Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
sobota, 13 kwietnia 2024 r.

Aktualności, czyli co się u nas dzieje

Dodano: 2016-07-28 Autor: A. Gedrange
Dyrektor Departamentu
 
Waldemar Michałowski
ul. Kasprowicza 3/5
65-465 Zielona Góra
pok. 201
tel. (68) 457 56 33
e-mail: 
w.michalowski@um.zielona-gora.pl

 

Sekretariat Departamentu
Małgorzata Jaworska
ul. Jana Kasprowicza 3/5
65-074 Zielona Góra
pok.204
tel. (68) 457 56 53; 666 848 928

fax (68) 457 56 54
e-mail: 
bezpieczenstwo@um.zielona-gora.pl

M.Jaworska@um.zielona-gora.pl

 

 

Stanowisko ds. Finansowych Departamentu
Barbara Kora
ul. Jana Kasprowicza 3/5
65-074 Zielona Góra
pok. 203
tel. (68) 457 56 55
e-mail: 
B.Kora@um.zielona-gora.pl

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Andrzej Gedrange
ul. Jana Kasprowicza 3/5
65-074 Zielona Góra
pok. 206
tel. (68) 457 56 58
e-mail: 
A.Gedrange@um.zielona-gora.pl

 

 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
Jan Rusak
ul. Jana Kasprowicza 3/5
65-074 Zielona Góra
pok. 207
tel. 68 457 56 34
e-mail: 
J.Rusak@um.zielona-gora.pl

 

 

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 

Włodzimierz Merda

ul. Boh. Westerplatte 11 
65 - 424 Zielona Góra
VIII p., pokój nr 806
tel.: (+48) 68 45 39 161
fax: (+48) 68 45 39 163

 

Do głównych zadań Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem publicznym i zarządzaniem kryzysowym w mieście.

Biuro Zarządzania Kryzysowego

Sekretariat  - pokój 204

65-074 Zielona Góra  ul. Kasprowicza 3

tel.: (+48) 68 45 75 653; 666 848 928

fax - (+48) 68 45 75 654

email.: ZarzadzanieKryzysowe@um.zielona-gora.pl

 

 

 

Centrum Zarządzania Kryzysowego - tel. 68 45 75 640; 666 848 928

 

Do głównego zakresu działania Biura Zarządzania Kryzysowego należą sprawy bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronne, akcja kurierska, współdziałanie z ochotniczą strażą pożarną oraz ze służbami, inspekcjami i strażami.

 

W skład Biura Zarządzania Kryzysowego wchodzą:

1.     stanowisko ds. planowania cywilnego

2.     stanowisko ds. zarządzania kryzysowego;

3.     stanowisko ds. obronnych;

4.     stanowisko ds. logistyki;

5.     stanowisko ds. bezpieczeństwa publicznego;

6.     Pełnomocnik ds.Ochrony Informacji Niejawnych

 

Biuro Zarządzania Kryzysowego jako komórka organizacyjna urzędu realizuje zadania własne gminy, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz o charakterze ponadgminnym.

 

Biuro realizuje również zadania w zakresie zwierzchnictwa prezydenta nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, z wyłączeniem Powiatowego Urzędu Pracy, współpracując z:

1.     Policją;

2.     Strażą Pożarną;

3.     Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze;

4.     Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zielonej Górze.

 

Biuro Zarządzania Kryzysowego współpracuje ponadto ze Strażą Graniczną w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Do głównych zadań Biura Zarządzania Kryzysowego należy:

 

1.     Koordynowanie prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego.

2.     Ustalanie procedur reagowania kryzysowego.

3.     Kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie miasta.

4.     Opracowywanie, aktualizacja oraz realizacja:

a)     planu reagowania kryzysowego,

b)     planu obrony cywilnej miasta.

5.     Organizowanie szkoleń i ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej oraz sprawowanie nadzoru nad ćwiczeniami i szkoleniami prowadzonymi przez instytucje i przedsiębiorców.

6.     Organizowanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

7.     Organizowanie systemu łączności w sytuacjach kryzysowych.

8.     Koordynowanie zadań obrony cywilnej realizowanych przez instytucje i przedsiębiorców.

9.     Zapewnienie współdziałania jednostek organizacyjnych administracji samorządowej, instytucji i przedsiębiorców w zakresie zapobiegania zagrożeniom.

10.   Sprawowanie ogólnego nadzoru nad przygotowaniem do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;

11.   Planowanie, organizacja i przygotowywanie ewakuacji (przyjęcia) ludności.

12.   Określanie zasad i zakresu współpracy przygranicznej w dziedzinie ochrony ludności.

13.   Prowadzenie spraw obronnych urzędu.

14.   Nadzorowanie i koordynowanie spraw obronnych prowadzonych przez jednostki organizacyjne urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne.

15.   Realizacja zadań wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej.

16.   Współpraca ze służbami, inspekcjami i strażami.

17.   Współpraca i obsługa administracyjno-biurowa komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście zielona góra.

18.   Współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami oraz fundacją „bezpieczne miasto” w zakresie wspierania działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta.

19.   Współpraca z wydziałem funduszy europejskich w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

20.   Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału.

21.   Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.

22.   Organizowanie przetwarzania, sprawdzania i przekazywania informacji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych.

23.   Podejmowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Centrum do koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych.

24.   Współdziałanie z Centrami Zarządzania Kryzysowego organów administracji publicznej.

25.   Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.

26.   Gromadzenie, aktualizowanie baz danych i innych narzędzi dla potrzeb Centrum oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi wydziałami Urzędu, administracją samorządową, administracją zespoloną i niezespoloną oraz innymi służbami, inspekcjami i organizacjami pozarządowymi

27.   Pozyskiwanie informacji i opracowywanie dobowych meldunków o sytuacji w województwie, a także opracowywanie zbiorczych raportów tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych o sytuacji i prognozowanych zagrożeniach

28.   Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.

29.   Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.

30.   Stała wymiana informacji ze służbami dyżurnymi administracji zespolonej i niezespolonej oraz innymi służbami i inspekcjami.

31.   Dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum - W przypadku zagrożenia i zaistnienia stanu kryzysowego niezwłoczne i ciągłe informowanie o rozwoju sytuacji Centrum Zarządzania Kryzysowego szczebla centralnego.

32.   Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

« powrót