Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
sobota, 13 kwietnia 2024 r.

Nauka i oświata

Dodano: 2016-02-04 Autor: Krzysztof Nowak
Strategia rozwoju oświaty na lata 2016-2020 opracowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze została przyjęta przez Radę Miasta Zielona Góra na sesji w dniu 2 lutego 2016 r. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym strategicznym dla mieszkańców dokumentem.

Misją Oświaty Zielonej Góry do 2020 roku jest „zapewnienie obywatelom odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez przygotowanie ich do wyzwań, jakie stawia współczesny rynek pracy, a także podniesienie jakości i dostępności oferty edukacyjnej. System oświaty będzie w szczególności wspierać rozwój talentów i wyrównywać szanse edukacyjne.” Konsekwencją realizacji zaplanowanych zadań do 2020 roku będzie: sprawnie zarządzany lokalny system zielonogórskiej oświaty, zapewniający obywatelom odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju poprzez prowadzenie racjonalnej polityki edukacyjnej. Służyć temu będą efektywne działania na rzecz rozwoju edukacji w zakresie pełnego wykorzystania lokalnego kapitału społecznego, optymalnego zarządzania posiadanymi zasobami oraz skutecznego pozyskiwania dodatkowych środków na cele rozwojowe.

Oświata Zielonej Góry zapewni obywatelom nowoczesny system kształcenia przez całe życie, uwzględniający współczesne wyzwania modernizacyjne i wymogi rynku pracy. Służyć temu będą efektywne działania w zakresie dostosowania lokalnej oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb, systematyczne promowanie wartości edukacji, a także ustawiczne podnoszenie kompetencji kadry oraz modernizacja bazy szkół i placówek. Oświata Zielonej Góry stanie się systemem otwartym na potrzeby i dostępnym dla wszystkich mieszkańców.

Służyć temu będą efektywne działania w zakresie badania potrzeb oraz wspierania osób o szczególnych potrzebach edukacyjnych, a w szczególności na rzecz rozwoju talentów oraz wyrównywania szans edukacyjnych osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej i wykluczonych
« powrót
Załączniki