Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
czwartek, 25 lipca 2024 r.

Ruch drogowy

Dodano: 2015-09-04 Autor: A. Gedrange
     Rozwój motoryzacji, wzrost zamożności społeczeństwa oraz spadek cen samochodów, spowodowały w ostatnim czasie lawinowe zwiększenie się liczby pojazdów na naszych drogach. Skutkiem tego jest nie tylko zwiększenie się korków na ulicach miast, lecz również wzrost liczby pojazdów nieużytkowanych, zajmujących miejsca postojowe oraz szpecących krajobraz. 
 
     Ustawodawca, dostrzegając potrzebę zaprowadzenia na drogach niezbędnego porządku, wprowadził przepisy, umożliwiające usuwanie z drogi pojazdów długotrwale nieużytkowanych oraz pojazdów bez tablic rejestracyjnych. Zawarte są one w treści art. 50a Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r, poz. 1137 ze zm.), zgodnie z którym „pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza".
 
     Usuwanie pojazdów w trybie art. 50a, na podstawie dyspozycji wydawanych przez uprawniony podmiot, może mieć miejsce jedynie na takich obszarach, na których obowiązują przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 
     Zgodnie z treścią art. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym Ustawa określa zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu (Strefa ruchu i strefa zamieszkania wyznaczana jest przez zarządcę drogi przy pomocy znaków drogowych, odpowiednio D-40 lub D-52.). Przepisy ustawy stosuje się do ruchu odbywającego się poza ww. miejscami jedynie w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych. Powyższe oznacza, że obszar obowiązywania przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym, w tym również art. 50a, z wyłączeniem takiego naruszenia przepisów, które powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób oraz zasad wynikających ze znaków i sygnałów drogowych, ogranicza się do dróg publicznych, stref ruchu i stref zamieszkania.
 
     Pozostawienie pojazdu, którego stan wskazuje na długotrwałe nieużytkowanie lub pojazdu bez tablic rejestracyjnych, na drodze publicznej, w strefie ruchu lub w strefie zamieszkania nie jest czynem zabronionym jako wykroczenie. Odebranie takiego pojazdu z parkingu strzeżonego, po jego usunięciu na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawniony podmiot, wiąże się jednak z koniecznością wniesienia opłaty. Wszelkie czynności związane z uzyskaniem możliwości odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego wykonują pracownicy Straży Miejskiej Urzędu Miasta Zielona Góra, z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte (Centrum Biznesu).
 
     Godnym odnotowania jest to, że treść art. 50a nie nakłada na uprawnione organy obowiązku usuwania pojazdów, których stan wskazuje na długotrwałe nieużytkowanie, wskazując jedynie, że mają one taką możliwość. Dlatego też spowodowanie usunięcia pojazdu nieużytkowanego nie zawsze jest realizowane poprzez wydanie dyspozycji jego usunięcia na parking strzeżony. Zdarza się bowiem, pomimo braku takiego prawnego obowiązku, że strażnicy próbują dotrzeć do właściciela pojazdu i zobowiązać go do usunięcia pojazdu we własnym zakresie, co często wywołuje pożądany skutek.
 
   Powyższe nie odnosi się do pojazdów długotrwale nieużytkowanych, które zostały wycofane z eksploatacji. Zgodnie z ustawową definicją przez pojazd wycofany z eksploatacji rozumie się pojazd stanowiący odpad w rozumieniu przepisów o odpadach. Rozwijając tą definicję należy sięgnąć do treści przepisów Ustawy o odpadach, wedle których przez odpad rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany.
 
     Właściciel takiego pojazdu, zgodnie z treścią art. 18 Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 140), ma obowiązek przekazać go do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. Niewykonanie takiego obowiązku, zgodnie z art. 48 ww. Ustawy, stanowi czyn zabroniony jako wykroczenie zagrożone karą grzywny.

 

Źródło: Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r., Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 140) oraz Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).
« powrót