Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
czwartek, 13 czerwca 2024 r.

Nauka i oświata

Dodano: 2022-01-31 Autor:
 
 
 UWAGA RODZICE !

 

 

W dniu 31 maja 2022 roku, zakończyło się postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

 

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, publiczne szkoły podstawowe
nie dysponują wolnymi miejscami na rok szkolny 2022/2023. W związku z powyższym nie będzie uruchomione postępowanie uzupełniające.

 
 
UWAGA!

          RODZICE KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH !

   

23 maja 2022 roku o godzinie 1300, zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

 

Informujemy, że dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte!

 

Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych do danej szkoły podstawowej od 1 września 2022 roku jest potwierdzenia woli przyjęcia, w terminie od dnia 23 maja 2022 roku od godz. 1300 do dnia 27 maja 2022 roku.

 

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole podstawowej od 1 września 2022 roku.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023, można dokonać na dwa sposoby:

  - elektronicznie logując się do systemu NABÓR 2022 www.nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa i  postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli przyjęcia znajdującą się w zakładce dokumenty,

-     osobiście - oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia, należy wydrukować, podpisać oraz zanieść w wyznaczonym terminie do szkoły podstawowej.

 Wzór oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia, znajdą Państwo w załącznikach poniżej lub na stronie systemu NABÓR 2022.  

 

UWAGA!

Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia, składają wyłącznie rodzice, którzy złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej poza obwodem.

 

Rodzice dzieci, którzy złożyli tylko zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej, nie składają oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia.

 

UWAGA RODZICE KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH !!!

 

6 kwietnia 2022 roku, szkoły podstawowe rozpoczynają nabór do klas pierwszych
na rok szkolny 2022/2023.

 

Na złożenie zgłoszeń - do szkoły podstawowej obwodowej oraz wniosków wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra - (dotyczy kandydatów wybierających szkoły podstawowe poza obwodem)  macie  Państwo czas od 6 kwietnia do 22 kwietnia 2022 roku.

 

Szczegółowy harmonogram naboru, zawierający terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych oraz ogłoszenia wyników naboru znajduje się w załącznikach.

 

Proszę, by Państwo zapoznali się z zasadami rekrutacji do szkół podstawowych opisanymi w Informatorze dla rodziców.

 

System NABORU 2022, umożliwi Państwu, złożenie zgłoszenia oraz wniosku wraz załącznikami "bez wychodzenia z domu". Informacje jak wysłać wniosek i załączniki w formie elektronicznej znajdą Państwo w opublikowanej poniżej Instrukcji przesyłania dokumentów (załączniki).

 

Rodzice kandydatów do klas pierwszych, którzy nie będą mieli możliwości złożenia poniższych dokumentów w formie elektronicznej, a tylko w formie papierowej, składają je w następujący sposób:

 

Ø  w szkole podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata - szkoła  podstawowa obwodowa - zanosimy tylko wypełnione, podpisane zgłoszenie (wzór poniżej),

 

Ø  w szkole podstawowej poza  miejscem zamieszkania kandydata (szkoła podstawowa poza obwodem) - zanosimy wypełniony podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do szkól podstawowych/zespołów, w których funkcjonują te szkoły. Wniosek wraz z dokumentami zanosimy tylko do szkoły podstawowej, wybranej we wniosku jako pierwsza preferencja.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne
do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra (uchwała w załącznikach).

 

Poniżej publikujemy: wzór zgłoszenia, wniosku, oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, instrukcję elektronicznego wysyłania dokumentów składanych w systemie Nabór oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w procesie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych.  Jest ona uniwersalna dla wszystkich jednostek prowadzących nabór.

 

By łatwiej było Państwu odszukać szkołę podstawową obwodową, w granicach której zamieszkuje Państwa dziecko, proszę zapoznać się z poniższą uchwałą Rady Miasta Zielona Góra -
(treść poniższej uchwały w załącznikach).

 

UCHWAŁA NR LIV.852.2022 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2022 roku.

 

Przypominamy, że Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są szkoły podstawowe wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata w zgłoszeniu oraz wniosku (dane kontaktowe do każdej jednostki znajdują się w systemie Nabór w Informatorze).

 

 

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego. Klikając na poniższy baner mogą Państwo poznać ofertę szkół podstawowych. System rekrutacji pozwoli Państwu także wypełnić niezbędne dokumenty, przesłać je do szkoły podstawowej, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji w zależności od sposobu złożenia dokumentów w szkole podstawowej oraz złożyć oświadczenie woli przyjęcia do danej szkoły.

 

 

Klikając w poniższy baner, przejdziecie Państwo do poszczególnych szkół podstawowych, biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023, od 6 kwietnia br.

 

« powrót
Załączniki