Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.

Nasze Miasto

Dodano: 2007-06-30 Autor:
Zadania miasta na prawach powiatu obejmują określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym
 • Zakres:
  • edukacji publicznej (w zakresie szkół ponadgimnazjalnych);
  • promocji i ochrony zdrowia;
  • pomocy społecznej;
  • polityki prorodzinnej;
  • wspierania osób niepełnosprawnych;
  • transportu zbiorowego i dróg publicznych;
  • kultury i ochrony dóbr kultury;
  • kultury fizycznej i turystyki;
  • geodezji, kartografii i katastru;
  • gospodarki nieruchomościami;
  • gospodarki wodnej;
  • ochrony środowiska i przyrody;
  • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
  • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
  • ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
  • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
  • ochrony praw konsumenta;
  • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
  • obronności;
  • promocji powiatu;
  • współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • porozumienia w sprawie wspólnego wykonywania zadań powiatu pomiędzy Miastem z Powiatem Zielonogórskim:
  • porozumienie zawarte 27 grudnia 1999 r. dotyczące wspólnego wykonywania od 1 stycznia 2000 r. zadań z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze;
  • porozumieniem zawartym 9 września 2002 r. przekazano Powiatowi Zielonogórskiemu zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności;
 • do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
 • ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
« powrót