Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
czwartek, 25 lipca 2024 r.

Ruch drogowy

Dodano: 2015-09-04 Autor: A. Gedrange
     „Koperta” to przywilej, do którego mają prawo określone osoby. Niestety, jest on wciąż ignorowany. Aby „uwolnić” koperty, Straż Miejska w ramach codziennej służby egzekwuje przepisy, podejmując interwencje wobec kierowców, którzy je łamią. Strażnicy sprawdzają również prawidłowość oznakowania miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 
     Przepisy przewidują kilka sposobów oznakowania miejsc przeznaczonych dla pojazdów osoby niepełnosprawnej. Zdarzają się jednak sytuacje, w których zarówno uczestnicy ruchu drogowego, jak i podejmujący interwencje funkcjonariusze mają wątpliwości związane z nieprawidłowym lub mało czytelnym oznakowaniem. Strażnicy, w przypadku stwierdzenia takiego oznakowania, sygnalizują zarządcom dróg o nieprawidłowościach w oznakowaniu. Gdy okoliczności sprawy nie dają dostatecznych podstaw do stwierdzenia winy sprawcy czynu zabronionego, Strażnicy Miejscy są zmuszeni do odstąpienia od interwencji i wyciągnięcia przewidzianych prawem konsekwencji wobec kierującego pojazdem. Są to kwestie szczególnie istotne, gdyż praktyka dowodzi, że zarządcy często popełniają błędy dotyczące oznakowania terenu, które skutkują tym, że zarówno strażnicy, jak również inne służby nie mogą podjąć na tych terenach skutecznych działań.
 
     Miejsce oznakowane jest znakiem pionowym D-18a "parking - miejsce zastrzeżone", z tabliczką T-29 (umieszczoną pod tym znakiem) oraz znakiem poziomym P-20 „koperta" i P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej).
 
    Warunki oznakowania miejsca postoju przeznaczonego tylko dla pojazdu samochodowego osoby niepełnosprawnej określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.
 
Osoby uprawnione do parkowania na kopercie dla osoby z niepełnosprawnością:
 
- osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym, 
- kierujący pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową,
- kierujący pojazdem należącym do placówki, zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją, przewożący osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.
 
    Do parkowania na tzw. „kopertach” uprawnia specjalna karta parkingowa. Od 1 lipca 2015 r. obowiązują tylko nowe karty parkingowe, uprawniające do parkowania na tzw. kopertach, przeznaczonych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością.
 
     Nowe zasady dotyczące kart parkingowych wprowadzone zostały nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw z 23 października 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446)Karty parkingowe, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, tracą ważność 30 czerwca 2015 r.
 
Zgodnie z nowymi przepisami karty parkingowe przyznawane są:
- osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
- osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub/i 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub/i 10-N (choroba neurologiczna),
- osobom do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
- placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, które mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
 
     Więcej informacji dotyczących uzyskania karty parkingowej znajdziecie Państwo na stronach internetowych prowadzonych przez Integrację:www.kartaparkingowa.pl oraz na portalu www.niepelnosprawni.pl, a także na stronie internetowej prowadzonej przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie -http://www.wcpr.pl
 
    W przypadku zaparkowania pojazdu na tzw. kopercie, bez pozostawienia w nim w widocznym miejscu nowej karty parkingowej, kierujący musi liczyć się z konsekwencjami.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami za pozostawienie pojazdu na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością bez ważnej karty parkingowej grozi mandat karny w wysokości 500 zł. Kierowca otrzyma również 5 punktów karnych.
Jeżeli kierowca zaparkuje pojazd na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością, a dodatkowo posługuje się w sposób nieuprawniony ważną kartą parkingową, zostanie ukarany mandatem karnym w wysokości 800 zł.
Funkcjonariusze uprawnionych służb, wydają również dyspozycję usunięcia pojazdu z tzw. koperty na koszt właściciela.
« powrót