Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
piątek, 21 czerwca 2024 r.

Aktualności

Dodano: 2024-03-20 Autor:

Dodatkowy nabór wniosków w ramach planu naprawczego w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 
 

Miasto Zielona Góra ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach planu naprawczego w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Przedmiotem wsparcia jest używany laptop, który został zwrócony przez uczestnika, który zrezygnował z uczestnictwa w programie. Zapraszamy osoby spełniające kryteria do złożenia wniosku.

 

Cel projektu – wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

 

Termin naboru: wnioski wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy składać w Sekretariacie Departamentu Dzielnicy Urzędu Miasta Zielona Góra, przy ul. Stary Rynek 13 do dnia 25 marca 2024 r. do godziny 14:00 (decyduje data wpływu).

 

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

 

·        dziecko zamieszkuje obszar, na którym funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (weryfikacja zostanie dokonana na podstawie opinii KOWR – do wglądu w siedzibie Urzędu),

·        dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz w roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2022 i 2023), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy,

·        sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie na cele edukacyjne.

 

O otrzymaniu wsparcia zdecyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wymagane dokumenty tj.: oświadczenie dla rodzica dziecka lub oświadczenie dla pełnoletniego ucznia szkoły średniej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych można pobrać ze strony organizatora konkursu pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr lub w Sekretariacie Departamentu Dzielnicy Urzędu Miasta Zielona Góra, przy ul. Stary Rynek 13 w dniach pracy Urzędu.

 
 
 

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”  Oś V. Rozwój cyfrowy JST
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

 
 
« powrót