ścieżkami rowerowymi o charakterze komunikacyjnym a ścieżkami i szlakami rowerowymi rekreacyjnymi. Przedmiotowa ścieżka w połączeniu z projektowanymi odcinkami ścieżek rowerowych relacji Rondo Rady Europy – ulica Truskawkowa, ulica Poznańska – ulica Zawada Zielonogórska oraz od skrzyżowania ulicy Zawada-Zielonogórska z ulicą Zawada-Szkolna - do mostu na rzece Odra stanowić będą komfortowe połączenie rowerowe między Zieloną Górą a Cigacicami.

 

« powrót