Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
czwartek, 13 czerwca 2024 r.

Fundusze UE 2014 - 2020

Dodano: 2023-05-04 Autor:
 

Projekt „Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze

 

nr POIS.11.04.00-00-0010/22

w ramach działania 11.4 Transport miejski

oś priorytetowa XI REACT-EU

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Całkowita wartość projektu: wynosi 36 176 470,59 PLN

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 29 411 764,71 PLN

 

 

Miastu Zielona Góra udzielone zostało dofinansowanie na realizację Projektu w wysokości  25 000 000,00 PLN, co stanowi 85 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 11 kwietnia 2023 r.

 

Na terenie miasta Zielona Góra nie powstał dotychczas zintegrowany system zarządzania ruchem. W związku ze znacznym rozwojem transportu publicznego zdecydowano, iż ważnym jego uzupełnieniem, a jednocześnie zachętą do korzystania z usług, będzie możliwość usprawnienia funkcjonowania poprzez możliwość nadawania priorytetów dla pojazdów transportu zbiorowego. Projekt jest zaplanowany jako wsparcie funkcjonowania dotychczasowego systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego i obejmuje działania wspierające jego efektywność. Obejmuje zadania poprawiające warunki funkcjonowania komunikacji w ruchu miejskim oraz zwiększające wykorzystanie zielonej energii do ładowania akumulatorów trakcyjnych. Projekt składa się z dwóch części:

 

I.       Budowa ITS na terenie Zielonej Góry – usprawniające funkcjonowanie całego systemu transportowego, dzięki którym nastąpi integracja infrastrukturalna istniejących środków transportu oraz dostosowanie systemu transportowego do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

 

II.     Budowa farmy fotowoltaicznej dla systemu ładowania autobusów elektrycznych na terenie zajezdni MZK sp. z o. o.

 

Celem głównym projektu jest wsparcie funkcjonowania dotychczasowego systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego i obejmuje on działania wspierające efektywność niskoemisyjnego transportu. Obejmuje zadania poprawiające warunki funkcjonowania komunikacji w ruchu miejskim oraz zwiększające wykorzystanie zielonej energii do ładowania akumulatorów bateryjnych. Projekt wspiera wykonane i będące w trakcie realizacji działania podjęte w ramach projektów POIiŚ.

 

W ramach realizacji projektu wybudowany zostanie system ITS obejmujący centrum Miasta. Systemem sterowania ruchem drogowym objętych zostanie 16 skrzyżowań, w tym skrzyżowania znajdujące się na głównych ciągach miasta tj. Aleja Wojska Polskiego, ul. Dąbrówki, ul. Łużycka, ul. Stefana Wyszyńskiego. Na skrzyżowaniach tych udzielony zostanie priorytet dla transportu zbiorowego (TZ), co wpłynie bezpośrednio na upłynnienie jego ruchu, skrócenie czasu przejazdu i tym samym na uatrakcyjnienie transportu miejskiego dla mieszkańców i poprawę skomunikowania obszaru funkcjonalnego miasta.

 

Projekt integruje różne środki transportu. Objęte w centrum miasta systemem ITS ciągi komunikacyjne są głównymi łączącymi wschód i zachód miasta oraz północ i południe oraz lokalizację centrum przesiadkowego, dworca autobusowego i kolejowego. Dzięki realizacji projektu podróżowanie w mieście będzie łatwiejsze i szybsze. Zostaną zainstalowane elementy drogowe nadając priorytet transportowi publicznemu w ruchu. Poprawiona zostanie płynność ruchu oraz zapewniona zostanie tzw. zielona fala, w celu utrzymania płynności ruchu na całych odcinkach głównych arterii miejskich, tak aby ułatwić podróżowanie m.in. w okolicach Dworca PKP czy Dworca PKS.

Inwestycja zawiera rozwiązania minimalizujące wpływ ruchu pojazdów transportu zbiorowego na klimat akustyczny. Projekt jest komplementarny wobec projektu dotyczącego zakupu autobusów elektrycznych. Pojazdy te są znacznie cichsze niż pojazdy spalinowe a dodatkowe upłynnienie ruchu, dzięki budowie systemu sterowania ruchem upłynni ruch, co spowoduje, że hałas od komunikacyjny będzie znacząco niższy.

Poprzez budowę farmy fotowoltaicznej inwestycja znacząco poprawia efektywność energetyczną transportu publicznego. Możliwość ładowania autobusów elektrycznych z zasilania alternatywnego w stosunku do energii z elektrociepłowni – produkcja odnawialnej energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca, zmniejszy globalne zużycie energii wykorzystywanej do transportu.

 

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – IV kwartał 2023 r.

 

 

 
« powrót