Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
piątek, 21 czerwca 2024 r.

Trener osiedlowy

Dnia 3 września 2007r. wystartował program "TRENER OSIEDLOWY"

Program "TRENER OSIEDLOWY" powstał z myślą o dzieciach i młodzieży przebywającej na boiskach, podwórkach, obiektach sportowych i rekreacyjnych w godzinach pozalekcyjnych. Jego głównym celem jest zagospodarowanie czasu młodzieży, ale także walka z zagrożeniami i poprawa jej bezpieczeństwa.
Do prowadzenia tego zadania wyznaczony został Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który rozpoczął działania niezbędne do wdrożenia programu.
 
W pierwszej kolejności wyznaczony został koordynator programu, którego obowiązkiem jest wnikliwa kontrola pracy trenera osiedlowego oraz zapewnienie optymalnych warunków spędzenia wolnego czasu dla uczestników programu.
Trenerami zostały osoby z wykształceniem wyższym. Ich zadaniem jest organizowanie zajęć dla dzieci, a także sprawowanie opieki nad obiektami. Każde boisko wytypowane do programu jest monitorowane przez dwóch zatrudnionych trenerów.

Urząd Miasta wytypował 9 obiektów, które zostały objęte nadzorem trenerów. Są to obiekty przy:
 • Szkole Podstawowej nr 6, ul. Moniuszki

 • Szkole Podstawowej nr 11, ul. Konstruktorów

 • Szkole Podstawowej nr 18, ul. Francuska

 • Gimnazjum nr 1, ul. Wyszyńskiego

 • Gimnazjum nr 8, Os. Pomorskie

 • Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, ul. Wyspiańskiego

 • Liceum Ogólnokształcącym nr 1, ul. Kilińskiego

 • Liceum Ogólnokształcącym nr 3, ul. Strzelecka


 
 
Trenerzy rozpoczęli swoją pracę od specjalistycznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz szkolenia przeprowadzonego przez Komendanta Wydziału Prewencji Policji. Dzięki spodziewanym korzyściom wynikającym z obecności na swoim terenie Trenera, Dyrektorzy ww. obiektów zaoferowali szeroką możliwość współpracy. Udostępnione zostały pomieszczenia w szkołach oraz przy boiskach, w których można przechowywać sprzęt sportowy. oraz organizować zajęcia w przypadku niepogody.

Rozpoczynając pracę na boiskach, każdy z trenerów ma poprowadzi 18 godzin zajęć w tygodniu. Zajęcia przeprowadzane będą w godzinach popołudniowych w dni powszednie, a także w rożnych godzinach w soboty i w niektórych przypadkach także w niedziele. Godziny pracy trenerzy dostosują do możliwości wypoczynku dzieci, tak by jak najwięcej z nich mogło uczestniczyć w zajęciach.

Trenerzy uczestniczyć będą także w spotkaniach szkoleniowych, które uzupełnią ich wiedzę przydatną do realizacji programu.

Trenerzy zostali zaopatrzeni w podstawowy zestaw sprzętu sportowego oraz rekreacyjnego.

Aby wyróżnić Trenerów na boisku zostali oni wyposażeni w specjalne stroje sportowe z logo miasta i napisem Trener Osiedlowy.

Program zakłada, iż:
 
 1. trenerzy obejmą swoją opieką i zrealizują zajęcie dla ok. 25 - 30 dzieci każdego dnia. Trudno jest określić dokładną liczbę gdyż liczba dzieci zmieniać się będzie w okresie pracy Trenera. To około 250. dzieci każdego dnia, które w ciekawy sposób mogą spędzić swój wolny czas


 2. w zajęciach uczestniczyć będzie młodzież w różnym wieku. Trenerzy będą się starać żeby każda z tych grup miała swoje godziny zajęć oraz urozmaicony i dostosowany do wieku program zajęć


 3. większość zajęć opierać się będzie na najbardziej popularnych sportowo - rekreacyjnych formach. Dzięki pracy Trenerów ta oferta zostanie zdecydowanie powiększona;


 4. pomiędzy Trenerami, zwłaszcza mającymi zajęcia na pobliskich osiedlach powinny nawiązać się kontakty, które pozwolą na organizację rozgrywek międzyosiedlowych. Młodzież korzystając z tej formy będzie miała możliwość konfrontacji swoich umiejętności z rówieśnikami oraz poznania kolegów z innych osiedli i boisk .


 5. dzięki programowi Trener Osiedlowy powinna zdecydowanie spaść ilość zjawisk patologicznych na boiskach objętych programem. Trenerzy zostali zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na niepożądane zachowania młodzieży i ew. interwencję poprzez Policję. Powinno zmaleć przede wszystkim zjawisko uniemożliwiania dostępu do bazy sportowej młodszych dzieci lub mniejszych grup przez grupy chuligańskie, które często " rządzą " na danym boisku


 6. Trenerzy aktywnie włączą się w organizację szkolnych i osiedlowych imprez sportowo - rekreacyjnych, szczególnie z okazji święta szkoły, Dnia Dziecka, Dni Sportu i innych. Będą oni współuczestniczyć w planowaniu i przeprowadzeniu tych imprez.


 7. z pewnością obserwować będziemy zwiększające się zainteresowanie pracą Trenerów ze strony rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach. Obowiązek uzyskiwania pozwoleń od rodziców na wyjścia dzieci na rozgrywki w innych dzielnicach oraz próba wciągnięcia rodziców do wspólnych działań na boisku spowodują, że przychodzić oni będą do Trenerów, poznawać ich i dowiadywać się o Programie.


Do Państwa dyspozycji stale pozostaje koordynator programu w osobie p. Marka Polewskiego. Pod nr telefonu 0662 098 401 odpowie Państwu na wszelkie pytania.