Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.

Fundusze UE 2004-2006

Dodano: 2007-07-10 Autor: Maciej Nowicki
Projekty miękkie to projekty nieinwestycyjne, zazwyczaj niewielkie, obejmujące takie przedsięwzięcia jak szkolenia, stypendia, współpracę partnerską, imprezy kulturalne i edukacyjne itp. Do momentu wejścia do UE Miasto Zielona Góra i jednostki podległe realizowały głównie małe projekty euroregionalne programu Phare CBC. Jako kraj członkowski możemy uzyskać dofinansowanie Unii na projekty miękkie m. in. w ramach programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego, programu Interreg, Programów Wspólnotowych oraz działań prowadzonych bezpośrednio przez Komisję Europejską. Ze względu na specyfikę tych projektów oraz warunki formalne, miasto najczęściej nie jest bezpośrednim ich realizatorem lecz wspiera ich przygotowanie i wdrażanie przez jednostki podległe i organizacje pozarządowe.Europejski Fundusz Społeczny
Od 2004 r. Miasto realizuje finansowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 2.2, projekty stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich. W roku szkolnym 2004/05 stypendia dostało 966 uczniów, podobną liczbę obejmuje program w roku 2005/06.

Dużym sukcesem jest pozyskanie środków z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na projekt "Działalność Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze". Budżet projektu wynosił 1 321 781 zł, w tym kwota dofinansowania z EFS - 1 051 787 zł. Projekt realizowany był do końca 2007 r. i przewidywał reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekty szkoleniowe dla osób bezrobotnych, odchodzących z rolnictwa oraz dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, współfinansowane z EFS, realizuje także m.in. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Przykładami współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest projekt Oddziału Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, obejmujący kurs szkoleniowy dla pracowników pomocy społecznej Lubuskiego Trójmiasta oraz projekt "Lubuski Samorządowy Ekspert Europejski" realizowany przez Lubuski Komitet Europejski w partnerstwie z FRDL.EU - MED - EAST
Jest to trójnarodowy, transgraniczny projekt współpracy polsko - niemiecko - czeskiej w dziedzinie ochrony zdrowia i spraw społecznych. Składa się on z pięciu podsieci roboczych. Miasto Zielona Góra koordynuje realizację Podsieci "Ludzie starsi i niepełnosprawni" o wartości dofinansowania z Unii Europejskiej 80.750 EUR. W imieniu Miasta wykonawcą zadań tej podsieci jest SPZOZ "Promyk". Urząd Miasta uczestniczy też w pracach pozostałych podsieci: "Zdrowe i społecznie przyjazne miasta", "Transgraniczna profilaktyka zdrowotna", "Transgraniczna opieka zdrowotna" oraz "Zasoby ludzkie". Informacje o projekcie na stronie eu-med-east.dresden.de.INTERREG
Urząd Miasta oraz szereg jednostek podległych, przede wszystkim placówki oświatowe, od lat realizują małe projekty promujące transgraniczną współpracę polsko-niemiecką z programu Phare CBC. Obecnie - w ramach Inicjatywy Interreg wnioski składane są do Funduszu Mikroprojektów, zarządzanego przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr - biuro w Gubinie (www.euroregion-snb.pl). Są to najczęściej imprezy lokalne, kulturalne, sportowe czy edukacyjne z udziałem partnerów niemieckich.Inicjatywy Wspólnotowe
Są to niewielkie projekty realizowane we współpracy z partnerami z innych krajów europejskich. Zielonogórskie placówki oświatowe realizują takie projekty m.in. w ramach programów: Młodzież, Sokrates i Leonardo da Vinci. Obejmują one np. wymianę młodzieży, promowanie wolontariatu oraz szkolenia zawodowe.
« powrót