Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
wtorek, 27 lutego 2024 r.

Fundusze UE 2014 - 2020

Dodano: 2019-04-02 Autor:

Głównym celem projektu jest zniwelowanie różnicy w dostępie pacjentów do świadczeń związanych z opieką paliatywno-hospicyjną poprzez dostosowanie infrastruktury do zmieniających się warunków demograficznych oraz poprawa dostępu do usług publicznych związanych z ochroną zdrowia oraz rozszerzenie działalności o nowe formy deinstytucjonalizacji - zapewniające rehabilitacją ambulatoryjną wsparcie terapeutyczne oraz usługi specjalistyczne.

 

Cele szczegółowe projektu to: rozbudowa budynku hospicjum o 447,19 m2, wraz z wyposażeniem sal dla chorych, pomieszczeń rehabilitacji, gabinetów i poradni, w tym:

- 4 jednoosobowe sale chorych,

- 4 łazienki - dla chorych, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pacjentów przy rehabilitacji ambulatoryjnej oraz ogólną,

- poradnia leczenia obrzęku limfatycznego,

- pokój fizjoterapeuty,

- sala rehabilitacji ambulatoryjnej,

- zakup sprzętu do fizjoterapii,

a także:

- uruchomienie poradni obrzęku limfatycznego,

- uruchomienie świetlicy/oddziału pobytu dziennego,

- uruchomienie wypożyczalni sprzętu medycznego dla chorych przebywających w domach (w oparciu o porozumienie z Zielonogórskim Towarzystwem Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowym im. św. Pawła),

- prowadzenie działalności wolontaryjnej w domach chorych, polegającej na szeroko rozumianym wsparciu rodzin i dzieci osieroconych.

 

Rozbudowa budynku z wyposażeniem sal dla chorych, pomieszczeń rehabilitacji, gabinetów i poradni, pozwoli zwiększyć liczbę chorych terminalnie objętych całodobową opieką stacjonarną do ok. 350 osób rocznie. Umożliwi również zapewnienie skoordynowanych usług zdrowotnych dla pacjentów i wsparcie dla opiekunów - czyli realizację świadczeń, które są elementami opieki środowiskowej: poradnia leczenia obrzęku limfatycznego, która może objąć opieką ok. 200 pacjentów/rok, rehabilitacja ambulatoryjna, która może obsłużyć ok. 4000 chorych/rok, świetlica-oddział pobytu dziennego mogący zapewnić codziennie opiekę ok. 10 chorym.

 

Grupą docelową projektu są w szczególności mieszkańcy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (miasto Zielona Góra, gminy: Czerwieńsk, Sulechów, Zabór, Świdnica) i okolic południowej części regionu lubuskiego.

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Program Operacyjnego - Lubuskie 2020

Oś 9. Infrastruktura społeczna,

Działanie 9.1. Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych

Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  – ZIT Zielona Góra

 

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do usług medycznych

 

« powrót