Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
czwartek, 25 lipca 2024 r.

Wykorzystanie funduszy europejskich i krajowych

Dodano: 2007-09-20 Autor:
 
Zielona Góra z powodzeniem realizuje projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej już od połowy lat dziewięćdziesiątych. Miasto należy do czołówki polskich samorządów biorąc pod uwagę doświadczenie i skuteczność w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych. Projekty unijne w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju Zielonej Góry i jakości życia jej mieszkańców.

W okresie przedakcesyjnym, w latach 1995-2003 (realizacja mogła trwać do 2005 roku) w mieście przeprowadzono wiele ważnych i udanych projektów, w większości z Programu Współpracy Przygranicznej Phare CBC. Program wspierał realizację dużych inwestycji, przede wszystkim transportowych i w ochronie środowiska oraz mniejsze projekty polsko-niemieckie. Zielona Góra pozyskała środki z Phare CBC m.in. na budowę Trasy Północnej, budowę i rozbudowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków, Zakład Gromadzenia i Utylizacji Odpadów, rozbudowę Filharmonii Zielonogórskiej oraz budowę ścieżek rowerowych. Miasto uczestniczyło i wspierało także finansowo realizację projektów przez inne podmioty. Wiele "miękkich" projektów zrealizowano w mieście dzięki Funduszowi małych projektów euroregionalnych Phare CBC.
W okresie przed akcesją do UE Zielona Góra korzystała również z programów: Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza, Town-Twinning, ECOS-OUVERTURE, Sokrates i innych Programów Wspólnotowych.
 

Fundusze 2004-2006

Od 2004 roku, już jako członek Unii Europejskiej Polska korzysta ze znacznie większych funduszy strukturalnych. Zielona Góra pozyskała środki z Funduszu Spójności, programów operacyjnych ZPORR, PO Transport, PO Rozwój Zasobów Ludzkich a także Inicjatywy Wspólnotowej Interreg na kilka ważnych inwestycji oraz na mniejsze projekty. Dzięki nim możliwa jest m. in. rozbudowa i modernizacja kanalizacji, unowocześnienie transportu miejskiego, odbudowa ogrodu botanicznego oraz remont i współpraca przygraniczna szkół.
 

Fundusze 2007-2013

W 2007 roku rozpoczął się nowy okres funduszy strukturalnych (2007-2013). Zielona Góra przygotowuje propozycje wielu istotnych dla Miasta i jego mieszkańców projektów. Ich realizacja możliwa będzie od 2008 roku, pod warunkiem przejścia przez procedurę selekcji projektów.

Władze miasta wspierają realizację projektów na terenie Zielonej Góry nie tylko przez Urząd Miasta i jednostki podległe ale także przez inne instytucje i organizacje pozarządowe, jak również zachęcają zielonogórskich przedsiębiorców do korzystania z funduszy UE.
« powrót