Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
czwartek, 13 czerwca 2024 r.

Parkingi dla osób niepełnosprawnych

Dodano: 2008-09-02 Autor:
Polska, podobnie jak inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, stosuje karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych o ograniczonej możliwości poruszania się, wydawane na mocy art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym, z uwzględnieniem modelu wspólnotowego określonego w Zalecaniu Rady 98/376/WE z 4 czerwca 1998 roku w sprawie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych.
Wprowadzenie dla państw członkowskich Unii Europejskiej wspólnego modelu takiej karty miało pozwolić jej posiadaczom, podróżującym samochodem po Europie, na korzystanie z ułatwień parkingowych dostępnych dla osób niepełnosprawnych w państwie, w którym się znajdowali.

Rozszerzenie Unii Europejskiej do 23, wymagało dostosowania, pod względem technicznym, Zalecenia 98/376/WE do nowych warunków. Rada przyjęła, więc 3 marca 2008 rok dostosowujące Zalecenia 2008/205/WE, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 7 marca 2008 roku Nr L 63, str. 44.

W związku z otrzymanymi pytaniami i skargami dotyczącymi wzajemnego uznawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych na obszarze różnych państw, Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych) podjęła działania zmierzające do ułatwienia korzystania z kart parkingowych na terenie państw Unii Europejskiej.

Wydana została broszurka, wyjaśniająca warunki korzystania z kart parkingowych w każdym z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej ("Parking card for people with disabilities in the European Union: conditions In the Member States"), której treść (obecnie w języku angielskim) dostępna jest na uruchomionej niedawno stronie internetowej Komisji Europejskiej: parkingcard.europa.eu.

Komisja Europejska opracowała też i wydrukowała folder, który jest przeznaczony do dystrybucji tylko dla otrzymujących kartę parkingową osób niepełnosprawnych. Folder ten zawiera informację powieloną w 23 oficjalnych językach Unii Europejskiej, aby odpowiednie władze w danym kraju, w którym przebywa posiadacz karty parkingowej w czasie podróży za granicę, nie miały wątpliwości, co do jego uprawnień wynikających z dokumentu umieszczonego za przednią szybą pojazdu. Folder ma w danym państwie "uwiarygodnić" ważność karty parkingowej wydanej w innym niż obowiązujący w danym kraju język.

Folder ten będzie drukowany jedynie przez Komisję Europejską i nie będzie dostępny w formie elektronicznej. Według oczekiwań Komisji Europejskiej, ma to zapobiec nadużyciom związanym z podrabianiem kart wydanych zwłaszcza poza granicami danego państwa.

Z pierwszego nakładu foldera Polska otrzymała około 3,5 tys. egzemplarzy, które zostały rozdzielone na wszystkie powiaty oraz Komendy Wojewódzkiej Policji.

W powiecie foldery powinny trafić do jednostki organizacyjnej zajmującej się wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, gdyż folder powinien być wręczany razem z kartą parkingową otrzymującym ją osobom, zwłaszcza zainteresowanym podróżami poza granice kraju.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda
Warszawa, 24 lipiec 2008 r.
« powrót