Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
piątek, 21 czerwca 2024 r.

Fundusze UE 2014 - 2020

Dodano: 2017-01-11 Autor: Rafał Jaworski
Tytuł projektu: „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra”

Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra oraz budżetu państwa.
Całkowita wartość projektu: 37 908 929,42 zł
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 37 647 058,42 zł

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 29 listopada 2016 r.

Wnioskowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020 ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO wynosi
85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Planowany termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu – 30 czerwca 2018 r.

Głównym celem projektu jest włączenie społeczne mieszkańców obszarów zdegradowanych miasta Zielona Góra. Zostanie to osiągnięte poprzez przebudowę istniejących przestrzeni publicznych w miejsca sprzyjające rekreacji i wypoczynkowi oraz organizacji imprez kulturalnych, wyposażenie tych miejsc w estetyczne i funkcjonalne urządzenia małej architektury, uporządkowanie istniejącej i urządzenie nowej zieleni, poprawę jakości nawierzchni ciągów i zastosowanie innych rozwiązań ułatwiających poruszanie się po obszarach rewitalizowanych, wybudowanie parkingu podziemnego, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez zamontowanie monitoringu wizyjnego, stworzenie ścieżek edukacyjnych. W ramach projektu zrewitalizowany zostanie obszar 25,36 ha .Prace zostaną przeprowadzone na Placu przy Filharmonii Zielonogórskiej, Placach Teatralnym
i Matejki, Wzgórzu Winnym oraz Dolinie Gęśnika. Monitoring obejmie cały obszar Śródmieścia oraz Dolinę Gęśnika.


W skład projektu rewitalizacji obszarów zdegradowanych wejdą następujące zadania:

Lp.

Zadanie

Położenie

Powierzchnia obszaru

1.

Zadanie I - Zagospodarowanie terenu Wzgórza Winnego

Podobszar A

4,5309 ha

2.

Zadanie II - Przebudowa i zagospodarowanie Placu Teatralnego i Placu Matejki 

Podobszar A

1,3200 ha

3.

Zadanie III – Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka - Gęśnik na cele Parku Miejskiego „Park Odkrywców” w Zielonej Górze

Podobszar D

18,7047 ha.

4.

Zadanie IV - Budowa systemu monitoringu miasta dla Podobszaru A i D

Podobszar A i D

Nie dotyczy

5.

Zadanie V - Przebudowa i zagospodarowanie placu przy Filharmonii Zielonogórskiej wraz z iluminacją Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Podobszar A

0,9153 ha

 
Opracował: Wydział Funduszy Europejskich
 
 
 
 
« powrót