Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
czwartek, 25 lipca 2024 r.

Nauka i oświata

Dodano: 2023-05-04 Autor:

Wolne miejsca w oddziałach - Nabór do Szkół Ponadpodstawowych 2023

 
 

L.p.

Szkoła

Oddział

Wolne miejsca

7

Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku

 

7

Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku

I a - policyjna

2

I b - oddział przygotowania wojskowego - 2023

2

9

Liceum Ogólnokształcące Salomon

Klasa 1

7

10

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka w Zielonej Górze

 

 

Technikum nr 1

technik budowy dróg

5

technik budownictwa wodnego

5

11

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze

 

 

Technikum nr 2

technik mechatronik

4

technik elektronik

3

technik pojazdów samochodowych

2

technik urządzeń i sys. energetyki odnawialnej

4

13

Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika

 

13

Technikum Nr 4

1 TL - technik logistyk

3

1 TM - technik mechanik

3

1 TE - technik elektryk

1

1 TA - technik automatyk

1

14

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

 

14

Technikum Nr 5

technik stylista

24

Technik usług fryzjerskich

5

Technik żywienia i usług gastronomicznych

17

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

2

Technik fotografii i multimediów

9

Technik przemysłu mody

6

Technik realizacji nagrań

4

Technik realizacji nagłośnień

3

14

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

Fryzjer

8

Kucharz

10

Wielozawodowy

19

15

Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o.

 

15

Technikum

technik budownictwa

20

technik handlowiec

5

17

Technikum w Czerwieńsku

1 d T - technik pojazdów kolejowych

4

18

Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

Klasa wielozawodowa 1c

17

 

 

 

 

       

 

 

 

Komunikat - Uwaga Kandydaci !!!

 

21 lipca 2023 r. o godz. 14.00  nastąpi ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego poprzez  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów w szkołach ponadpodstawowych.       

 

JAK SIĘ DOWIEDZIEĆ O WYNIKACH NABORU?Wyniki naboru będą dostępne równolegle, w tym samym momencie, dwiema drogami:

 • za pośrednictwem serwisu WWW pod adresem

      https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolaponadpodstawowa/logowanie

     

 • na listach wywieszanych w szkołach
 

 

 

SERWIS WWW

Po zalogowaniu na konta użytkownika (podaniu loginu i hasła) sprawdzisz, do którego oddziału zostałeś przyjęty.

 

 


LISTY W SZKOŁACH

W szkole pierwszego wyboru sprawdzisz, czy zostałeś przyjęty do jednego z oddziałów wskazanych na liście preferencji. W tym tradycyjnym sposobie informacji na tablicy ogłoszeń znajdziesz następujące listy:


Lista kandydatów przyjętych
Ta lista zawiera wyniki przydziału do danej szkoły. Dla każdego oddziału stworzona jest lista kandydatów przyjętych (kandydaci zakwalifikowani, którzy potwierdzili wolę nauki).


Lista kandydatów nieprzyjętych

To lista kandydatów, którym niestety nie udało się zakwalifikować do oddziału w tej ani  żadnej innej, wybranej przez siebie szkole lub nie potwierdzili woli nauki.Lista wolnych miejsce w oddziałach


Jeżeli w danej szkole zostały jeszcze wolne miejsca informację o nich znajdziesz na tej liście. Lista ta jest szczególnie ważna dla kandydatów, którym nie powiodło się w rekrutacji zasadniczej. Lista wolnych miejsc zostanie również opublikowana na miejskiej stronie internetowej 21 lipca 2023 r. W sekretariatach szkół dysponujących wolnymi miejscami uzyskasz informacje jak dalej postępować.

 
W tym roku po raz kolejny nabór do szkół ponadpodstawowych w Zielonej Górze zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem systemu wspomagającego rekrutację opracowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. System zbiera dane o kandydatach do zielonogórskich szkół ponadpodstawowych w centralnej bazie danych, a następnie w bardzo krótkim czasie wyznacza jednoznaczny przydział uczniów do poszczególnych oddziałów w szkołach. Przydział uzależniony jest od liczby punktów, które kandydat zdobył w procesie rekrutacji oraz określonej przez niego listy preferowanych oddziałów.  

Komunikat - Uwaga Kandydaci !!!

 

17 lipca 2023 r.  punktualnie o godz. 10.00  nastąpi ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego poprzez podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów w szkołach ponadpodstawowych.

 

JAK SIĘ DOWIEDZIEĆ O WYNIKACH NABORU?

Wyniki kwalifikacji będą dostępne równolegle, w tym samym momencie, dwiema drogami:

 • za pośrednictwem serwisu WWW pod adresem 

      https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolaponadpodstawowa/logowanie

      

 • na listach wywieszanych w szkołach 

 


SERWIS WWW

Po zalogowaniu na konta użytkownika (podaniu loginu i hasła) sprawdzisz, do którego oddziału zostałeś zakwalifikowany.

 


LISTY W SZKOŁACH

W szkole pierwszego wyboru sprawdzisz, czy zostałeś zakwalifikowany do jednego z oddziałów wskazanych na liście preferencji. W tym tradycyjnym sposobie informacji na tablicy ogłoszeń znajdziesz następujące listy:

Lista kandydatów zakwalifikowanych

Ta lista zawiera wyniki przydziału do danej szkoły. Dla każdego oddziału stworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych.

Lista kandydatów zakwalifikowanych (przesuniętych) do oddziałów w szkołach na kolejnych miejscach na liście preferencji

To lista kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do szkoły pierwszego wyboru, ale zostali przydzieleni do oddziału w innej szkole. 


Lista kandydatów niezakwalifikowanych

Jest to lista kandydatów, którym niestety nie udało zakwalifikować do oddziału w tej ani w żadnej innej, wybranej przez siebie szkole. 

 

Ważne!

W wyniku przeprowadzonej kwalifikacji w części oddziałów zostały wolne miejsca. Jeżeli nie zostałeś zakwalifikowany będziesz mógł się tam udać. W sekretariatach tych szkół uzyskasz informacje jak dalej postępować. 22 lipca 2023 r. na stronie internetowej w  zakładce „wolne miejsca” znajdziesz listę oddziałów dysponujących wolnymi miejscami.  

 
 
 
Od 4 maja 2023 kandydaci będą mogli zapoznać się z ofertą zielonogórskich szkół ponadpodstawowych uczestniczących w systemie NABÓR 2023.
 
 
UWAGA!!! W bieżącej edycji NABÓR 2023 kandydat będzie miał możliwość wyboru maksymalnie CZTERECH SZKÓŁ, zamiast trzech i wszystkich oddziałów w ramach wybranych szkół. 

  

Lista szkół/zespołów szkół ponadpodstawowych uczestniczących
w systemie NABÓR 2023 r.

 

Lp.

Nazwa szkoły/zespołu

Adres

Telefon

 1.  

I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Kilińskiego 7

(+48) 68 452 31 31

 1.  

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

ul. Francuska 25a

(+48) 68 454 23 01

 1.  

III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Strzelecka 9

(+48) 68 327 05 28

 1.  

IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Szosa Kisielińska 18

(+48) 68 327 13 26

 1.  

V Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63

(+48) 68 470 70 10

 1.  

VII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze

ul. Wyspiańskiego 21

(+48) 68 451 20 50

 1.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 50

(+48) 68 451 39 51

 1.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze

ul. Stanisława Staszica 2

(+48) 68 452 51 00

 1.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik" w Zielonej Górze

ul. Długa 5

(+48) 68 454 45 50

 1.  

Zespół Szkół Technicznych w Zielonej Górze

ul. Wrocławska 65a

(+48) 68 320 84 09

 1.  

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 66

(+48) 68 451 38 88

 1.  

Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o. o.
w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 77

(+48) 68 323 88 04

 1.  

Liceum Ogólnokształcące SALOMON w Zielonej Górze

ul. Rydza Śmigłego 1

(+48) 68 320 77 77

 1.  

Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku

ul. Zielonogórska 43b

(+48) 68 327 87 07

 1.  

Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Szkoła Myślenia Twórczego” w Zielonej Górze

ul. Sowińskiego 27

(+48) 68 324 28 66

 1.  

Technikum w Czerwieńsku

ul. Zielonogórska 43b

(+48) 68 327 87 07

 1.  

Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

ul. Stary Rynek 17

(+48) 68 415 21 30

           

VI Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze przy ul. Św. Cyryla i Metodego 9 nie uczestniczy w systemie NABÓR 2023. Warunkiem przyjęcia jest aktualna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze wskazaniem do nauki w klasie terapeutycznej. Przyjęcia odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (kontakt bezpośredni z dyrektorem lub pedagogiem szkolnym tel. (+48) 68 45 44 088).

 

 

INFORMATOR ELEKTRONICZNY:

 

Ważne daty 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

W Internecie pojawi się szczegółowy informator
o szkołach

4 maja 2023 r.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku, o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna), z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 maja 2023 r.

do 21 czerwca 2023 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku, wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 15 maja 2023 r.

do 31 maja 2023 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje

od 23 czerwca 2023 r.

do 10 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

17 lipca 2023 r.

godz. 10.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

od 17 lipca 2023 r.
do 20 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21 lipca 2023 r.
godz. 14.00

 

 

« powrót
Załączniki