Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
piątek, 21 czerwca 2024 r.

Fundusze UE 2014 - 2020

Dodano: 2022-04-19 Autor:
 W dniach 11-20 listopada 2021 r. w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie odbyły się warsztaty w ramach projektu „Polsko-niemieckie spotkania dla seniorów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2022 Fundusz Małych Projektów Euroregion NYSA i Budżetu Państwa. 
 

 

 

Tytuł projektu:

Polsko-niemieckie spotkania dla seniorów

Nazwa programu:

Program Współpracy Interreg Polska –Saksonia 2014-2020

Beneficjent FMP:

Miasto Zielona Góra

Partner Projektu:

Miasto Zittau

Opis zrealizowanego projektu:

W dniach 11-20 listopada 2021 r. w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie odbyły się warsztaty w ramach projektu „Polsko-niemieckie spotkania dla seniorów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2022 Fundusz Małych Projektów Euroregion NYSA i Budżetu Państwa. W ramach projektu w każdym spotkaniu wzięło udział 16 seniorów z Zielonej Góry i z Zittau oraz 2 opiekunów i pośrednik językowy. Projekt ten jest kontynuacją wieloletniej  współpracy partnerskiej pomiędzy Zieloną Górą a Miastem Partnerskim – Zittau w zakresie integracji osób starszych i niepełnosprawnych. Uczestnicy spotkania brali udział w codziennych zajęciach terapeutycznych kinezyterapii, terapii manualnej oraz warsztatach tematycznych. Ważnymi zajęciami integrującymi obie grupy były wspólne wycieczki, zabawa taneczna i wspólne biesiadowanie przy ognisku.

Cel projektu:

Celem projektu jest intensyfikacja kooperacji między Miastami Partnerskimi – Zieloną Górą i Zittau w zakresie integracji osób niepełnosprawnych i starszych.

Okres realizacji:

01.07.2021 – 31.03.2022

Planowana wartość projektu:

23.842,32 EUR

Wnioskowana kwota

dofinansowania z EFRR:

20.000,00 EUR

Projekt „Polsko-niemieckie spotkania dla osób niepełnosprawnych i seniorów z terapią manualną”

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022.

Projekttitel:

Deutsch - Polnische Begegnungen für Senioren

Programmbezeichnung:

Kooperationsprogramm Interreg Polen–Sachsen 2014-2022

KPF-Begünstigter:

Stadt Zielona Góra

Projektpartner:

Stadt Zittau

Beschreibung des umgesetzten Projektes:

Vom 11. November bis 20. November 2021 fanden im Zentrum für Deutsch-Polnische Begegnungen in Przylep Workshops im Rahmen des Projektes  " Deutsch - Polnische Begegnungen für Senioren“, das durch die Euroregion Neiße aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Kleinprojektefonds des KP Interreg Polen–Sachsen 2014-2020 kofinanziert wurde, statt. Im Rahmen dieses Projektes nahmen an den Begegnungen jeweils 16 Senioren aus Zielona Góra und Zittau sowie 2 Betreuer und ein Sprachmittler teil. Das  Projekt ist eine Fortsetzung der langjährigen Zusammenarbeit der Partnerstädte Zielona Góra und Zittau auf dem Gebiet der Behindertenarbeit. Die Workshopteilnehmer nahmen an therapeutischen Maßnahmen der Kinesiotherapie, der Manuellen Therapie und an den thematischen Workshops teil. Einen wichtigen Integrationsbeitrag leisteten gemeinsame Ausflüge, ein Tanzabend und gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer.

Projektziel:

Das Ziel des Projektes ist die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Partnerstädten Zielona Góra und Zittau auf dem Gebiet der Integration von älteren und behinderten Menschen.

Durchführungszeitraum:

01.07.2021 – 31.03.2022

Geplanter Projektwert:

23.842,32 EUR

Beantragte Förderung aus dem EFRE:

20.000,00 EUR

Das Projekt wird aus Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kooperationsprogrammes Interreg Polen-Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

 

 

 

« powrót