Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
czwartek, 25 lipca 2024 r.

Fundusze UE 2004-2006

Od momentu wejścia do Unii Europejskiej w 2004 roku Polska może korzystać z funduszy strukturalnych UE. W ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 projekty są współfinansowane przez Unię (maks. do połowy 2008 r.) z 5 sektorowych programów operacyjnych (SPO), Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Funduszu Spójności oraz Inicjatyw Wspólnotowych Interreg i Equal.Zielona Góra korzystała lub korzysta ze środków Funduszu Spójności oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programów:

 

  • ZPORR
  • SPO Transport
  • SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (projekty miękkie)
  • Interreg IIIA (Lubuskie-Brandenburgia)


Zielonogórscy przedsiębiorcy korzystają również z dotacji w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw i SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich.

 

Wykaz projektów wdrażanych w latach 2004-2006.

 


Odbudowa Zielonogórskiego Ogrodu Botanicznego

Przebudowa Obwodnicy Śródmiejskiej

Przebudowa stadionu miejskiego ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze

Modernizacja drogi krajowej nr 32 - Trasa Północna" w Zielonej Górze - nr SPOT/2.2/68/04

Gospodarka sciekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy

Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze

 

Najważniejsze projekty


Wielkim sukcesem Miasta jest pozyskanie z Funduszu Spójności prawie 110 mln zł (26.6 mln euro) na projekt Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Zielona Góra oraz gmin Zielona Góra i Świdnica. Miasto Zielona Góra jest wnioskodawcą projektu w imieniu porozumienia trzech gmin, a jego wykonawcą są Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.


Bardzo wysokie noty uzyskał projekt Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego zrealizowany w latach 2005-2006 przez Miejski Zakład Komunikacji. Dofinansowanie ze ZPORR wyniosło 11,8 mln zł.

Innymi projektami w ramach ZPORR są: Przebudowa obwodnicy śródmiejskiej w Zielonej Górze, na którą pozyskaliśmy 3,7 mln zł oraz Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej dofinansowaną ze ZPORR kwotą 2,8 mln zł.


Na projekt Modernizacja drogi krajowej nr 32 pozyskano środki z SPO Transport na remont Trasy Północnej w wys. 3,0 mln zł.


Od 2004 roku Program Współpracy Przygranicznej Interreg IIIA zastąpił realizowany wcześniej po polskiej stronie granicy program Phare CBC. Miasto realizowało kilka dużych jak i szereg małych projektów transgranicznych.

Jednym z najciekawszych jest projekt Odbudowa zielonogórskiego Ogrodu Botanicznego dofinansowany kwotą 2,4 mln zł. W ramach współpracy z Cottbus w dziedzinie oświaty dwa projekty: Zespół Szkół Europejskich Zielona Góra-Cottbus, dofinansowany w wysokości 1,5 mln zł oraz Europejska Szkoła Sportowa, na który uzyskaliśmy 1,1 mln zł, umożliwiły termomodernizację i remont obu placówek.

 

Dodano: 2008-11-27
Projekt jest zlokalizowany na terenie miasta i gminy Zielona Góra i obejmował swoim zakresem budowę ścieżek rowerowych na ulicach: ul. Szosa Kisielińska, ul. Raculka, ul. Strzemienna, ul. Zielony Las, ul. Wojska Polskiego, ul. Browarna, ul. Zbożowa, ul. Bułgarska, ul. Dunikowskiego. Projekt zakładał oddanie do użytku X odcinków ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Zielona Góra, które mają połączyć w jedną sieć istniejące już trasy.
czytaj dalej »
Dodano: 2007-07-10 Autor: Maciej Nowicki
Projekty miękkie to projekty nieinwestycyjne, zazwyczaj niewielkie, obejmujące takie przedsięwzięcia jak szkolenia, stypendia, współpracę partnerską, imprezy kulturalne i edukacyjne itp. Do momentu wejścia do UE Miasto Zielona Góra i jednostki podległe realizowały głównie małe projekty euroregionalne programu Phare CBC. Jako kraj członkowski możemy uzyskać dofinansowanie Unii na projekty miękkie m. in. w ramach programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego, programu Interreg, Programów Wspólnotowych oraz działań prowadzonych bezpośrednio przez Komisję Europejską. Ze względu na specyfikę tych projektów oraz warunki formalne, miasto najczęściej nie jest bezpośrednim ich realizatorem lecz wspiera ich przygotowanie i wdrażanie przez jednostki podległe i organizacje pozarządowe.Europejski Fundusz Społeczny
Od 2004 r. Miasto realizuje finansowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 2.2, projekty stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich. W roku szkolnym 2004/05 stypendia dostało 966 uczniów, podobną liczbę obejmuje program w roku 2005/06.

Dużym sukcesem jest pozyskanie środków z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na projekt "Działalność Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze". Budżet projektu wynosił 1 321 781 zł, w tym kwota dofinansowania z EFS - 1 051 787 zł. Projekt realizowany był do końca 2007 r. i przewidywał reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekty szkoleniowe dla osób bezrobotnych, odchodzących z rolnictwa oraz dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, współfinansowane z EFS, realizuje także m.in. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Przykładami współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest projekt Oddziału Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, obejmujący kurs szkoleniowy dla pracowników pomocy społecznej Lubuskiego Trójmiasta oraz projekt "Lubuski Samorządowy Ekspert Europejski" realizowany przez Lubuski Komitet Europejski w partnerstwie z FRDL.EU - MED - EAST
Jest to trójnarodowy, transgraniczny projekt współpracy polsko - niemiecko - czeskiej w dziedzinie ochrony zdrowia i spraw społecznych. Składa się on z pięciu podsieci roboczych. Miasto Zielona Góra koordynuje realizację Podsieci "Ludzie starsi i niepełnosprawni" o wartości dofinansowania z Unii Europejskiej 80.750 EUR. W imieniu Miasta wykonawcą zadań tej podsieci jest SPZOZ "Promyk". Urząd Miasta uczestniczy też w pracach pozostałych podsieci: "Zdrowe i społecznie przyjazne miasta", "Transgraniczna profilaktyka zdrowotna", "Transgraniczna opieka zdrowotna" oraz "Zasoby ludzkie". Informacje o projekcie na stronie eu-med-east.dresden.de.INTERREG
Urząd Miasta oraz szereg jednostek podległych, przede wszystkim placówki oświatowe, od lat realizują małe projekty promujące transgraniczną współpracę polsko-niemiecką z programu Phare CBC. Obecnie - w ramach Inicjatywy Interreg wnioski składane są do Funduszu Mikroprojektów, zarządzanego przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr - biuro w Gubinie (www.euroregion-snb.pl). Są to najczęściej imprezy lokalne, kulturalne, sportowe czy edukacyjne z udziałem partnerów niemieckich.Inicjatywy Wspólnotowe
Są to niewielkie projekty realizowane we współpracy z partnerami z innych krajów europejskich. Zielonogórskie placówki oświatowe realizują takie projekty m.in. w ramach programów: Młodzież, Sokrates i Leonardo da Vinci. Obejmują one np. wymianę młodzieży, promowanie wolontariatu oraz szkolenia zawodowe.