Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.

Nauka i oświata

Dodano: 2017-04-18 Autor: Monika Zapotoczna
Informacja archiwalna
 

7 lipca 2017 roku o godz. 12:00 nastąpi ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 


 

WOLNE MIEJSCA W ODDZIAŁACH


Jeżeli nie zostałeś przyjęty do żadnego oddziału ze swojej listy preferencji przejrzyj listę wolnych miejsc i złóż wniosek w naborze uzupełniającym.

 

KLIKNIJ PONIŻEJ:

 

 

 

JAK SIĘ DOWIEDZIEĆ O WYNIKACH NABORU?

Wyniki kwalifikacji będą dostępne równolegle, w tym samym momencie, dwiema drogami:

 

  • za pośrednictwem serwisu WWW pod adresem

      https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

 

KLIKNIJ PONIŻEJ:

 

 

  • na listach wywieszanych w szkołach


SERWIS WWW

Po zalogowaniu (podaniu numeru PESEL oraz kodu PIN) sprawdzisz, do którego oddziału zostałeś przyjęty.       

Jeżeli nie zostałeś przyjęty się do żadnego z oddziałów, pod opcją „Wolne miejsca” w oddziałach znajdziesz pełną informację o wolnych miejscach w szkołach.

 LISTY W SZKOŁACH

 

W szkole pierwszego wyboru sprawdzisz, czy zostałeś przyjęty. Jeżeli nie zostałeś przyjęty do wybranego oddziału, uzyskasz informację o wolnych miejscach. W tym tradycyjnym sposobie informacji na tablicy ogłoszeń znajdziesz następujące listy:

 

Lista kandydatów przyjętych
Ta lista zawiera wyniki przydziału do danej szkoły. Dla każdego oddziału stworzona jest lista kandydatów przyjętych (kandydaci zakwalifikowani, którzy potwierdzili wolę nauki).


Lista kandydatów nieprzyjętych
Jest to lista kandydatów, którym niestety nie udało zakwalifikować do oddziału w tej ani w żadnej innej, wybranej przez siebie szkole lub nie potwierdzili woli nauki.
Ci kandydaci mogą szukać swojego miejsca w naborze uzupełniającym.

Wolne miejsca w oddziałach
Jeżeli w danej szkole zostały jeszcze wolne miejsca informację o nich znajdziesz na tej liście. Do nich można składać wnioski w ramach rekrutacji uzupełniającej. Ta lista jest szczególnie ważna dla kandydatów, którym nie powiodło się w rekrutacji zasadniczej.

 

 

 

 

Ważne daty

 

 

 
 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

W Internecie pojawi się szczegółowy informator o szkołach

28 kwietnia 2017 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

15 maja – 26 maja 2017 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

23 – 27 czerwca 2017 r. do godz. 1500

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

29 czerwca 2017 r.
o godz. 1200

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 6 lipca 2017 r.

do godz. 1500

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7 lipca 2017 r.

o godz. 1200

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej kuratora oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 10 lipca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

« powrót
Załączniki