Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
sobota, 13 kwietnia 2024 r.

Fundusze UE 2014 - 2020

Dodano: 2020-03-02 Autor:

 

Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra oraz budżetu państwa

 

 

 

Całkowita wartość projektu: 37 908 929,42 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 37 647 058,42 zł

 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 29 listopada 2016 r.

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020 ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO wynosi
85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

 

Planowany termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu – 30 czerwca 2018 r.

 

Głównym celem projektu jest włączenie społeczne mieszkańców obszarów zdegradowanych miasta Zielona Góra. Zostanie to osiągnięte poprzez przebudowę istniejących przestrzeni publicznych w miejsca sprzyjające rekreacji i wypoczynkowi oraz organizacji imprez kulturalnych, wyposażenie tych miejsc w estetyczne i funkcjonalne urządzenia małej architektury, uporządkowanie istniejącej i urządzenie nowej zieleni, poprawę jakości nawierzchni ciągów i zastosowanie innych rozwiązań ułatwiających poruszanie się po obszarach rewitalizowanych, wybudowanie parkingu podziemnego, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez zamontowanie monitoringu wizyjnego, stworzenie ścieżek edukacyjnych. W ramach projektu zrewitalizowany zostanie obszar 25,36 ha .Prace zostaną przeprowadzone na Placu przy Filharmonii Zielonogórskiej, Placach Teatralnym
i Matejki, Wzgórzu Winnym oraz Dolinie Gęśnika. Monitoring obejmie cały obszar Śródmieścia oraz Dolinę Gęśnika.

 

 

 

W skład projektu rewitalizacji obszarów zdegradowanych wejdą następujące zadania:

 

Lp.

Zadanie

Położenie

Powierzchnia obszaru

1.

Zadanie I - Zagospodarowanie terenu Wzgórza Winnego

Podobszar A

4,5309 ha

2.

Zadanie II - Przebudowa i zagospodarowanie Placu Teatralnego i Placu Matejki 

Podobszar A

1,3200 ha

3.

Zadanie III – Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka - Gęśnik na cele Parku Miejskiego „Park Odkrywców” w Zielonej Górze

Podobszar D

18,7047 ha.

4.

Zadanie IV - Budowa systemu monitoringu miasta dla Podobszaru A i D

Podobszar A i D

Nie dotyczy

5.

Zadanie V - Przebudowa i zagospodarowanie placu przy Filharmonii Zielonogórskiej wraz z iluminacją Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Podobszar A

0,9153 ha

 

 

Aktualizacja projektu w związku z podpisanym aneksem do umowy
o dofinansowanie z dnia 10 sierpnia 2021 r.

 

 

Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra oraz budżetu państwa

 

Całkowita wartość projektu: 49 160 058,01 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 48 179 058,35 zł

 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 29 listopada 2016 r.

 

Przewidywane dofinansowanie ze środków RPO Lubuskie 2020 wynosi 40.952.199,57 zł, co stanowi 85 % środków kosztów kwalifikowalnych projektu, z czego 75% stanowią środki EFRR (36 134 293,77 zł) i 10% środki budżetu państwa 4 817 905,80 zł)

 

Planowany termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu – 30 listopada 2022 r.

 

Głównym celem projektu jest włączenie społeczne mieszkańców obszarów zdegradowanych miasta Zielona Góra. Zostanie to osiągnięte poprzez przebudowę istniejących przestrzeni publicznych w miejsca sprzyjające rekreacji i wypoczynkowi oraz organizacji imprez kulturalnych, wyposażenie tych miejsc w estetyczne i funkcjonalne urządzenia małej architektury, uporządkowanie istniejącej i urządzenie nowej zieleni, poprawę jakości nawierzchni ciągów i zastosowanie innych rozwiązań ułatwiających poruszanie się po obszarach rewitalizowanych, wybudowanie parkingu, stworzenie systemu kontroli ruchu kołowego, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez zamontowanie monitoringu wizyjnego, stworzenie ścieżek edukacyjnych. W ramach projektu zrewitalizowany zostanie obszar 24,11 ha .Prace zostaną przeprowadzone na Placu przy Filharmonii Zielonogórskiej, Placach Teatralnym i Matejki, Wzgórzu Winnym oraz Dolinie Gęśnika. Monitoring obejmie cały obszar Śródmieścia oraz Dolinę Gęśnika.

 

 

 

 

 

W skład projektu rewitalizacji obszarów zdegradowanych wejdą następujące zadania:

 

Lp.

Zadanie

Położenie

Powierzchnia obszaru

1.

Zadanie I - Zagospodarowanie terenu Wzgórza Winnego

Podobszar A

4,1341 ha

2.

Zadanie II - Przebudowa i zagospodarowanie Placu Teatralnego i Placu Matejki 

Podobszar A

1,5789 ha

3.

Zadanie III – Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka - Gęśnik na cele Parku Miejskiego „Park Odkrywców” w Zielonej Górze

Podobszar D

17,5392 ha.

4.

Zadanie IV - Budowa systemu monitoringu miasta dla Podobszaru A i D

Podobszar A i D

Nie dotyczy

5.

Zadanie V - Przebudowa i zagospodarowanie placu przy Filharmonii Zielonogórskiej wraz z iluminacją Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Podobszar A

0,9103 ha

6.

Zadanie VI - System kontroli ruchu kołowego

Podobszar A

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

Opracował: Wydział Funduszy Europejskich

 

 

 

 

« powrót