Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
sobota, 18 maja 2024 r.

Modernizacja kształcenia zawodowego

Dodano: 2022-05-31 Autor:
Trwa realizacja jednego z największych oświatowych projektów o wartości ponad 39 mln złotych pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on realizowany na podstawie podpisanej umowy nr RPLB.08.04.01-08-0022/16-00 z dnia 22.12.2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Beneficjentem projektu jest Miasto Zielona Góra, a jego uczestnikami prawie 7 tysięcy uczniów publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz blisko 130 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z następujących szkół:

 

 

*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” 

*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik"

*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik”

*Zespół Szkół Technicznych

*Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego

*Zespół Szkół Specjalnych nr 1 

*Zespół Szkół Zawodowych PBO sp. z o.o.

*Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego

*Lubuska Akademia Rzemiosła

*Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego

 

Celem projektu realizowanego do 30 kwietnia 2023 roku jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i dostosowania go do potrzeb rynku pracy, co przyczyni się do zwiększenia szans absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego na zatrudnienie. Działania realizowane w projekcie ukierunkowane są na rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów poprzez: kursy, szkolenia, warsztaty, dodatkowe zajęcia specjalistyczne na uczelni oraz nauczycieli poprzez: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia. Ponadto uczniowie i nauczyciele odbywają praktyki/staże zawodowe u pracodawców i przedsiębiorców. Następuje również rozwój doradztwa zawodowego, którym objęci zostali uczestnicy projektu. Zostało uruchomione powiatowe centrum doradztwa zawodowego oraz szkolne punkty informacji i kariery. Dzięki temu uczniowie zdobywają wiedzę o swoim potencjale, predyspozycjach, planowaniu dalszej kariery zawodowej oraz zasadach rządzących rynkiem pracy. Dodatkowo 37 pracowni szkolnych zostało wyposażonych/doposażonych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zostały również utworzone 3 specjalistyczne, ukierunkowane branżowo centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. Powyższe działania pozwalają na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy, a w rezultacie podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Mieście Zielona Góra.

 

Partnerami w projekcie są:

 

Park Naukowo- Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o.

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego sp. z o.o. w Zielonej Górze

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego.

Aeroklub Ziemi Lubuskiej 

 

« powrót