Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
środa, 24 kwietnia 2024 r.

Nauka i oświata

Dodano: 2015-04-13 Autor: Katarzyna Kostrzewa
Informacja archiwalna
Nabór do gimnazjów rozpocznie się 4 maja 2015 roku.
 
 
KWALIFIKACJA KANDYDATÓW DO GIMNAZJÓW
 
2 lipca 2015 roku o godz. 12.00 nastąpi ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego gimnazjum.
 
 
JAK SIĘ DOWIEDZIEĆ O WYNIKACH NABORU?
 
Wyniki kwalifikacji będą dostępne równolegle, w tym samym momencie, dwiema drogami:
 1. za pośrednictwem serwisu WWW pod adresem https://nabor.pcss.pl/zielonagora/gimnazjum/nabor/
  Pod podanym adresem prosimy wybrać opcję „Wyniki”. Po zalogowaniu (podaniu numeru PESEL oraz kodu PIN) sprawdzisz, do którego gimnazjum zostałeś zakwalifikowany.
 2. na listach wywieszanych w szkołach
  W gimnazjum pierwszej preferencji sprawdzisz, do której ze wskazanych na liście preferencji szkoły zostałeś zakwalifikowany. W tym tradycyjnym sposobie informacji na tablicy ogłoszeń znajdziesz 3 rodzaje list:

  Lista kandydatów zakwalifikowanych
  To lista zawiera kandydatów zakwalifikowanych do danej szkoły.

  Lista kandydatów zakwalifikowanych w innych gimnazjów (przesuniętych)
  To lista kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do szkoły pierwszej preferencji, ale zostali przydzieleni do innego gimnazjum z listy preferencji lub powrócili do gimnazjum obwodowego.

  Lista kandydatów niezakwalifikowanych
  Jest to lista kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnego gimnazjum. Ci kandydaci wracają do swojego gimnazjum obwodowego.
 
 
POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI
 
Pamiętaj, aby do dnia 6 lipca 2015 roku do godz. 12.00 potwierdzić wolę nauki w gimnazjum, do którego zostałeś zakwalifikowany [ZAŁĄCZNIK NR 10]. Jeżeli rodzic/opiekun prawny, w wyznaczonym terminie, nie potwierdzi woli podjęcia nauki przez swoje dziecko, będzie to jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tej szkole. Wówczas kandydat zostanie automatyczne wpisany na listę uczniów gimnazjum obwodowego.
 
 
LISTY PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH KANDYDATÓW
 
7 lipca 2015 roku o godz. 12:00 nastąpi ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego gimnazjum.

Wyniki będą dostępne równolegle, w tym samym momencie, dwiema drogami:

 1. za pośrednictwem serwisu www: https://nabor.pcss.pl/zielonagora/gimnazjum/nabor/
  Po wybraniu opcji Wyniki będziesz mógł się zalogować (podając numeru PESEL oraz kod PIN) sprawdzisz, do którego gimnazjum zostałeś przyjęty.

 2. na listach wywieszanych w gimnazjach:
  W gimnazjum, do którego zostałeś zakwalifikowany sprawdzisz czy zostałeś do niego przyjęty. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będzie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie danego gimnazjum.
  Jeżeli nie zostałeś przyjęty do żadnego gimnazjum, które wskazałeś we wniosku, ze względu na zbyt małą liczbę punktów wynikającą z obowiązujących kryteriów przyjęć do gimnazjów, zostajesz automatycznie przyjęty do gimnazjum obwodowego.
 
 
 
W tym roku po raz dziesiąty nabór do gimnazjów w Zielonej Górze jest prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego systemu, który został opracowany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

Zadaniem systemu jest zebranie danych o kandydatach do gimnazjów w centralnej bazie danych, a następnie ich przydział, na podstawie złożonych deklaracji oraz osiągnięć edukacyjnych, do odpowiedniej szkoły.


Szóstoklasisto!

W bieżącym roku szkolnym kończysz szkołę podstawową i dalszą naukę kontynuować będziesz w gimnazjum.
 
 
INFORMATOR INTERNETOWY
 
Przy pomocy dedykowanej platformy informacyjnej, będziecie mogli poznać ofertę szkół, wypełnić podanie o przyjęcie kandydata do gimnazjum oraz sprawdzić wyniki rekrutacji.
 
 
 
HARMONOGRAM NABORU DO GIMNAZJÓW 2015/2016
13 kwietnia 2015 roku Publikacja w Internecie szczegółowego informatora o gimnazjach w Zielonej Górze.
od 4 maja do 8 czerwca 2015 roku do godz. 15:00 Składanie zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do gimnazjum.
od 8 czerwca do 30 czerwca 2015 roku Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej (w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych sportowych gimnazjów i oddziałów sportowych w gimnazjach oraz gimnazjów mistrzostwa sportowego).
do 1 lipca 2015 roku (w godz. pracy sekretariatów szkół) Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem).
2 lipca 2015 roku o godz. 12:00 Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
do 6 lipca 2015 roku do godz. 12:00 Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranym gimnazjum.
7 lipca 2015 roku o godz. 12:00 Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 
« powrót
Załączniki